Aπoρρίφθηκε το σύστημα CCIAS...

Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2013

Του Μάνου Ηλιάδη

Με μια απόφαση-σκάνδαλο, το ΓΕΑ απέρριψε την υλοποίηση ενός εγκεκριμένου ήδη από τη στρατιωτική ηγεσία ελληνικής αναπτύξεως και χαμηλού κόστους αμυντικού συστήματος, το οποίο θεραπεύει τη μεγαλύτερη, αν όχι και τη μοναδική, απειλή την οποία αντιμετωπίζει η Ελλάδα από την Τουρκία, και συγκεκριμένως την απειλή που θα θέτουν σύντομα τα τουρκικά αεροσκάφη Stealth F-35 (τα πρώτα παραλαμβάνονται σε λιγότερο από δύο χρόνια), τα ήδη υπάρχοντα στο τουρκικό οπλοστάσιο χαμηλής ορατότητας μη επανδρωμένα αεροσκάφη HARPY και τα τουρκικής κατασκευής κατευθυνόμενα βλήματα μεγάλου βεληνεκούς. Πρόκειται για μια τερατώδη απόφαση για την οποία, σε περίπτωση μιας απεφευκτέας ελληνοτουρκικής συρράξεως και του βέβαιου αρνητικού για την Ελλάδα αποτελέσματος, αυτοί που την έλαβαν σίγουρα θα πρέπει να λογοδοτήσουν σε ειδικό δικαστήριο.

Για να γίνει αντιληπτή η έκταση της απαράδεκτης φύσεως της παραπάνω αποφάσεως, αρκεί να αναφερθούν εν συντομία ορισμένες μόνο βασικές παρατηρήσεις που αφορούν τον σύγχρονο πόλεμο. Πρώτον, ασχέτως της ισχύος μιας χώρας στη θάλασσα και στην ξηρά, ο πόλεμος κρίνεται αποκλειστικώς στον αέρα. Δεύτερον, όλοι οι τελευταίοι πόλεμοι κατέδειξαν ότι, για την επιτυχή έκβαση μιας στρατιωτικής επιχειρήσεως, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταστολή της εχθρικής αεράμυνας, των δικτύων εγκαίρου προειδοποιήσεως, σταθμών διοικήσεως και ελέγχου κ.λπ. Τρίτον, για την καταστροφή των ανωτέρω χρησιμοποιούνται μέσα μη δυνάμενα να αντιμετωπισθούν από μια χώρα με συμβατικά αμυντικά συστήματα, λόγω αδυναμίας εντοπισμού τους από τα συμβατικά ραντάρ, δεδομένου ότι η απειλή τίθεται από βλήματα μακρού βεληνεκούς (κυρίως Tomahawk στην περίπτωση των Αμερικανών) και χαμηλής διακριτικότητας (Low observability) μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) και αεροσκάφη τεχνολογίας Stealth (π.χ. F-35), όλα φυσικά σε συνδυασμό με άλλα μέσα ηλεκτρονικού πολέμου.

Από τα παραπάνω μέσα, η Τουρκία διαθέτει ήδη τα προαναφερθέντα UAV καταστολής εχθρικής αεράμυνας HARPY, πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, μία σειρά όπλων μακρού πλήγματος (stand-off weapons), με τα οποία είναι δυνατόν η καταστροφή στόχων από απόσταση ασφαλείας (εκτός βεληνεκούς της αντίπαλης αντιαεροπορικής άμυνας) και ως προανεφέρθη θα έχει σύντομα (από το 2015) και τα αεροσκάφη τεχνολογίας Stealth (F-35). Το αν σκοπεύει να τα χρησιμοποιήσει προκύπτει από δύο ασκήσεις που έγιναν μία το 2010 (κατά τη διάρκεια της ασκήσεως «Αnatolian Eagle») και Pence-2013, στις οποίες κατεστράφησαν ισάριθμοι σταθμοί ραντάρ από τα HARPY.

H απόκτηση των HARPY από την Τουρκία (104 συνολικά συστήματα) απασχόλησε και απασχολεί ακόμη σοβαρότατα την Π.Α. από το 2002, που έγινε γνωστή η παραλαβή τους από την Τουρκία, χωρίς να βρεθεί ουσιαστικά λύση (υπάρχει περιορισμένης αποτελεσματικότητας παραπλάνησή τους μέσω ψευδών σταθμών εκπομπής ακτινοβολίας ραντάρ). Ο λόγος, απλός: Τα ΗΑRPY, που έχουν αναπτυχθεί ειδικά για την καταστροφή ραντάρ (εγκαίρου προειδοποιήσεως, πλοίων, πυραυλικών αντιαεροπορικών συστημάτων που χρησιμοποιούν ραντάρ), παρουσιάζουν τις ίδιες δυσκολίες στην αντιμετώπισή τους, όπως και οι γνωστοί πύραυλοι αντι-ραντάρ (π.χ., ΗΑRM-High Antiaradiation Missile). Και τούτο διότι, επειδή τα συστήματα αυτά έχουν παθητικό σύστημα καθοδηγήσεως -δεν εκπέμπουν κάποια ακτινοβολία ώστε να είναι δυνατή η παρεμβολή τους-, αλλά έλκονται από την ακτινοβολία του εχθρικού ραντάρ, αφήνουν στον αντίπαλο μόνο δύο επιλογές: ή να συνεχίσει να λειτουργεί το ραντάρ, με αποτέλεσμα να καταστραφεί, ή να σταματήσει, με αποτέλεσμα ο αντίπαλος να μην έχει εικόνα. Για τις δυνατότητες αεροσκαφών τεχνολογίας Stealth, όπως τα F-35, δεν χρειάζεται να γίνει ειδική αναφορά εδώ. Αρκεί να αναφερθεί ότι για την αντιμετώπιση των τουρκικών F-35 η Π.Α. είχε εκπονήσει συγκεκριμένο πρόγραμμα αποκτήσεως σύγχρονων αεροσκαφών, το οποίο φυσικά δεν υλοποιήθηκε με ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας.

Η εισαγωγή αεροσκαφών τεχνολογίας Stealth, πολλαπλώς διαφημισθέντων και ως «αόρατων», ή συστημάτων χαμηλής παρατηρησιμότητας όπως τα HARPY, με χρήση συνθετικών υλικών, ειδικών βαφών κ.ά. για μείωση του ίχνους τους από εχθρικά ραντάρ, καθώς και άλλων συστημάτων, επέφερε μια πραγματική επανάσταση στον σύγχρονο πόλεμο, και τούτο για ευνόητους λόγους: Γιατί, για να καταστραφεί μια απειλή αυτής της μορφής, θα πρέπει να εντοπισθεί από τα ραντάρ, πράγμα σχεδόν αδύνατο από τα συμβατικής τεχνολογίας ραντάρ. Τούτο οδήγησε στην εντατική έρευνα, με αποτέλεσμα να εμφανισθούν τα πρώτα παθητικά συστήματα εντοπισμού στόχων, όπως το τσεχικό VERA-E και το ουκρανικό Kolchuga. H εταιρία που κατασκεύαζε το πρώτο αγοράσθηκε σχεδόν αμέσως από αμερικανική εταιρία (για ευνόητους λόγους), ενώ αυτό της εταιρίας που κατασκευάζει το Kolchuga επιδείχθηκε προ ετών στην Ελλάδα, αλλά εγκαταλείφθηκε λόγω κόστους, δεδομένου ότι κάθε σύστημα κόστιζε περί τα 50.000.000 ευρώ και η ανάγκη καλύψεως του ελληνικού χώρου (35-40 συστήματα) ανέβαζε το κόστος σε απαγορευτικά επίπεδα (της τάξεως των 2 δισ. περίπου). Σημ.: υπάρχουν ακόμη δύο συστήματα, το αμερικανικό Silent Sentry και το γαλλικό Ηοmeland Alerter 100, με τα συστήματα αυτά να παρουσιάζουν συγκριτικά μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα έναντι των πρώτων δύο, η αναφορά των οποίων παρέλκει εδώ.

Περιέργως, ή μάλλον ουδόλως έτσι, αν ληφθεί υπ’ όψιν το τεράστιο και φυσικά ανεκμετάλλευτο υψηλό επιστημονικό δυναμικό της χώρας, η απάντηση στο πρόβλημα εντοπισμού στόχων της παραπάνω κατηγορίας, προήλθε από μια ομάδα πέντε Ελλήνων επιστημόνων (των καθηγητών Αθ. Κωνσταντινίδη, Χρ. Σαραγιώτη, Κων. Πανούλα, Ιω. Κοσμίδη και Στυλ. Τριανταφυλλίδη). Η ομάδα αυτή ξεκίνησε, το 2006, ιδία πρωτοβουλία, ένα ερευνητικό πρόγραμμα κατασκευής ενός δικτύου παθητικών πολυστατικών ραντάρ -μη εντοπιζομένων από τον αντίπαλο!- για τον εντοπισμό στόχων χαμηλής διακριτικότητας (low obvervability-stealth), χωρίς κανένα από τα μειονεκτήματα όλων των παραπάνω, το οποίο, όπως ήταν φυσικό, τράβηξε αμέσως την προσοχή και το έντονο ενδιαφέρον της στρατιωτικής ηγεσίας.

Η εξέλιξη του προγράμματος

Το πρόγραμμα, έπειτα από μία δοκιμή για απόδειξη της αρχής λειτουργίας (proof of concept), εξελίχθη σε βαθμό που αποτέλεσε το αντικείμενο εγκωμιαστικών σχολίων τόσο της Π.Α. όσο και κυρίως του ΓΕΣ, το οποίο με δύο έγγραφά του, και συγκεκριμένως της 13/8/2010 και της 29/1/2010 (τα έχουμε) αναφέρεται: α) στο ιδιαίτερο ενδιαφέρον με το οποίο αναμένει την πρόοδο στον συγκεκριμένο τομέα έρευνας και αναμένει την παρουσίαση της τελικής μορφής του ερευνητικού έργου των πέντε επιστημόνων (έγγραφο 13/8/2010) και β) στο γεγονός ότι κατά την εκτίμησή του το σύστημα μπορεί να αποτελέσει πολλαπλασιαστή ισχύος, να παράξει στρατηγικό πλεονέκτημα και να συμβάλλει στην αποφυγή αιφνιδιασμού κ.λπ. (έγγραφο 29/12/10). Αυτά, μετά την ομόφωνη απόφαση εγκρίσεως για συνέχιση του προγράμματος από δύο ΣΑΣΠ (Συμβούλιο Αμυντικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού) και μία απόφαση του ΣΑΓΕ (Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων) στις 29/5/2010, η οποία χαρακτήρισε το πρόγραμμα.

Το εξωφρενικό αιτιολογικό της απόρριψης και η άμεση αντίδραση των ερευνητών

Το τι έγινε μετά μόνο στη σύγχρονη Ελλάδα, και μάλιστα αυτής της περιόδου, μπορούσε να γίνει. Γιατί στις 4 Σεπτεμβρίου η ηγεσία των Ε.Δ., με έγγραφό της προς τους πέντε ερευνητές και κατόπιν εισηγήσεως του ΓΕΑ (!), ακύρωσε όλες τις παραπάνω ομόφωνες αποφάσεις, εκ των οποίων η μία ήταν απόφαση ενός πρόσφατου ΣΑΓΕ! Το αιτιολογικό ήταν τόσο εξωφρενικό, που το παραθέτουμε αυτούσιο παρακάτω:

[…] «Η εν λόγω επιχειρησιακή απαίτηση», η ανάγκη, δηλαδή, ενός συστήματος που θα αποκαλύπτει και θα διευκρινίζει τις υφιστάμενες και μελλοντικές αεροπορικές απειλές, που θα διαθέτουν τα χαρακτηριστικά Low Probability of Intercept (σ.σ.: χαμηλή πιθανότητα εντοπισμού), Low RCS (σ.σ.: μικρή διατομή ραντάρ) και stealth «δεν μπορεί να καλυφθεί από ένα σύστημα συγκεκριμένης τεχνολογίας ή κατασκευαστικής φιλοσοφίας, αλλά από δυνατότητες ευρέος φάσματος» (σ.σ.: η τεχνικοφανής αοριστία για τη δικαιολόγηση μίας πραγματικής πομφόλυγας), «που θα καταστήσουν το Σύστημα Αεροπορικού Ελέγχου αποτελεσματικό τόσο στο σύγχρονο όσο και στο μελλοντικό περιβάλλον των αεροπορικών επιχειρήσεων».

«Από τα προαναφερθέντα καθίσταται σαφές ότι δεν υφίσταται ούτε μπορεί να διατυπωθεί (σ.σ.: Γιατί; Επειδή ορισμένοι είναι άσχετοι ή κινούνται από ύποπτα κριτήρια;) επιχειρησιακή απαίτηση της Π.Α. για απόκτηση «παθητικού συστήματος εντοπισμού στόχων».

Αυτή η εξωφρενική και εκτός πραγματικότητας απάντηση στους ερευνητές προκάλεσε την άμεση αντίδρασή τους, η οποία εκφράσθηκε με μία πεντασέλιδη επιστολή εντυπωσιακής σαφήνειας, ύφους, επιστημοσύνης, ανάμεικτης με αισθήματα ανακουφίσεως για την απαλλαγή τους από την επταετή περιπέτειά τους με το ΥΠΕΘΑ και ουχ ήττον διακριτικής ειρωνείας. Τούτο, όταν καλεί τους εισηγητές της αποφάσεως αυτής να εξηγήσουν, όχι στους επιστήμονες, αλλά ενώπιον πάσης αρμόδιας Αρχής, με ποιον τρόπο συστήνουν, πέραν αυτόν της ομάδας των ερευνητών, να αντιμετωπισθεί ο εντοπισμός απειλών όπως του F-15, του HARPY, ελικοπτέρων, να υποκατασταθεί η λειτουργία των συμβατικών ραντάρ όταν αυτά τεθούν εκτός ενεργείας, να διασφαλισθεί σαφής και διευκρινισμένη τακτική εικόνα σε ένα υψηλού βαθμού περιβάλλον Η/Π κ.λπ.

Είναι κρίμα που η δημοσίευση της παραπάνω επιστολής δεν είναι δυνατή λόγω χώρου, για να γίνει σαφέστερη η έκταση της εγκληματικής αυτής αποφάσεως. Την επιστολή, όμως, εκτός από τη στρατιωτική ηγεσία έχουν ο ΥΕΘΑ και η Επιτροπή Αμυνας και Εξωτερικών της Βουλής. Και εάν ο ΥΕΘΑ ή η επιτροπή δεν παρέμβουν εγκαίρως, αναζητώντας τους ανεγκέφαλους εισηγητές αυτής της αποφάσεως (σ.σ.: λόγω αποστρατείας τη χαρακτήρισε ανώτατος αξιωματικός) και τα πραγματικά αίτια πίσω από αυτήν, και σε κάθε περίπτωση την άμεση ανατροπή της, τότε θα είναι η σειρά του πρωθυπουργού Α. Σαμαρά να παρέμβει.

Δημοκρατία 22/9/13


Σχετικά άρθρα:
Ελληνικό σύστημα παθητικού εντοπισμού στόχων;
Eν Τάχει

30 σχόλια:

Ανώνυμος 22 Σεπτεμβρίου 2013 - 8:33:00 μ.μ. EEST  

πρώτη φορά θα ειναι?
ακούς εκεί προηγμένα συστήματα από ελληνικά χέρια? και τα δικά τους οι ξένοι τι θα τα κάνουν? και πως οι νέοι εθνοσωτήρες θα μας σώσουν αγοράζοντας τα ξένα και μειώνοντας έτσι το επαχθές χρέος μας?
μη τα θέλουμε όλα δικά μας.
και να μας σώσουν και να μην αγοράζουμε τα προϊόντα τους?
αχάριστος λαός ρε παιδί μου.

Ανώνυμος 22 Σεπτεμβρίου 2013 - 10:56:00 μ.μ. EEST  

ΑΠΟΡΙΠΤΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΤΟ ΕΝΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΛΛΟ, ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΕΡΙΑ. ΤΩΡΑ ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ Ε.Α.Σ. ΟΙ ΕΘΝΟΔΟΣΙΛΟΓΟΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΖΟΥΝ. Ο ΕΧΘΡΟΣ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ.

Ανώνυμος 22 Σεπτεμβρίου 2013 - 11:25:00 μ.μ. EEST  

Αυτοί οι ερευνητές είναι αγνοί πατριώτες;
πόσα ζήτησαν αρχικά για το "πρόγραμμα";
στα "πόσα:... έχουν πέσει;
έχουν κατασκευάσει πρότυπο;
με τι κριτηρια το πιστοποιησαν;
απευθυνθηκαν σε κάποια ελληνική εταιρεία;
Συνεργάστηκαν με κάποιν άλλο φορέα (π.χ. Πανεπιστήμιο)
τι τους απάντησαν;
μην δημιουργείται εντυπώσεις.Ότι είναι καλό , αξιόπιστο με προοπτικές και συνεχούς υποστήριξης το αγοράζουν οι ΕΔ. Οι παπατζήδες καθηγηταδες και ερευνητές της δεκαετίας 1996-2006 δεν έχουν "φαγητό" πλέον. Η ανακάλυψη του τροχού... πάει περίπατο. Και οι δημοσιογράφοι από κονξτά για να πουν τους επιτελεις του ΓΕΑ προδότες. Μέχρις εδώ . Αιδώς (αχρείοι) παραπλανάτε το κόσμο. φτιάχνεδται κλιμα και μετά χύνεται κροκοδείλια δακρυα για την κοινωνία. ο Κος Η θέλει εφάπαξ στα γεράματα:... καληνύχτα σας

Ανώνυμος 22 Σεπτεμβρίου 2013 - 11:33:00 μ.μ. EEST  

Ποτέ δεν εγκρίθηκε από την ηγεσία των ΕΔ . Αν έχει εγκριθεί και έχουν τέτοια απόφαση στα χέρια τους ας τη δημοσιεύσουν. Τι σημαίνει ομάδα Θεσσαλονίκης;

Ανώνυμος 22 Σεπτεμβρίου 2013 - 11:57:00 μ.μ. EEST  

Αυτοί οι προδότες απόρριψαν και τις κοσμοσφαίρες που μας έδινε ο Πούτιν!

Ανώνυμος 23 Σεπτεμβρίου 2013 - 12:15:00 π.μ. EEST  

απο Προδοτες δεν μπορουμε να περιμενουμε κατι καλυτερο.

Αυτοι μας αξιζουν, αυτους τρωμε στη μαπα.

Φτωχός και μόνος κάου - μπόυ 23 Σεπτεμβρίου 2013 - 2:01:00 π.μ. EEST  

Είναι μια χαρά πατριώτες και κατά τη γνώμη μου εντελώς μαλάκες που κάθονται να παρακαλάνε κάθε λαμόγιο πολιτικό και κάθε κεφάλα αστεράτο να γίνει δεκτό ένα σύστημα που χρειαζόμαστε χτες. Από λεφτά θα έπαιρναν @@ όπως είμαι σε θέση να γνωρίζω προσωπικά αλλά κανείς τους δεν είναι άεργος για να ψάχνει αεριτζήδικα λεφτά, όπως κάποιοι άλλοι που έφαγαν μέχρι σκασμού από προμήθειες. Καλά θα κάνουν να κοιτάξουν έξω από το ψευτορωμέηκο και νομίζω ότι δε θα χρειαστεί να ψάξουν πολύ - υπάρχουν ενδιαφερόμενοι. Απλώς είχαν οι άνθρωποι το ψώνιο να προσφέρουν στον τόπο τους. Και ναι, δε συνεργάστηκαν με καμιά εταιρία. Αυτό τους κόστισε. Αν είχαν δώσει την εργολαβία στον Μπόμπολα ή τον Μελισσανίδη, δε θα τρώγαν πόρτα.

Pro από Συμβασιλεύουσα 23 Σεπτεμβρίου 2013 - 7:53:00 π.μ. EEST  

Ομάδα Θεσσαλονίκης ή αλλιώς μπουγάτσα με ραδιοκύματα.

Ανώνυμος 23 Σεπτεμβρίου 2013 - 10:22:00 π.μ. EEST  

κοροιδεύετε όσο θέλετε (μπουγάτσες κ.λπ.) αλλά ο πρωτος σχολιαστής και ο φκμκ έχουν δίκιο.
όπως ΟΛΟΙ οι ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ κοίταξαν το μέλλον του τοπου τους.
αλλά οι ευλογημένοι δεν ήξεραν, δεν ρώταγαν, για το πως γίνονται
"οι δουλειές" στο ελλαδιστάν?
όταν το πάρουν, από σποντα οι γείτονες, μέσω άλλων εταιρειών, όπως γίνεται και με τις ελλην. εταιρείες που εκμεταλλεύονται τον ορυκτό πλούτο της τουρκίας, θα τρίβουμε τα ματάκια μας, αλλά τότε
θα είναι πολύ αργά και οι επιστήμονες θα μάθουν πώς γίνονται αυτές οι δουλειές.

Ανώνυμος 23 Σεπτεμβρίου 2013 - 10:32:00 π.μ. EEST  

@Ανώνυμος 22 Σεπτεμβρίου 2013 - 11:25:00 μ.μ. EEST

Θα μας πεις κι εσύ πόσα ζήτησε ο αγνός πατριώτης Άκης και σια για να πάρει όλα τα σαπάκια του κόσμου;
Με τι κριτήρια τα πιστοποίησαν;
Απευθύνθηκαν σε καμιά ελληνική εταιρεία πχ Ιντρακομ να φάει και κανένας πρώην πράκτορας;
Σίγουρα, οι ΕΔ αγοράζουν όλα τ' αξιόπιστα σαπάκια! Μέχρι και τα HEL είχαν σάπιες κάννες. Έλεος με την αγιογραφία των ΕΔ, όταν μάλιστα από Ταξίαρχος και πάνω γίνεσαι με κομματικά κριτήρια!

Ανώνυμος 23 Σεπτεμβρίου 2013 - 10:38:00 π.μ. EEST  

Η απάντηση σε ερώτηση για το CCIAS έχει εξαφανιστεί από τον ιστοχώρο του ΥΠ.ΑΜ.

http://www.mod.gr/el/enimerosi/konovouleytiki-drastiriotita/erwtiseis/5748-apanthsh-anyetha-ragkoysh-se-erwthsh-koinovouleytikoy-elegxoy-up-arithm-676315-3-2012-me-thema-kataskeyh-kai-anaptyksh-systhmatos-ccias.html

Ανώνυμος 23 Σεπτεμβρίου 2013 - 12:45:00 μ.μ. EEST  

"Μέχρι και τα HEL είχαν σάπιες κάννες. "

δεν ήταν σάπιες αλλά αντιθέτως άγουρες. κανονικά τις κάννες τις κρατάς κανα τρίμηνο πάνω στην καννιά, να ωριμάσουν και μετά να πέσουν μόνες τους. αυτό είναι στάνταρ μάθημα στην βιολογία αρμάτων.

μηδενιστής - καλλιεργητής ραντάρ

ΥΓ εκτός την πλάκας δεν έχει τελειώσει το θέμα ακόμα

@ενκρυπτώ αν μπήκαν 2 μυν καπάκι παρακαλώ σβήστε το πρώτο

Ανώνυμος 23 Σεπτεμβρίου 2013 - 2:57:00 μ.μ. EEST  

Δεν είμαστε φασίστες, δεν είμαστε ρατσιστές, δεν είμαστε χρυσαύγουλα! Λέμε όχι στην ιδιωτική και κρατική πρωτοβουλία! Λέμε ναι μόνο στα Γερμανικά και τα Αμερικάνικα! Όποιος πιστεύει πως έλληνες ανέπτυξαν οτιδήποτε, τότε είναι φασίστας γιατί είναι γνωστό πως οι έλληνες είναι υποσαχάριοι Αφρικανοί χαμηλότατης διανοητικής στάθμης και άρα δεν μπορεί να ισχύει. Το λένε και οι Μακεδόνες αυτό (οι γνήσιοι, οι πάνω από τα σύνορα, αν και η Ελλάδα έπρεπε να φτάνει μέχρι την Λαμία - μην μας πούνε και φασίστες), ρωτήστε τον γνήσιο απόγονο του Μ.Αλεξάνδρου (Αλεξαντρόφσκι), τον Γκρουέφσκι.

Ανώνυμος 23 Σεπτεμβρίου 2013 - 3:31:00 μ.μ. EEST  

Προτιμω να πεσουν λεφτα σε Ελληνες επιστημονες και στην Ελληνικη βιομηχανια και ας παραγουν κατι μετριο παρα να πανε τα λεφτα σε μιζες και σε ξενα συστηματα τα οποια μπορουν να κλειδωσουν μεσω gps και υπολογιστων μεσα σε δευτερολεπτα αν αυτοι που μας τα εδωσαν το θελουν(πχ f16)

Ανώνυμος 23 Σεπτεμβρίου 2013 - 4:14:00 μ.μ. EEST  

Τόσους ΣΜΑτζήδες(π.χ.) με μεταπτυχιακά έχουμε, καιρός είναι λόγω κρίσης να βάλουν το κεφάλι τους κάτω και να βρουν λύσεις. Και γι αυτό χρειάζεται ηγεσία πολιτική και στρατιωτική με σχέδιο και πείσμα. Ιn house λύσεις και σ' όποιον δεν αρέσει περαστικά

Ανώνυμος 23 Σεπτεμβρίου 2013 - 4:18:00 μ.μ. EEST  

Συγνώμη αλλά όταν διαβάζω δημοσιεύματα του στυλ "Πρόκειται για μια τερατώδη απόφαση για την οποία, σε περίπτωση μιας απεφευκτέας ελληνοτουρκικής συρράξεως και του βέβαιου αρνητικού για την Ελλάδα αποτελέσματος, αυτοί που την έλαβαν σίγουρα θα πρέπει να λογοδοτήσουν σε ειδικό δικαστήριο." κάτι δεν μου κάθεται καλά! Δηλαδή με το σουπερ σύστημα το αποτέλεσμα θα είναι σίγουρα θετικό για την Ελλάδα κύριε Ηλιάδη;

Pro από Συμβασιλεύουσα 23 Σεπτεμβρίου 2013 - 5:18:00 μ.μ. EEST  

Μην κοροϊδεύετε . Ετσι εκαναν και στον συγχωρεμενο τον Γκιολβα και το υπεροπλο "μπεμπατρον" εμεινε στα χαρτια . Αραγε τα βουνα που ανοιγαν και εβγαιναν απο μεσα αεροπλανα (οπως με διαβεβαιωνε ενας συνεπιστρατος το 98) υπαρχουν ακομα η επεσαν θυματα περικοπων ;

@μηδενιστη
1.Αληθευει οτι αν ειχαν αφησει τις κανες να ωριμασουν κανονικα , τωρα τα Λεο θα ειχαν πυροβολα 130χιλ;
2.Τα ρανταρ ενεργης διαταξης φασης θελουν μονο θερμοκηπιο ή καλιεργουνται και σε απλο ποτιστικο;

Υγ. (Σοβαρα τωρα) . Αν το θεμα εχει εστω και καποια σοβαροτητα , ειμαι σιγουρος οτι δεν τελειωσε . Το αρθρο του κυριου Ηλιαδη παντως , κατα την αποψη μου, στερειται . (Το θεωρω εξαιρεση στην γενικοτερα σοβαρη δουλεια του ανθρωπου)

Ανώνυμος 23 Σεπτεμβρίου 2013 - 5:50:00 μ.μ. EEST  

@Pro από Συμβασιλεύουσα

"Ετσι εκαναν και στον συγχωρεμενο τον Γκιολβα και το υπεροπλο "μπεμπατρον" εμεινε στα χαρτια"

τα ίδια και η ακτίνα που έβγαινε απο τον όλυμπο... κρίμα. θα είχαμε σήμα batman απο το 70!

"Αραγε τα βουνα που ανοιγαν και εβγαιναν απο μεσα αεροπλανα (οπως με διαβεβαιωνε ενας συνεπιστρατος το 98) υπαρχουν ακομα η επεσαν θυματα περικοπων;"

όχι όχι υπάρχουν ακόμα. δεν έχουμε αεροπλάνα αλλά δεν πειράζει.

"1.Αληθευει οτι αν ειχαν αφησει τις κανες να ωριμασουν κανονικα , τωρα τα Λεο θα ειχαν πυροβολα 130χιλ;"

ναι ναι, και μια γεύση μούρλια!!!

2.Τα ρανταρ ενεργης διαταξης φασης θελουν μονο θερμοκηπιο ή καλιεργουνται και σε απλο ποτιστικο;

δεν ξέρω απο θερμοκήπια. 2-3 που βγάζω το εξάμηνο τα έχω σε γλάστρες στο μπαλκόνι.

μηδενιστής

enkripto 23 Σεπτεμβρίου 2013 - 5:54:00 μ.μ. EEST  

Καλό το καλαμπούρι, αλλά το θέμα δεν προσφέρεται, είναι αρκετά σοβαρό.

Ρίξτε μια ματιά στις αμερικανικές προσπάθειες παρεμπόδισης απόκτησης ανάλογης τεχνολογίας από την Κίνα.

Η διάδοση της αποτελεί σοβαρότατο κίνδυνο για α/φ μειωμένου RCS.

Iσως ανέβει κάτι σχετικό.

Ranger 23 Σεπτεμβρίου 2013 - 7:53:00 μ.μ. EEST  

enkripto χωρίς να είμαι και απόλυτος το άρθρο έχει κάποια σημαντικά λάθη πχ η τσέχικη εταιρεία omnipol δεν έχει αγοραστεί από την Αμερική αλλά αντίθετα έχουν αγοραστεί τα συστήματα της (τέσσερις γενιές συνολικά)ενώ τα αμερικάνικα και γαλλικά συστήματα που αναφέρει είναι πολιτικά, δηλαδή χρησιμοποιούνται από πχ αεροδρόμια και άλλες κρατικές υπηρεσίες (αν και η cassidian εμφάνισε ένα πρωτότυπο στρατιωτικού συστήματος το 2011 νομίζω που το εξέταζε ο γερμανικός στρατός). Ακόμα το ουκρανικό σύστημα kolchuga (από τα καλύτερα στην κατηγορία του μαζί με το ρώσικο avtobaza) για να καλύψει τον χώρο της Ελλάδος φυσικά και δεν θέλει 50 συστήματα (τέτοια συστήματα έχουν τεράστιες εμβέλειες με το παραπάνω να έχει 800χμ). Τέλος έχω την εντύπωση ότι η Ελλάδα έχει τέτοια συστήματα που τα είχε προμηθευτεί από την Ρωσία.
Για όσους ενδιαφέρονται ένα σχετικό λινκ:http://www.ausairpower.net/APA-Warpac-Rus-PLA-ESM.html

Ανώνυμος 23 Σεπτεμβρίου 2013 - 8:44:00 μ.μ. EEST  

ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ, ΠΑΛΙ ΘΑ ΤΟ ΑΠΟΡΡΙΨΟΥΝ

Ανώνυμος 23 Σεπτεμβρίου 2013 - 10:22:00 μ.μ. EEST  

το 2006 ζητούσαν 4.800.000 ευρώ από

τα οποία τα 2.000.000 αμοιβές.....

τώρα πέσαν περίπου στο 1.οοο.οοο.

πατριώτες...

ότι φάμε ότι πιούμε και ότι ... αρπάξουμε.

Ανώνυμος 24 Σεπτεμβρίου 2013 - 9:34:00 π.μ. EEST  

αγαπητοί σχολιαστές, βλέπω θέσεις υπέρ και κατά, κάποιες κατηγορηματικές αλλά δεν βλέπω τεκμηρίωση. Μπορείτε να μοιραστείτε κάποια από τα στοιχεία που διαμορφώνουν τις θέσεις σας γιατί προσωπικά δεν βλέπω αρκετά στοιχεία για να διαμορφώσω άποψη.(οι συνηθισμένοι ύποπτοι μπορούν να λυσάξουν ελεύθερα στην αίτηση τεκμηρίωσης)

Ανώνυμος 24 Σεπτεμβρίου 2013 - 10:12:00 π.μ. EEST  

@23 Σεπτεμβρίου 2013 - 10:22:00 μ.μ. EEST
Λογικά, οι αμοιβές προφανώς δεν θα πήγαιναν μόνο στους 4-5 εφευρέτες αλλά και σε όλους όσους σχετίζονταν με την υλοποίηση του project. Επίσης ένα τέτοιο project θα είχε κάποια διάρκεια και δεν θα γινόταν μέσα σε λίγες μέρες. Βέβαια στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει να χρεωνόμαστε μόνο για να πλουτίζουν λαμόγια, για να αγοράζουν κάποιοι καράβια και κάποιοι άλλοι να χτίζουν βίλες με δήθεν δανεικά (η βίλα του Ανδρέα κόστισε παραπάνω από τις αμοιβές για μια τέτοια διάταξη). Μπορεί κάποιος να πει πως έτσι όπως πάει, δεν θα την χρειαστούμε μια τέτοια διάταξη γιατί θα φτάσουμε από μόνοι μας τα σύνορα της Ελλάδας στην Λαμία.

Φτωχός και μόνος κάου - μπόυ 24 Σεπτεμβρίου 2013 - 4:01:00 μ.μ. EEST  

Το μεγάλο ζόρι των σχεδιαστών ήταν και είναι η απειλή των ελικοπτέρων που μπορούν να διεισδύσουν βαθιά πίσω από την πρώτη γραμμή μεταφέροντας ειδικές δυνάμεις του εχθρού (σε συνεργασία πάντα με τους εγκάθετους του προξενείου). Θεωρούν ότι τα πήγαν καλά στον εντοπισμό τους - αυτό έχει δείξει και η παρουσίαση στην Κύπρο 3-4 χρόνια πριν. Έχουν εμμονή με εχθρικά ελικόπτερα και καλά κάνουν. Είναι από τις σημαντικότερες απειλές στο μέτωπο του ποταμού.

@ Ανώνυμο 23 Σεπτεμβρίου 2013 - 10:22:00 μ.μ. EEST
Είσαι η φωνή της κοινής λογικής μέσα σε γιούχα και ειρωνείες. Αλλά Τσοχαντζόπουλος μας πρέπει για να βολεύονται οι μισοί και να γιουχάρουν (από τον καναπέ) οι άλλοι μισοί. Και ο τόπος να βυθίζεται πιο γρήγορα και από τον Τιτανικό.

Ανώνυμος 25 Σεπτεμβρίου 2013 - 1:26:00 μ.μ. EEST  

Τι σχέση έχει ένας γνωστός μυθέμπορας (Γκιόλβας) με καθηγητές του καλύτερου πανεπιστημίου της Ελλάδας σε τομείς όπως της Φυσικής; Αναρωτιέμαι αν εσείς οι ΔΥ καραβανάδες που ειρωνεύεστε τις προσπάθειες αυτές έχετε σχεδιάσει ή φτιάξει κάτι αξιόλογο με τα χεράκια σας (το ξεβούλωμα χέστρας με βεντούζα δεν θεωρείται ως κάτι καινοτόμο). Η ανοησία, η κουτοπονηριά και η τεμπελιά δεν έχει πάτο σ' αυτή τη χώρα.

Ανώνυμος 26 Σεπτεμβρίου 2013 - 6:29:00 μ.μ. EEST  

Για να το απορριψουν μαλλον μουφα θα ηταν..
Αμα τα ελληνικα χερια ηξεραν να παραγουν συστηματα της προκοπης οπως χειριζονται το μαυρο χρημα, την φοροδιαφυγη και την λαμογια, η Ελλαδα θα ηταν το πιο προηγμενο κρατος στο κοσμο..

Ανώνυμος 27 Σεπτεμβρίου 2013 - 1:24:00 μ.μ. EEST  

@26 Σεπτεμβρίου 2013 - 6:29:00 μ.μ. EEST
Τα λεγόμενα σου έχουν το εξής οξύμορο, ότι κάποια λαμόγια που το μόνο που ξέρουν είναι να τρώνε λεφτά, αποφάσισαν πως μια συσκευή δεν λειτουργεί σύμφωνα με τις όποιες προδιαγραφές και άρα οι δημιουργοί της πρέπει να ήταν λαμόγια που ήθελαν να φάνε λεφτά. Άρα τα λαμόγια ήθελαν να προφυλάξουν το κράτος από άλλα λαμόγια. Η αλήθεια είναι βέβαια πως δεν είναι η Ελλάδα γεμάτη λαμόγια και πως έχουμε εταιρείες που μπορεί να είναι άγνωστες στο ευρύ κοινό αλλά οι οποίες έχουν να επιδείξουν τεράστιο έργο. Πχ ψάξτε για τον Corallia Cluster και ποιες και πόσες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας συμμετέχουν. Αυτοί οι γενικοί αφορισμοί γίνονται συνήθως από ΔΥ που δεν έχουν δουλέψει ούτε μια μέρα σε κάποια σοβαρή εταιρεία του ιδιωτικού τομέα.


Επειδή έχω συγγενή που κάποτε ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος στο στρατό και που είχε αναπτύξει στα πλαίσια κάποιας ομάδας κάποιου είδους προϊόν για το στρατό (δεν μπορώ ν' αναφέρω λεπτομέρειες), θα σου πω ότι κυνήγησαν και αυτόν και την ομάδα στην οποία συμμετείχε και τελικά το προϊόν αγοράστηκε ακριβώς το ίδιο ... από το εξωτερικό! Όποτε ας μην προτρέχουμε να αφορίζουμε αλλά να καταλαβαίνουμε πως τα λαμόγια είναι συνήθως αυτοί που αποφασίζουν και η κατάντια της χώρας είναι κυρίως έργο αυτών.

Εγώ θα πρότεινα στους καθηγητές να παρουσιάσουν την διάταξη τους σε κάποια άλλη χώρα (πχ Κίνα,Ρωσία) και που ξέρεις, ίσως κάποτε τ' αγοράσει και η Ελλάδα αυτά τα ρανταρ, απλά θα τα πληρώσει αρκετά παραπάνω και θα φάνε καλά και οι μεσάζοντες.

Γεράκι 27 Σεπτεμβρίου 2013 - 4:23:00 μ.μ. EEST  
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
Γεράκι 27 Σεπτεμβρίου 2013 - 4:32:00 μ.μ. EEST  

Προσωπικά δεν συγκινούμαι από άρθρα με πομπώδεις εκφράσεις, συνήθως αυτές κρύβουν την ουσία. Στην προκειμένη μιλάμε για παθητικά συστήματα που υποτίθεται μπορούν να ανιχνεύουν απειλές που στηρίζονται ακριβώς στις παθητικές δυνατότητες ή είναι παθητικά.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
“Κι αν είναι κ’ έρθουνε χρόνια δίσεχτα, πέσουν καιροί οργισμένοι, κι όσα πουλιά μισέψουνε σκιασμένα, κι όσα δέντρα, για τίποτ’ άλλο δε φελάν παρά για μετερίζια, μη φοβηθείς το χαλασμό.

Φωτιά! Τσεκούρι! Τράβα!, ξεσπέρμεψέ το, χέρσωσε το περιβόλι, κόφτο, και χτίσε κάστρο απάνω του και ταμπουρώσου μέσα, για πάλεμα, για μάτωμα, για την καινούργια γέννα, π’ όλο την περιμένουμε κι όλο κινάει για νάρθει, κι’ όλο συντρίμμι χάνεται στο γύρισμα των κύκλων!..

Φτάνει μια ιδέα να στο πει, μια ιδέα να στο προστάξει,κορώνα ιδέα , ιδέα σπαθί, που θα είναι απάνου απ’ όλα!"

Κωστής Παλαμάς
«Όσοι το χάλκεον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται,ζυγόν δουλείας ας έχωσι·

θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία»


Α.Κάλβος
«Τι θα πει ραγιάς; Ραγιάς είναι εκείνος που τρέμει από τον φόβο τον Τούρκο, που είναι σκλάβος του φόβου του, που θέλει να ζήσει όπως και να είναι. Που κάνει τον ψόφιο κοριό για να μην τον πατήσει κάποιος. Την ραγιαδοσύνη του την ονομάζει αναγκαία φρονιμάδα».

Ίωνας Δραγούμης

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP