Ο εξορθολογισμός του πλαισίου για την ιθαγένεια

Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012

Tου Ιωάννη Κωτούλα*

Το νέο νομοσχέδιο για την ιθαγένεια, το οποίο θα αντικαταστήσει τον νόμο Ραγκούση -σημειωτέον τον πλέον αντισυνταγματικό νόμο με 10 άρθρα κριθέντα ως προβληματικά- πρέπει να προβεί σε μία ουσιώδη αναδιατύπωση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγενείας με άξονα αφενός τη συμμόρφωση με θεμελιώδεις αρχές και προβλέψεις του Συντάγματος αφετέρου τη νέα πραγματικότητα της επίτασης των διεθνών μεταναστευτικών ροών στον 21ο αιώνα προς την επικράτεια του ελληνικού κράτους.

Το νέο πλαίσιο για την ιθαγένεια πρέπει να πραγματώνει σε επίπεδο διοικητικής πρακτικής το θεωρητικό πλαίσιο, τη φιλοσοφία, τους άξονες και τις προτεραιότητες ενός τέτοιου εγχειρήματος, το οποίο θα είναι συγχρονισμένο με τις θεμελιώδεις έννοιες και προβλέψεις του Συντάγματος της Ελλάδος και τον σεβασμό του ευρωπαϊκού πλαισίου αρχών και αξιών. Θεμελιώδης προτεραιότητα είναι η εννοιολογική αποσύνδεση της ιθαγένειας από την αντίληψη της μετανάστευσης. Η ιθαγένεια δεν είναι το αυτονόητο τέρμα μίας πορείας, αλλά αφενός επιλογή ενσωμάτωσης στην ελληνική πολιτική και πολιτισμική κοινότητα αφετέρου και κυρίως κυριαρχική επιλογή του Κράτους. Η ιθαγένεια δεν πρέπει να συνδέεται με μία χρησιμοθηρική αντίληψη της ιδιότητάς της ούτε αποτελεί υποκατάστατο της ενσωμάτωσης, καθώς υπάρχουν ήδη καθεστώτα νόμιμης διαμονής, τα οποία είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσουν οι νόμιμοι μετανάστες.

Βάσει του διεθνούς δικαίου η ιθαγένεια δεν συνιστά δικαίωμα του ενδιαφερομένου να πολιτογραφηθεί αλλοδαπού, αλλά κυριαρχική αρμοδιότητα του Κράτους, κατά συνέπεια η εκχώρηση της ιθαγένειας έγκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία της Ελληνικής Δημοκρατίας, από την οποία διαμορφώνεται αποκλειστικώς εντός των ορίων που τάσσουν οι κανόνες του διεθνούς δικαίου. Η ιθαγένεια αφορά στη συνειδητή προσχώρηση σε μία ιστορική και πολιτισμική κοινότητα, η οποία έχει διαμορφωθεί στο πέρασμα των χρόνων, άρα θα πρέπει να απονέμεται μόνον στους αλλοδαπούς εκείνους, ο γνήσιος εξατομικευμένος δεσμός των οποίων με την Ελληνική Δημοκρατία έχει επαρκώς διαπιστωθεί. Το νομικό πλαίσιο για την απόδοση της ιθαγένειας, επομένως, πρέπει να εδράζεται στην ορθολογιστική και αντικειμενική μέσω ποσοτικά και ποιοτικά καταμετρήσιμων διαδικασιών (τεστ ιθαγένειας και συνέντευξη) διακρίβωση του γνήσιου εξατομικευμένου δεσμού του ενδιαφερόμενου να πολιτογραφηθεί αλλοδαπού με την Ελληνική Δημοκρατία και το αξιακό και πολιτισμικό της πλαίσιο, την ελληνικότητα. Κάθε πολιτογράφηση πρέπει να πραγματοποιείται in concreto και εξατομικευμένα από την Διοίκηση, ώστε να καταδεικνύεται η ουσιαστική προϋπόθεση του γνήσιου δεσμού προς την Ελληνική Δημοκρατία του αιτούντος την πολιτογράφηση αλλοδαπού.

Σε γενικές γραμμές ο νέος νόμος για την ιθαγένεια οφείλει να εδράζεται σε ορισμένες θεμελιώδεις αρχές:

α. τον σεβασμό των θεμελιωδών διατάξεων του Συντάγματος της Ελλάδος

β. την διακρίβωση του γνησίου δεσμού του ενδιαφερομένου να πολιτογραφηθεί αλλοδαπού προς την Ελληνική Δημοκρατία

γ. τον εξορθολογισμό του απαιτούμενου χρόνου μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην επικράτεια της Χώρας

δ. την εξατομίκευση της κρίσης για την απόκτηση της ιθαγένειας, η οποία είναι σύμφωνη με τον σεβασμό της διακριτής προσωπικότητας του ατόμου (τεστ ιθαγένειας και προσωπική συνέντευξη).

ε. τη μέριμνα για τους ομογενείς και την καθιέρωση κριτηρίων προτεραιότητας για αυτήν την πληθυσμιακή κατηγορία.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο το νέο, εξορθολογισμένο πλαίσιο για την ιθαγένεια θα συμβάλει στην προστασία του Συντάγματος, στην ομαλή ενσωμάτωση των νομίμων μεταναστών και στην διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής και ομοιογένειας.

Πηγή: Καθημερινή / The Economist 28/12/2012

*Ο Ιωάννης Κωτούλας είναι ιστορικός, ερευνητής του Εργαστηρίου Γεωπολιτισμικών Αναλύσεων του Πανεπιστημίου Αθηνών και συγγραφέας της μελέτης «Μετανάστευση και Κυρίαρχη Κουλτούρα: Θρησκεία-πολιτική-πολυπολιτισμικότητα» (Παπαζήσης 2011)

8 σχόλια:

Ανώνυμος 29 Δεκεμβρίου 2012 - 8:43:00 μ.μ. EET  

θες ιθαγενεια?
υποχρεωτικη θητεια 12μηνη
αλλιως στην χωρα σου

να τελειωνει το αστειο με τους "Ελληνες" που οχι στρατο δεν πανε ουτε Ελληνικα δεν μιλανε και σε ενδεχομενο πολεμο θα σφαξουν τους κακους χριστιανους

ΑΧΕΡΩΝ 30 Δεκεμβρίου 2012 - 3:22:00 π.μ. EET  

Aντὶ σχολὶου,ὲνα ανὲκδοτο απὸ την Γερμανὶα.
Ο εξὰχρονος Αλὴ,γυιὸς και εγγονὸς Τοὺρκων μεταναστὼν,βιὼνει την πρὼτη σχολικὴ του ημὲρα.
Η δασκὰλα τον ρωτὰει:ποιὰ η εθνικὸτητα σου;
Τοὺρκος,απαντὰει ο μικρὸς Αλὴ.
Που γεννὴθηκες;
Ρωτὰει η δασκὰλα.
Στην Γερμανὶα,αποκρὶνεται ο Αλὴ.
Τὸτε,εὶσαι Γερμανὸς,αποφαὶνεται η δασκὰλα.
Μὸλις σχὸλασε ο μικρὸς Αλὴ,πὰει στο σπὶτι,ὸπου ο πατὲρας του τον ρωτὰει τὶ ὲμαθε κατὰ την πρὼτη του σχολικὴ ημὲρα.
Ὲμαθα ὸτι εὶμαι Γερμανὸς,απαντὰει ο Αλὴ,και εισπρὰττει μὶα ξεγυρισμὲνη σφαλιὰρα.
Κλαὶγοντας τρὲχει στην μητὲρα του,εκεὶνη τον ρωτὰει γιατὶ του ὲδωσε ο πατὲρας του την σφαλιὰρα,ο Αλὴ απαντὰει''επειδὴ εὶμαι Γερμανὸς'',και εισπρὰττει καὶ απὸ την μητὲρα του μὶα ανὰποδη.
Κλαὶγοντας,τρὲχει για συμπαρὰσταση στην μεγαλὺτερη αδελφὴ του.
Γιατὶ κλαὶς; τον ρωτὰει εκεὶνη,γιατὶ σε χτυπὰνε;
Και ο μικρὸς Αλὴ:εὶμαι μὸλις δὺο ὼρες Γερμανὸς,και ὴδη ὲχω πρὸβλημα με τους Τοὺρκους...

Ανώνυμος 30 Δεκεμβρίου 2012 - 10:40:00 π.μ. EET  

Και τί είναι ρε παλληκάρια η ιθαγένεια και μάλιστα η Ελληνική, για να την μοιράζουμε ως παράσημο, και μάλιστα αυτόματα??

Μόνο το γ' σημείο να κοιτάξεις αρκεί.

Όσα παιδιά γεννιούνται εδώ από λαθροέποικους, παίρνουν την ιθαγένεια των γονέων τους, απλά.

Υπηκοότητα, μετά από 18 έτη και αν το επιθυμούν όπως είναι στην Γερμανία. Αυτοί πήγαν να την μοιράζουν αυτόματα.

Όσο για θητεία κ.λπ. αν πιστεύετε πως με 12 μήνες στον Greek Army θα αποκτήσει Ελληνική εθνική συνείδηση και τα συναφή, τότε κόψτε αμέσως το internet και την tv για κάνα χρόνο, μπας και πιάσετε επαφή με Ελλαδιστάν.

Στο αμέρικα, ως αλλοδαπός για να γίνεις αμερικάνος πολίτης, πας στο U.S. Army και μετά από 3 έτη παίρνεις citizenship(άλλα συστήματα εκεί λόγω της δημιουργίας τους κράτους τους).
Και φαντάζεστε για πού είναι οι μεταθέσεις..

ΠροβοκάτωρΑνώνυμος 30 Δεκεμβρίου 2012 - 10:48:00 π.μ. EET  

Αυτό λέει και το άρθρο ρε φίλε, να μη δίνεται αυτόματα η ιθαγένεια

Ανώνυμος 30 Δεκεμβρίου 2012 - 12:55:00 μ.μ. EET  

@30 Δεκεμβρίου 2012 10:48:00 π.μ

Ρε φίλε, το άρθρο σωστά αναφέρει τις κατευθύνσεις, όχι όμως συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτό καυτηριάζω.

Προβοκάτωρ

Φτωχός και μόνος κάου - μπόυ 30 Δεκεμβρίου 2012 - 3:57:00 μ.μ. EET  

Ενδιαφέρουσα η (αν)επίσημη άποψη της ΝΔ [http://www.ppol.gr/cm/index.php?Datain=7713] για τη χορήγηση ιθαγένειας. Κάπως αόριστα τα κριτήρια πάντως. Ειδικά το σημείο δ΄ έχει ενδιαφέρον γιατί ουσιαστικά μέσω της συνέντευξης καθορίζεται το ποιοι θα επιλεγούν για Έλληνες πολίτες. Αυτό βέβαια μπορεί να είναι και καλό (μερικοί δεν πρέπει να αποκτήσουν ιθαγένεια) μπορεί να είναι και κακό γιατί θα γίνει σχεδόν σίγουρα αντικείμενο σκοπιμοτήτων και συναλλαγής. Όσο για τις προϋποθέσεις που συζητήθηκε στα σχόλια, η στρατιωτική θητεία δε σημαίνει τίποτα. Και 20 μήνες θητεία να βάλεις κάποιοι θα την κάνουν μόνο και μόνο για το χαρτί, ώστε να μπορούν να φύγουν Γερμανία ή Σουηδία. Οι Αλβανοί της δεύτερης γενιάς παίρνουν ιθαγένεια, υπηρετούν και μετά ετοιμάζονται για μετανάστευση. Τους κάνει έλληνες η θητεία;

Προσωπικά θεωρώ ότι το ζήτημα της ιθαγένειας είναι κομμάτι του μεταναστευτικού. Μένει να ορίσουμε ποιους και με ποιους όρους θέλουμε να κρατήσουμε εδώ. Διότι σίγουρα σε κάποιους θα δοθεί ιθαγένεια. Αυτό πρέπει να καθοριστεί από εμάς με βασικό γνώμονα το εθνικό συμφέρον και με επιπλέον κριτήριο την ενσωμάτωση στο κοινωνικό σύνολο και την αποδοχή από πλευράς του μετανάστη ενός ανθρωποκεντρικού και βασιζόμενου στις αρχές της ισότητας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συστήματος αξιών. Με άλλα λόγια όσοι θέλουν σαρίες και άλλα τέτοια δε χωράνε εδώ. Τετρακόσια χρόνια πίσω πήγαμε ακριβώς την εποχή που ξεκινούσαμε εμείς την αναγέννηση (παλαιολόγεια αναγέννηση. Στο χέρι μας είναι να κρατήσουμε όσους μπορούμε και όσους θέλουμε. Θα επανέλθω πάντως στο ζήτημα της "αφομοίωσης" - με εισαγωγικά ή χωρίς - κάποιων μεταναστών, τελευταία με απασχολεί και προσπαθώ να το καταγράψω οργανωμένα.

Ανώνυμος 30 Δεκεμβρίου 2012 - 10:33:00 μ.μ. EET  

Aξίζει να επισημανθεί η ηθελημένη σύγχυση των όρων ιθαγένεια ( nationality) και υπηκοότητα (citizenship) από τον Έλληνα Νομοθέτη. Ιθαγενής είναι ο καταγόμενος εκ της χώρας, ο αυτόχθων, ενώ υπήκοος είναι «ο υποκείμενος εις την εξουσίαν κράτους τινός» (βλ. Δημητράκο). Ο υπήκοος γίνεται, αλλά ο ιθαγενής μόνον γεννάται, δηλαδή ανήκει σ’ ένα γένος. Η ιθαγένεια, λοίπον, στηρίζεται στο δεσμό αίματος (jus sanguinis) που έχει κάποιο άτομο ως προς ένα Έθνος, ενώ η υπηκοότητα στηρίζεται στη νομική σχέση που έχει ένα άτομο με ένα κράτος. Η αυθαίρετη (και σκόπιμη) ταύτιση της φυσικής, αναφαίρετης ιθαγένειας με την επίκτητη υπηκοότητα συνεπάγεται την κατάργηση της έννοιας του γένους και της εθνότητας ως ουσιωδών ιδιοτήτων της Ελληνικότητας.

Ανώνυμος 2 Ιανουαρίου 2013 - 3:52:00 π.μ. EET  

αν ειναι με την θητεία να παίρνουν και την υπηκοοτητα τότε πολύ γρήγορα θα δουμε πακιστανούς και μαυρους τσολιάδες. Ρώσοι έχουν περάσει αρκετοί...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
“Κι αν είναι κ’ έρθουνε χρόνια δίσεχτα, πέσουν καιροί οργισμένοι, κι όσα πουλιά μισέψουνε σκιασμένα, κι όσα δέντρα, για τίποτ’ άλλο δε φελάν παρά για μετερίζια, μη φοβηθείς το χαλασμό.

Φωτιά! Τσεκούρι! Τράβα!, ξεσπέρμεψέ το, χέρσωσε το περιβόλι, κόφτο, και χτίσε κάστρο απάνω του και ταμπουρώσου μέσα, για πάλεμα, για μάτωμα, για την καινούργια γέννα, π’ όλο την περιμένουμε κι όλο κινάει για νάρθει, κι’ όλο συντρίμμι χάνεται στο γύρισμα των κύκλων!..

Φτάνει μια ιδέα να στο πει, μια ιδέα να στο προστάξει,κορώνα ιδέα , ιδέα σπαθί, που θα είναι απάνου απ’ όλα!"

Κωστής Παλαμάς
«Όσοι το χάλκεον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται,ζυγόν δουλείας ας έχωσι·

θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία»


Α.Κάλβος
«Τι θα πει ραγιάς; Ραγιάς είναι εκείνος που τρέμει από τον φόβο τον Τούρκο, που είναι σκλάβος του φόβου του, που θέλει να ζήσει όπως και να είναι. Που κάνει τον ψόφιο κοριό για να μην τον πατήσει κάποιος. Την ραγιαδοσύνη του την ονομάζει αναγκαία φρονιμάδα».

Ίωνας Δραγούμης

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP