Β΄ Σώμα Στρατού: Γυρνώντας 40 χρόνια πίσω;

Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2012

Β' ΣΣ : Στρατηγική εφεδρεία του Ελληνικού Στρατού
Του Σάββα Δ. Βλάσση*

Η Νέα Δομή Δυνάμεων (ΝΔΔ), μετά πρόσφατη συζήτηση στο ΣΑΓΕ, ετοιμάζεται να τεθεί στο ΣΑΜ, για να ακολουθήσει η παρουσίασή της στην Βουλή και κατόπιν η έγκριση από το ΚΥΣΕΑ. Το ενδιαφέρον της ΝΔΔ επικεντρώνεται κυρίως στον Στρατό Ξηράς, όπου τα τελευταία έτη τέθηκαν σοβαρά ζητήματα όπως η κατάργηση της 1ης Στρατιάς και του Β΄ Σώματος Στρατού, προκαλώντας αρκετές αντιδράσεις.

Το 2010, η εισήγηση του ΓΕΣ περί ΝΔΔ, προέβλεπε διατήρηση αμφοτέρων. Το 2011, δίχως μεσολάβηση σοβαρών ανατροπών στην Πολιτική Εθνικής Άμυνας, με την ανάληψη καθηκόντων ΥΕΘΑ, ο Π. Μπεγλίτης έθεσε ζήτημα επανεξετάσεως, αποβλέποντας σε αναθεώρηση της εισηγήσεως του ΓΕΣ. Η ανώμαλη αλλαγή της στρατιωτικής ηγεσίας στα τέλη του έτους, ενίσχυσε την θέση περί αναθεωρήσεως, ακόμη και μετά την απομάκρυνση του κ. Μπεγλίτη. Οι διάδοχοι Δ. Αβραμόπουλος και Π. Παναγιωτόπουλος, δεν ασχολήθηκαν. Ο τελευταίος, έχει επιβεβαιώσει από νωρίς ότι δεν ενδιαφέρεται για την ουσία αλλά για την άσκηση επικοινωνιακού τύπου πολιτικής εντυπώσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τάση όπως διαμορφώνεται, οδηγεί σε «συμβιβασμό»: διατήρηση της 1ης Στρατιάς αλλά κατάργηση – «θυσία» του Β΄ ΣΣ.

Η άποψη περί καταργήσεως της 1ης Στρατιάς, στην οποία αντιτάχθηκε με επαρκή επιχειρηματολογία ο πρώην Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγος Φ. Φράγκος, στηριζόταν σε θεωρητική προσέγγιση των στρατιωτικών πραγμάτων, παρασυρμένη από επιφανειακή εξέταση των γενικότερων μεταψυχροπολεμικών εξελίξεων στο ΝΑΤΟ, που οδήγησαν σε δραστική συρρίκνωση των στρατευμάτων. Παραβλέφθηκε ότι οι λοιπές χώρες-μέλη δεν αντιμετωπίζουν εθνικές απειλές, ούτε έχουν τις ιδιαιτερότητες της μορφολογίας του ελληνικού χώρου με την έντονη εδαφική διαίρεση και διαμερισμάτωση. Παραβλέποντας αμφότερα, οι οπαδοί ενός «μικρότερου αλλά πιο ευέλικτου στρατού», έγιναν κήρυκες ανεδαφικών αντιλήψεων που όμως υιοθετήθηκαν υπό τύπον συνθήματος, επαναλαμβανόμενες έκτοτε αβασάνιστα από τις πολιτικές ηγεσίες, στην προσπάθεια αυτών να εμφανίσουν «άποψη». Τοιουτοτρόπως, καθιερώθηκαν ως δήθεν ρεαλιστικές «στρατηγικές επιλογές» αναδιοργανώσεως των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η οικονομική κρίση από το 2009, ενέτεινε την πίεση για δομικές αλλαγές, με στόχο τον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών και την εξοικονόμηση προσωπικού προς επαύξηση του ποσοστού επανδρώσεως των μονάδων. Αλλά οι λειτουργικές δαπάνες δεν σχετίζονται τόσο με τον αριθμό στρατοπέδων και στρατηγείων, όσο με τους αριθμούς των αναγκαίων δυνάμεων και οπλικών συστημάτων καθώς και τους ρυθμούς εκπαιδεύσεως. Το δε πρόβλημα επανδρώσεως των μονάδων του Στρατού Ξηράς, επιδεινώθηκε αναίτια το 2009, εκ της μειώσεως της στρατιωτικής θητείας από 12 σε 9 μήνες.

Οι θιασώτες της καταργήσεως της 1ης Στρατιάς και μεγάλων Σχηματισμών επιπέδου Σώματος Στρατού, προβάλλουν κυρίως δύο επιχειρήματα, εντελώς θεωρητικά:

1) Μείωση του αριθμού των αντιστρατήγων
2) Περιορισμός των επιπέδων διοικήσεως.

Οι αντιστράτηγοι

Η μείωση των αντιστρατήγων δείχνει να έχει καταστεί έμμονη ιδέα για τους πολιτικούς. Λογικό, εφόσον πρόκειται περί επικρατήσεως ενός δογματισμού ο οποίος μπορεί να μην προσφέρει ουσία, δημιουργεί όμως εντυπώσεις. Εάν η μείωση του αριθμού των αντιστρατήγων αντιμετωπίζεται ως αυτοσκοπός, δεν χρειάζεται να επιτευχθεί μέσω της διαλύσεως ενός χρήσιμου Σώματος Στρατού. Μπορεί, επί παραδείγματι, να καθιερωθεί για τις θέσεις των δύο Υπαρχηγών ΓΕΣ, η τοποθέτηση παλαιών υποστρατήγων, δίχως ουσιαστικές συνέπειες στην εύρυθμη λειτουργία του ΓΕΣ. Αν, αντιθέτως, καταργηθεί το Β΄ ΣΣ, τότε οι αντιστράτηγοι μειώνονται μόνο κατά ένας, με ουσιαστικές όμως επιχειρησιακές συνέπειες, όπως θα δούμε παρακάτω. Πέραν αυτών, σημειώνεται ότι το Α΄ ΣΣ διοικείται πλέον από υποστράτηγο ενώ και σε άλλες δευτερεύουσες θέσεις (ΔΙΣ, Πολεμικό Μουσείο), οι θέσεις αντιστρατήγων έχουν καταργηθεί.

Επίπεδα διοικήσεως

Ο περιορισμός των επιπέδων διοικήσεως δεν οδηγεί απαραιτήτως σε βελτίωση της διοικήσεως και ελέγχου. Τα επίπεδα διοικήσεως καθορίζονται από τις επιχειρησιακές ανάγκες και όχι από προσωπικές απόψεις ή εμμονές. Ο αριθμός των Σωμάτων Στρατού, ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες ανάγκες που δημιουργούν οι υφιστάμενες απειλές και οι απαιτήσεις καλύψεως του χώρου. Διάλυση κάποιου Σώματος, έχει συνέπειες, μικρής ή μεγάλης εκτάσεως. Μετά το 1974, κρίθηκε αναγκαία η συγκρότηση του Δ΄ ΣΣ. Στην μεταψυχροπολεμική Ελλάδα, τα Α΄ και Γ΄ ΣΣ, με την συμβατική μορφή τους, κρίθηκε ότι μπορούν να καταργηθούν. Εάν θεωρηθεί ότι δεν υφίσταται απειλή από την Αλβανία και τα Σκόπια, το Α΄ ΣΣ περιττεύει, δίχως σοβαρές συνέπειες. Το Γ΄ ΣΣ διατηρήθηκε σε μορφή Συμμαχικού Στρατηγείου, για ευρύτερους εθνικούς λόγους. Απομένουν τα Β΄ και Δ΄ ΣΣ, με την ΑΣΔΕΝ. Επειδή το Β΄ ΣΣ δεν έχει συγκεκριμένη Ζώνη Ευθύνης, ορισμένοι το βλέπουν ως περιττό. Είναι όμως τόσο απλά τα πράγματα;

Το Β΄ Σώμα Στρατού

Θιασώτες της διαλύσεως του Β΄ ΣΣ, υποστηρίζουν ότι οι δυνάμεις του, ούτως ή άλλως, δεν πρόκειται να ενεργήσουν συγκεντρωτικά ως ανεξάρτητο Σώμα Στρατού αλλά θα διατεθούν σε τοπικές διοικήσεις στον Έβρο, το Αιγαίο κ.λπ. Ως εκ τούτου, κρίνεται ορθολογικό να τελούν από τον καιρό της ειρήνης, απευθείας υπό την διοίκηση της ΑΣΔΕΝ κ.ο.κ.

Πόσο ξέρουμε ή πόσο έχει γίνει κατανοητό το τί αντιπροσωπεύει το Β΄ ΣΣ;

Το Β΄ ΣΣ αναδιοργανώθηκε το 1998, αναλαμβάνοντας ρόλο Δυνάμεως Ταχείας Αντιδράσεως, δηλαδή ρόλο στρατηγικής εφεδρείας. Εγκατέλειψε την συμβατική μορφή του, απαλλάχθηκε από χώρο και αφοσιώθηκε στις δυνάμεις εκείνες που θα πρέπει να υλοποιήσουν τον επιχειρησιακό ελιγμό της ταχείας αντιδράσεως – ενισχύσεως.

Εάν οι τεθωρακισμένες και μηχανοκίνητες ταξιαρχίες εκ της πρώτης αναδιοργανώσεως στην δεκαετία του 1990, αποτελούν την στρατηγική εφεδρεία για ελιγμό στον ηπειρωτικό κορμό, έλειπε η στρατηγική εφεδρεία που θα εξασφάλιζε: α) ταχεία αντίδραση και β) επιχειρησιακό ελιγμό όχι μόνο στον ηπειρωτικό αλλά και τον νησιωτικό χώρο. Το αναδιοργανωμένο Β΄ ΣΣ, ήλθε να καλύψει την απαίτηση αυτή.

Η απαίτηση μετασχηματισμού του Β΄ ΣΣ προέκυψε από τα διδάγματα της κρίσεως των Ιμίων. Την εποχή εκείνη, ο Στρατός Ξηράς ήταν προσανατολισμένος σε μία εντελώς αμυντική διάταξη. Στην Θράκη το Δ΄ ΣΣ και στο Αιγαίο η ΑΣΔΕΝ, διέθεταν δυνάμεις πρώτης γραμμής για την απόκρουση εχθρικής επιθέσεως. Η εξέταση των διδαγμάτων της κρίσεως, όπου αποκαλύφθηκε αδυναμία ταχείας αντιδράσεως σε τοπικό επίπεδο, οδήγησε στο συμπέρασμα ότι ο Στρατός Ξηράς έπασχε γενικότερα, ως προς την ικανότητα υλοποιήσεως επιχειρησιακών ελιγμών πέραν του ηπειρωτικού κορμού. Οι δυνάμεις εκείνες που προορίζοντο για τέτοια έργα, ήταν κυρίως τα Συγκροτήματα των Ειδικών Δυνάμεων: το 1ο ΣΚΔ, το 2ο ΣΑΛ και η 32α ΤΑΞΠ/Ν. Όμως, τα Συγκροτήματα αυτά ήταν σκορπισμένα και «χαμένα», δίχως να τελούν υπό μία κεντρική διοίκηση που θα τα προετοίμαζε από τον καιρό της ειρήνης για τον ρόλο της στρατηγικής εφεδρείας. Ουσιαστικώς, ο Ελληνικός Στρατός δεν είχε συγκεντρωμένη την στρατηγική εφεδρεία του, κατά παράβαση θεμελιώδους στρατιωτικής αρχής. Αιτία ήταν η προηγουμένη αναδιοργάνωση των Ειδικών Δυνάμεων, συντελεσθείσα το 1988, που τις είχε οδηγήσει στην διάλυση.

Γιατί είχε γίνει η αναδιοργάνωση εκείνη; Η αναδιοργάνωση του 1988, δεν στηρίχθηκε σε αμιγώς στρατιωτικά κριτήρια. Προέκυψε από αβάσιμες πολιτικές ιδεοληψίες της τότε πολιτικής ηγεσίας, την οποία διέκριναν έντονα αντιστρατιωτικά και «αντικαταδρομικά» συμπλέγματα (φόβος κινήματος). Για τον λόγο αυτόν, διαλύθηκε η ΙΙΙ Μεραρχία Ειδικών Δυνάμεων.

Γιατί είχε συγκροτηθεί η ΙΙΙ ΜΕΔ; Συγκροτήθηκε το 1978, υπό το φως των διδαγμάτων της κρίσεως του 1974. Σημειώνεται δε ότι σχετική εισήγηση υπήρχε στο ΓΕΣ, προ της εισβολής στην Κύπρο! Το 1974, οι προσπάθειες αποστολής ενισχύσεων στην Κύπρο εκτελέσθηκαν με αυτοσχεδιασμούς και είχαν ως αποτέλεσμα χάσιμο πολύτιμου χρόνου και σοβαρές απώλειες σε έμψυχο δυναμικό. Η σύγχυση και οι αυτοσχεδιασμοί, οφείλοντο εν πολλοίς στην έλλειψη σχεδίων από μία κεντρική διοίκηση η οποία θα τηρούσε συγκεντρωμένη την στρατηγική εφεδρεία του Αρχιστρατήγου. Οι δυνάμεις δεν ήταν προετοιμασμένες, δεν υπήρχαν σχέδια, δεν είχαν γίνει ασκήσεις. Αποφασίσθηκε τότε η αναβάθμιση του 32ου ΣΠ/Ν σε 32α ΤΑΞΠ/Ν, η απόδοσή της στις Δυνάμεις Καταδρομών, οπότε σε συνδυασμό με το 1ο ΣΚΔ και το 2ο ΣΑΛ, υπήχθησαν στην ΙΙΙ ΜΕΔ.

Με την διάλυση της ΙΙΙ ΜΕΔ το 1988, οι Ειδικές Δυνάμεις διασκορπίστηκαν κυριολεκτικώς και «χάθηκαν»: το 1ο ΣΚΔ τέθηκε διοικητικώς υπό το Γ΄ ΣΣ, το 2ο ΣΑΛ υπό την ΑΣΔΕΝ και η 32α ΤΑΞΠ/Ν υπό την 1η Στρατιά. Το νεοσυγκροτηθέν 13ο ΣΑΚ, υπήχθη στην ΔΕΔ. Δίχως κεντρική διοίκηση, οι Ειδικές Δυνάμεις ζημιώθηκαν και τα αποτελέσματα φάνηκαν στην κρίση των Ιμίων.

Στην ουσία, το 1998, η ηγεσία επανήλθε στην απόφαση του 1978! Με την αναδιοργάνωση του Β΄ ΣΣ, καταβλήθηκε έντονη προσπάθεια «συμμαζέματος» των Ειδικών Δυνάμεων και θεραπείας των διαλυτικών καταστάσεων. Απαιτήθηκε ένα ολόκληρο έτος(!) μέχρι να συγκεντρωθεί στις μονάδες των Ειδικών Δυνάμεων προσωπικό το οποίο είχε αποσπασθεί σε καθήκοντα εκτός αποστολής. Ο κάθε μέραρχος ή σωματάρχης, είχε συνηθίσει να ζητάει καταδρομείς και πεζοναύτες για φύλαξη κρίσιμων υποδομών, αποθηκών σε «ξεχασμένα» μέρη, αλλά ακόμη και για καθήκοντα «βιτρίνας», όπως υπεύθυνους λεσχών ή ναυαγοσωστών σε θερινά θέρετρα, ώστε να απαλλαγεί από απείθαρχους, ασουλούπωτους και μη αποδοτικούς κληρωτούς. Επιπλέον, κάθε μέραρχος και σωματάρχης, ζητούσε αγήματα των Ειδικών Δυνάμεων για κάθε εορταστική επέτειο ή εκδήλωση τοπικών αυτοδιοικήσεων. Το προσωπικό των Ειδικών Δυνάμεων είχε καταντήσει «σκορποχώρι» και «για όλες τις δουλειές», με αποτέλεσμα μακροχρόνιες αποσπάσεις και την αποσύνθεση πολύτιμου προσωπικού και μονάδων. Σε συγκεκριμένες περιοχές δε, μονάδες εμφάνιζαν σοβαρά διαλυτικά συμπτώματα που δεν περνούσαν απαρατήρητα στις επιθεωρήσεις. Η αποστολή τους χάθηκε από το προσκήνιο και οι διοικήσεις έχασαν τον προσανατολισμό τους. Το Γ΄ ΣΣ, η ΑΣΔΕΝ και η 1η Στρατιά, δεν πρόσεξαν τις Ειδικές Δυνάμεις «τους», δεν χάραξαν κεντρικές κατευθύνσεις για την προετοιμασία τους.

Με την αναδιοργάνωση του Β’ ΣΣ, καθιερώθηκε κατά παράδοση η ανάληψη της διοικήσεως από αντιστράτηγο των Ειδικών Δυνάμεων. Εκ των πραγμάτων, τα στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων διακρίνονται από μεγαλύτερη εξοικείωση στην διακλαδική συνεργασία, εφόσον στις επιχειρήσεις τους συνεργάζονται στενά με τα μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) και του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ). Επιπλέον, η απαίτηση συνεργασίας με την Αεροπορία Στρατού, τα καθιστά πιο εξοικειωμένα με το σύνολο των μέσων, των μονάδων και των σχεδίων που υλοποιούν την ταχεία αντίδραση – ελιγμό. Ο καταδρομέας διοικητής του Β΄ ΣΣ, πέρασε τις κεντρικές κατευθύνσεις που έδωσαν πραγματική υπόσταση στις δυνάμεις του, ως στρατηγική εφεδρεία. Οι διοικήσεις προσαρμόστηκαν και συντονίστηκαν. Δημιουργήθηκε “esprit de corps” Δυνάμεων Ταχείας Αντιδράσεως.

Η θετική επίδραση που είχε η αναδιοργάνωση του Β΄ ΣΣ στις Ειδικές Δυνάμεις, δεν ήταν το μεγαλύτερο όφελος που προέκυψε. Πολύ μεγαλύτερης σημασίας ήταν η επίδραση που άσκησε στην ριζική «αναγέννηση» της Αεροπορίας Στρατού (ΑΣ), ένα Όπλο κρίσιμης σημασίας. Μέχρι τότε, η ΑΣ τελούσε σε παρακμή. Όπως οι Ειδικές Δυνάμεις, ήταν και αυτή «χαμένη». Κανείς δεν την πρόσεχε. Μεγάλο πρόβλημα ήταν η νοοτροπία των στελεχών της. Προερχόμενα από άλλα Όπλα, στα οποία απεδίδοντο κατά διαστήματα, δεν μπορούσαν να αποδώσουν τα μέγιστα, ωθώντας την ΑΣ στον εκσυγχρονισμό. Δεν υπήρχε πνεύμα ξεχωριστού Όπλου. Ο καταδρομέας αντιστράτηγος του Β΄ ΣΣ, ήταν αυτός που, μέσω της 1ης ΤΑΞΑΣ, στην ουσία «ξανάβαλε στο παιχνίδι» την ΑΣ, προβαίνοντας κατ’ αρχάς στην επιβολή τυποποιήσεως μεταξύ των μονάδων της, κάτι που έλειπε ακόμη και σε επιχειρησιακά ζητήματα. Η απαίτηση για στενότερη συνεργασία και εκπαίδευση με τα Συγκροτήματα των Ειδικών Δυνάμεων, έδωσε το μέτρο των προκλήσεων που έπρεπε να υπερβεί η ΑΣ. Η εκπαίδευση, μετά την διάλυση και της ΙΙΙ ΜΕΔ, είχε ατονήσει, η δε νυκτερινή που σχεδόν είχε καταργηθεί, επανήλθε στο προσκήνιο. Σε συνδυασμό με την απόφαση του 1998, να αποτελέσει ξεχωριστό Όπλο, επισφραγίστηκε η επιτυχής πορεία «αφυπνίσεως» της ΑΣ, η οποία σήμερα παρουσιάζει διοικήσεις υψηλού επιπέδου, με άριστη επιχειρησιακή αντίληψη, πραγματικά «κοσμήματα».

Το αναδιοργανωμένο Β΄ ΣΣ ήταν αυτό που ανέλαβε την κατάρτιση λεπτομερών σχεδίων για κάθε είδους ταχεία επέμβαση, στο πλαίσιο επιθετικών ή αμυντικών επιχειρήσεων, σε κάθε μέρος της εθνικής επικράτειας και εκτός αυτής (σφάλουν όσοι προεξοφλούν ότι οι δυνάμεις του Σώματος θα αναπτυχθούν αποκλειστικώς σε περιοχές ελεγχόμενες από τοπικές φίλιες δυνάμεις). Εκεί που υπήρχε χάος, τέθηκε μία τάξη. Τα σχέδια δοκιμάσθηκαν σε ασκήσεις, αποκτήθηκε πολύτιμη επιτελική εμπειρία, υποδομή και αυτοπεποίθηση και σήμερα ο Στρατός Ξηράς δεν έχει καμμία σχέση από πλευράς διατάξεως, με το 1996.

Στην κρίση των Ιμίων, υπήρχαν όπως είπαμε οι στατικές δυνάμεις του Δ΄ ΣΣ και της ΑΣΔΕΝ στην μεθόριο. Επικρατούσε σχεδόν πλήρως παθητική άμυνα. Σήμερα, το Β΄ ΣΣ είναι αυτό που εξασφαλίζει την εφαρμογή του δόγματος της ενεργητικής άμυνας σε όλα τα μήκη και πλάτη. Με τις 1η ΤΑΞΚ/Δ-ΑΛ, 32α ΤΑΞΠ/Ν και 71η Α/Μ ΤΑΞ, είναι σε θέση να ενεργήσει αερομεταφερόμενες, αεροκίνητες και αμφίβιες επιχειρήσεις, υλοποιώντας επιθετικά και αμυντικά σχέδια, είτε σε ανεξάρτητη βάση είτε στο πλαίσιο υποστηρίξεως γενικότερου στρατηγικού ελιγμού του Αρχιστρατήγου. Από την κεντρική θέση του ηπειρωτικού κορμού, είναι δυνατή η κάλυψη των βορείων συνόρων (Αλβανία, Σκόπια) με βαριές δυνάμεις (ΙΙ Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού) σε συνδυασμό και με τις λοιπές προαναφερόμενες δυνάμεις ταχείας αντιδράσεως. Μπορεί δηλαδή να καλύψει άριστα κενό από τυχόν διάλυση του Α΄ ΣΣ.

Ας αναρωτηθούμε λοιπόν: οι λόγοι που επέβαλλαν την αναδιοργάνωση του Β΄ ΣΣ, έχουν εκλείψει; Όχι. Το κυριότερο όλων είναι ότι μέχρι σήμερα, η αναδιοργάνωση του Β΄ ΣΣ αποδείχθηκε απολύτως επιτυχής. Με άλλα λόγια, από τους διαφόρους «πειραματισμούς» του παρελθόντος, είναι ίσως η μόνη αναδιοργάνωση που απέδειξε ότι «λειτουργεί». 

Η διάλυση του Β΄ ΣΣ θα οδηγήσει τον Στρατό Ξηράς πίσω στο 1998, δηλαδή στο… 1978. Η στρατηγική εφεδρεία θα παύσει να είναι συγκεντρωμένη και θα διασκορπιστεί ενώ το πολύτιμο Στρατηγείο του Β΄ ΣΣ, δύσκολα θα μπορεί να υποκατασταθεί. Γιατί πολύτιμο; Απ’ τα προαναφερθέντα, ενδεχομένως σχηματίζεται η εντύπωση ότι η αξία του Β΄ ΣΣ εξαντλείται στην προετοιμασία των δυνάμεών του από τον καιρό της ειρήνης, εφόσον σε περίοδο επιχειρήσεων, όντως κάποιες εξ αυτών διατίθενται υπό τον επιχειρησιακό έλεγχο άλλων διοικήσεων. Με άλλα λόγια, το Στρατηγείο του Β΄ ΣΣ, δεν αναλαμβάνει ρόλο στον πόλεμο. Δεν είναι έτσι.

Ασκήσεις απέδειξαν περιπτώσεις όπου η αποστολή μεγάλου αριθμού δυνάμεων καθιστούσε αδύνατη την ενάσκηση ελέγχου και διοικήσεως από τον τοπικό υποστράτηγο διοικητή, είτε στον Έβρο, είτε στο Αιγαίο (Λέσβος, Ρόδος). Αυτό καθιστούσε απαραίτητη την επιτόπου ανάπτυξη ενός ανωτέρου επιπέδου διοικήσεως (αντιστράτηγος). Είναι αδιανόητο σε τέτοιες καταστάσεις να μετασταθμεύσει το Στρατηγείο του Δ΄ ΣΣ ή της ΑΣΔΕΝ για να αναλάβει το έργο αυτό. Θα είναι αδύνατη η διοίκηση των υπολοίπων δυνάμεών τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ανάπτυξη του Στρατηγείου του Β΄ ΣΣ, απεδείχθη η ενδεδειγμένη λύση. Βλέπουμε δηλαδή ότι το ανώτερο επίπεδο του Β΄ ΣΣ, δεν είναι απλώς ένα «γραφειοκρατικό» σκαλοπάτι στην αλυσίδα διοικήσεως, όπως το αντιλαμβάνονται οι άσχετοι. 

Χρήσιμο όμως, σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν είναι μόνο το Στρατηγείο του Β΄ ΣΣ. Αντιστοίχως, στις περιπτώσεις αποστολής δυνάμεων υπό την διοίκηση ταξιάρχου (ΣΔΙ ή ΑΔΤΕ σε Λήμνο, Χίο, Σάμο, Κω), είναι δυνατό να προκύψει απαίτηση επιτόπιας παρουσίας υποστρατήγου. Η Ι Μεραρχία Πεζικού (Επιχειρησιακό Στρατηγείο) του Β΄ ΣΣ, αυτόν ακριβώς τον ρόλο μπορεί να διαδραματίσει. Διαθέτει η ΑΣΔΕΝ ανάλογο Επιχειρησιακό Στρατηγείο; Όχι.

Όσον αφορά τον διασκορπισμό επιλέκτων Σχηματισμών όπως η 1η ΤΑΞΚ/Δ-ΑΛ, η 32α ΤΑΞΠ/Ν και η 71η Α/Μ ΤΑΞ, οι συνέπειες θα είναι οδυνηρές. Δώσαμε μία εικόνα από την διάλυση που επικράτησε από το 1988 μέχρι το 1998. Διευκρινίζεται ότι η ιδέα περί διαλύσεως της 1ης ΤΑΞΚ/Δ-ΑΛ και της επανασυστάσεως του 1ου ΣΚΔ και του 2ου ΣΑΛ, στηρίζεται περισσότερο στην πρόθεση μειώσεως των θέσεων ταξιάρχων και δεν θα έχει σοβαρές συνέπειες. Δεν θα ασχοληθώ με γραφικές προτάσεις περί αποδόσεως της 32ης ΤΑΞΠ/Ν στο ΠΝ. Οι «προοδευτικές» ιδέες που συχνά καλλιεργούνται στο στενό περιβάλλον της πολιτικής ηγεσίας από «στρατηγούς της πολυθρόνας», είναι επικίνδυνες.

Αυτό όμως δεν είναι το χειρότερο. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος εμφανίζεται όταν στρατιωτικοί επιλέγουν να συμπλεύσουν με επικίνδυνες «μόδες», με τις οποίες ερωτοτροπούν οι πολιτικοί. Η μη αξιοκρατική ανάδειξη ηγεσιών και η επικράτηση συντεχνιακών αντιλήψεων, διαμορφώνουν επιτελική σκέψη περιορισμένων οριζόντων, οδηγώντας σε εσφαλμένη αξιολόγηση καταστάσεων, ανωμαλία και εσφαλμένες αποφάσεις στρατηγικής σημασίας. Ας θυμηθούμε ποια ήταν η στρατιωτική ηγεσία, που «αποφάσισε» την διάλυση της ΙΙΙ ΜΕΔ: ο Α/ΓΕΕΘΑ προερχόταν από την ΠΑ και ο Α/ΓΕΣ από το Όπλο του Μηχανικού. Τυχαίο; Τί αντίληψη κι εμπειρίες από μεγάλα γυμνάσια, μπορεί να έχει ένας αεροπόρος ή ένας αξιωματικός του Μηχανικού, για την στρατηγική εφεδρεία των χερσαίων δυνάμεων; Εξαιτίας τυφλών κομματικών επιρροών, ελλείψεως προσόντων και εμπειριών, προκειμένου να καταστούν αρεστές, τέτοιες ηγεσίες προβαίνουν σε μοιραίες στρατηγικές επιλογές. Για τα σημερινά δεδομένα, αυτό μπορεί να δώσει το τελειωτικό χτύπημα σε ένα στράτευμα το οποίο έχει πληγεί ήδη σοβαρά από άστοχες πολιτικές αποφάσεις (μειώσεις θητείας) που το φέρει στα όρια.

Είναι τυχαίο άραγε, το ότι για πρώτη φορά το 2011, διοικητής στο Β΄ ΣΣ τοποθετήθηκε αντιστράτηγος μη προερχόμενος από τις Ειδικές Δυνάμεις; Γιατί τοποθετήθηκε αντιστράτηγος από το Όπλο των Τεθωρακισμένων; Δεν υπήρχε διαθέσιμος αντιστράτηγος καταδρομέας; Υπήρχε, αλλά τοποθετήθηκε στην διοίκηση του Δ΄ ΣΣ. Μήπως θα ήταν ορθολογικότερο να γίνει το αντίστροφο; Αυτή και μόνο η «ανωμαλία», κρούει κώδωνα κινδύνου. Η επιλογή αξιωματικού εκ των Τεθωρακισμένων για το Β΄ ΣΣ, είναι δυνατό να ερμηνευτεί ως επιβεβαίωση της «τυφλής» αποφάσεως διαλύσεως του Σώματος με κάθε τρόπο, αποφεύγοντας την υπηρεσιακή αντίδραση ενός καταδρομέα. Είναι ντροπή για τον Ελληνικό Στρατό, να επιτρέπεται η δημιουργία και μόνο, τέτοιων εντυπώσεων.

Η διάλυση του Β΄ ΣΣ, θα έχει αλυσιδωτές συνέπειες για την ΑΣ, συμπαρασύροντας σε μαρασμό την 71η Α/Μ ΤΑΞ και τις Ειδικές Δυνάμεις γενικότερα. Κάτι, που έρχεται σε άμεση αντίφαση με την σοβαρή προσπάθεια που καταβάλλει ο Α/ΓΕΕΘΑ προς την κατεύθυνση των διακλαδικών Ειδικών Επιχειρήσεων. Τα στελέχη όμως των Ειδικών Δυνάμεων, προέρχονται από κοινή δεξαμενή προσωπικού. Η κατάσταση αυτή θα διχάσει το σύνολο και θα οδηγήσει σε δυνάμεις δύο (πολύ διαφορετικών) «ταχυτήτων».

Εν κατακλείδι:

• Τα επιχειρήματα υπέρ της διαλύσεως του Β΄ ΣΣ, είναι εντελώς θεωρητικά. Απέχουν από την πραγματικότητα και τον ορθολογισμό.
• Η αναδιοργάνωση του Β΄ ΣΣ, έχει αποδειχθεί πετυχημένη. Δεν εξέλειπαν οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτήν.
• Τυχόν διάλυσή του, θα συντελέσει σε έναν αποδυναμωμένο στρατό, με διχασμένη προσωπικότητα, υστερούντα σοβαρά στην ενεργητική άμυνα.

*Ο Σάββας Δ. Βλάσσης είναι εκδότης του περιοδικού ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ

29 σχόλια:

ΚΛΕΑΝΘΗΣ 18 Δεκεμβρίου 2012 - 6:17:00 μ.μ. EET  

Oργάνωση…., Οργάνωση…., Οργάνωση…
Οργανωτικο-χορευτικές πιρουέτες από ΄΄μικρά και ευέλικτα΄΄ χορευτικά συγκροτήματα.
Η παράσταση παίζεται τόσα χρόνια που κούρασε και το ΄΄Νέα Δομή΄΄ έβγαλε ρυτίδες. Αφού λοιπόν το αμυντικό πρόβλημα της χώρας είναι το πόσους στρατηγούς έχει Ελλάδα ας καταργήσουμε τους βαθμούς άνω του Ταξιάρχου (έστω μισθολογικά), για να δούμε κανένα φρέσκο έργο. Όπως αυτά της Διακλαδικότητας, της Θητείας, της εκπαίδευσης για πόλεμο, -τι ανατριχιαστική λέξη- της αγοράς μεταχειρισμένων, κλπ.
Πως είπατε; Αυτά τα έργα είναι ακατάλληλα για ανηλίκους;
Λυπάμαι, δεν το ήξερα. Οργάνωση λοιπόν, μέχρι τελικής πτώσης, η παράσταση πουλάει.

Ανώνυμος 18 Δεκεμβρίου 2012 - 7:00:00 μ.μ. EET  

Αυτό το επιχείρημα ότι σε διάφορες περιπτώσεις χρειάζεται αντιστράτηγος αντί για υποστράτηγο ή υποστράτηγος αντί για ταξίαρχο δεν το καταλαβαίνω! Μάλλον έχει πολύ καλές σχέσεις ο γράφων με ανώτατους αξκους. Χώρια που δεν κατανοεί ότι ορθώς θεωρείται το Δ' ΣΣ το κρισιμότερο. Κακή η κομματικοποίηση όταν δεν μας βολεύει...

Αρματιστής 18 Δεκεμβρίου 2012 - 7:17:00 μ.μ. EET  

@ ΚΛΕΑΝΘΗΣ

Βεβαίως θα κλείσει το ΚΕΝ Τριπόλεως (11ο ΣΠ - στρδο "ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ"), αλλά θα ανοίξει το ΚΕΝ Καλαμάτας (στρδο - "ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ") που έχει κλείσει. Μη πάει το μυαλό σου στο πονηρό. Δεν έχει σχέση με το ότι ο πρωθυπουργός πολιτεύεται στη Μεσσηνία. Ο πρωθυπουργός είναι ταγμένος στο πόλεμο εναντίον του πελατειακού κράτους. Εφόσον ανοίξει ο Παπαφλέσσας, αυτό θα είναι λόγω κρίσιμων επιχειρησιακών αναγκών. Μη ξεχνάς ότι οι Τούρκοι έχουν εκτελέσει αποβατική άσκηση στα ακτές της Μεσσηνίας.

Μπορεί να μη κλείσει και ο "ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ"... Αγωνίζεται με νύχια και δόντια ο Αρκάς υπ υγείας. Λίγο το έχεις οι Τούρκοι να κατεβάσουν μια Α/Μ Ταξιαρχία στο Α/Δ της Τρίπολης;

Έκλεισε (;) όμως το 6ο στη Κόρινθο, αλλά μετατράπηκε σε στρδο συγκέντρωσης λαθρομεταναστών... Οι σαντουιτσάδες στην είσοδο του Κολοκοτρώνη δεν θα πεινάσουν. Βεβαίως ήρθε στο Λουτράκι ή στη Κόρινθο (δεν ξέρω) ένα τάγμα ΜΧ. Λίγο το έχεις οι Τούρκοι να βομβαρδίσουν τη διώρυγα...

Ναι... Ναι. Το σύστημα δεν άλλαξε. Νέοι κληρωτοί, για κοινωνικούς λόγους, μετατίθενται κατ' ευθεία από τα ΚΕΝ όσο πιο κοντά γίνεται στας μητρικάς αγκάλας. Ποτέ στα σύνορα. Το κράτος μας αγωνίζεται για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Πάντα με κοινωνικά κριτήρια. Και βεβαίως οδηγό την ισονομία!!!

Μη με ρωτάς τι κάνει ο κόκκινος Πάνος... Εκείνο που γνωρίζω είναι ότι προς το παρόν κάνει συνεχείς δηλώσεις για το υψηλό ηθικό, την άριστη εκπαίδευση και την αποτρεπτική ικανότητα των ΕΔ που ουδόλως έχει επηρεασθεί από τις περικοπές. Όπως και το ηθικό. Στα ενδιάμεσα φορά ένα ναυτικό τζάκετ και ένα τζόκεϊ με κλάρες ναυάρχου και αναλαμβάνει υπηρεσία τηλεφωνητή. Λίγο το έχεις;

strategy 18 Δεκεμβρίου 2012 - 7:22:00 μ.μ. EET  

Xωρίς να έχω κάποιες ιδιαίτερες πληροφορίες επί της Νέας Δομής Δυνάμεων, νομίζω ότι η διατήρηση του Β΄ΣΣ είναι αυτή που έρχεται σε αντίθεση με την (ήδη συσταθείσα) Διακλαδική Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων (ΔΔΕΕ).

Η σύνθεση του Β΄ΣΣ έχει ως εξής:
- Ι ΜΠ (1η ΤΑΞ ΚΔ-ΑΛ, 32 ΤΑΞΠΝ, 71 Α/Μ ΤΑΞ),
- ΙΙ Μ/Κ ΜΠ (33 και 34 Μ/Κ ΤΑΞ) και
- 1η Ταξιαρχία Αεροπορίας Στρατού (ΤΑΞΑΣ)

Η ΔΔΕΕ φιλοδοξεί να θέσει όλες τις Ειδικές Δυνάμεις υπό μια επιχειρησιακή σκέπη, οπότε εαν αποδοθεί η ΙΙ Μ/Κ ΜΠ σε γειτονικούς Σχηματισμούς, τότε το Β΄ΣΣ ουσιαστικά μετονομάζεται "χάνοντας" απλά τις 33 και 34 Μ/Κ ΤΑΞ. Εαν ενταχθούν σε αυτήν η ΔΥΚ του ΠΝ και η 31 ΜΕΕΔ της ΠΑ, τότε μιλάμε για πραγματική ΔΔΕΕ.

Αλλωστε, οι απειλές που θα αντιμετωπίσουν οι Ειδικές Δυνάμεις είναι συγκεκριμένες:
α) στη Θράκη π.χ. με πρόσχημα την εξέγερση εγκάθετων της Άγκυρας να επιχειρηθεί επιθετική ενέργεια στον Έβρο όπως προέβλεπαν εξάλλου τα τουρκικά πραξικοπηματικά σχέδια και
β)στο Αιγαίο, όπου θα επιχειρηθεί η κατάληψη ελληνικής νήσου-βραχονησίδας.

Η ύπαρξη της ΔΔΕΕ, μιας δεξαμενής Μονάδων των Ειδικών Δυνάμεων και της Αεροπορίας Στρατού δίπλα στο Α/ΓΕΕΘΑ εγγυάται την άμεση αντίδραση σε κάθε είδος και επίπεδο απειλής, ίσως πολύ περισσότερο απ΄όσο το Β΄ΣΣ σήμερα.

ΣΔΒ 18 Δεκεμβρίου 2012 - 7:26:00 μ.μ. EET  

Προς Ανώνυμο: Μια διοίκηση, μπορεί να ασκήσει αποτελεσματικό έλεγχο και διοίκηση σε πεπερασμένο αριθμό υπομονάδων/μονάδων. Το ιδανικό είναι το πολύ μέχρι 4 μονάδες. Διαφορετικά επικρατεί κομφούζιο. Απλή πραγματικότητα. Όταν ένας διοικητής π.χ. ΑΔΤΕ, ενίσχυθεί με 2-3 μονάδες επιπέδου τάγματος, αδυνατεί εκ των πραγμάτων να ανταποκριθεί. Οι δυνάμεις του, ενισχυμένες, έχουν ξεφύγει κατά πολύ των δυνατοτήτων αυτού και του επιτελείου του. Απαιτείται λοιπόν συνδρομή από ανώτερο κλιμάκιο. Δεν χρειάζονται ειρωνίες και αστεία συμπεράσματα. Όσο για το Δ΄ ΣΣ, δεν είναι αυτό το θέμα της αναρτήσεως.

Ανώνυμος 18 Δεκεμβρίου 2012 - 8:17:00 μ.μ. EET  

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ Η 1Η ΣΤΡΑΤΙΑ.
Ο λόγος που δημιουργήθηκε μετά τον πόλεμο η 1η Στρατιά ήταν πρώτον να υλοποιήσει τον στρατηγικό ελιγμό στον χερσαίο χώρο μέχρι την Λήμνο και δεύτερον να επέμβει αποφασιστικά στον αγώνα με τις στρατηγικές της εφεδρείες που είναι οι τεθωρακισμένες και μηχανοκίνητες ταξιαρχίες που συγκροτήθηκαν με την πρώτη αναδιοργάνωση και τρίτον αν παρουσιαστεί κάπου αλλού απειλή να έχει την εμπειρία, την μελέτη, την υποδομή και τα σχέδια έτοιμα για να μετακινήσει τις δυνάμεις όπως πρέπει.
Από την Αττική μέχρι το μέτωπο του Έβρου, δεν ασχολείται το Β’ΣΣ η το Δ΄ ΣΣ ή το ΓΕΕΘΑ ασχολείται η Στρατιά με την μεγάλη όπως λέγεται στρατηγικώς περιοχή της Ζώνης Συγκοινωνιών, την οποία πρεπει να κρατάει ούτως ώστε τα εφόδια και οι εφεδρείες να κινούνται ακωλύτως από την Αττική που βρίσκεται η ΕΦΕΔΡΕΙΑ προς τα μέτωπα. Η Διοικητική Μέριμνα δεν πρεπει να ξεχνάμε είναι και αυτή δουλεία της Στρατιάς και στην περίπτωση κατάργησης της εφόσον μιλάμε για διακλαδικότητα θα έπρεπε να καταργηθεί το ισοδύναμο της στο Ναυτικό και την Αεροπορία, δηλαδή το Αρχηγείο Στόλου και το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας. Όμως οι Α/ΓΕΑ και Α/ΓΕΝ και πολύ σωστά έπραξαν δεν δέχθηκαν ούτε κουβέντα επάνω σε αυτό το θέμα.
Οσον αφορά την εξοικονόμηση προσωπικού και δαπανών με την κατάργηση της η 1η Στρατιά έχει 50-70 επιτελείς οι οποίοι είναι οι καλλίτεροι των επιτελών από πλευρά πείρας και εμπειρίας σχεδιάσεως. Μιλάμε δηλαδή για ένα καθαρά πολεμικό στρατηγείο. Καμία οικονομία δεν εξασφαλίζεται /Εάν θέλουμε οικονομία μπορούμε να δούμε το ΓΕΣ για παράδειγμα που έχει 5.000 προσωπικό, που μέχρι και στους διαδρόμους έχουν κάνει γραφεία για να κάνουμε την εξοικονόμηση .
Τέλος το αστείο που κυκλοφορεί είναι πως θα αναλάβει την αποστολή της Στρατιάς το ΓΕΕΘΑ. Δηλαδή το ΓΕΕΘΑ θα μεταβληθεί κάποια στιγμή σε μονάδα Διοικητικής Μέριμνας ; Είναι δυνατόν;

Pro από Συμβασιλεύουσα 18 Δεκεμβρίου 2012 - 9:43:00 μ.μ. EET  


Τελικά υπο το πρίσμα των σχολίων , δεν διαλύεται το Β σώμα στρατού , αλλά μετονομάζεται σε ΔΔΕΕ? Και τελικά καλώς διατηρείται η 1η στρατιά?
Έτσι καταλαβαίνω εγώ .

Θέλω να προσθέσω , ότι με την δημιουργία της ΔΔΕΕ , μπορεί να γίνει πργματικός σχεδιασμός , ανάλογος των αναγκών μιας δύναμης ταχείας αντίδρασης και να συγχωνευτούν υπάρχουσες μονάδες ή να δημιουργηθούν νέες μονάδες από το μηδέν ή και να αγοραστούν υλικά και εξοπλισμός ανάλογος της αποστολής . Θεωρώ ότι αυτό έπρεπε να γίνει εδώ και καιρό .

Πάντως θα ήθελα να υπάρχει και ένας μεγάλος συμβατικός σχηματισμός στην κεντρική και δυτική μακεδονία και ήπειρο , 98% επιστρατευόμενος , ως στρατηγική εφεδρεία και για τον φόβο των Αλβανοσκοπιανοιουδαίων . Εκεί θα μπορούσαν να φυλάσονται και τα υπο απόσυρση άρματα σε καθεστώς μακράς
αποθήκευσης , μαζί με πυροβόλα και άλλο υλικό .

Ανώνυμος 18 Δεκεμβρίου 2012 - 9:46:00 μ.μ. EET  

Το Β' Σ.Σ. πρέπει να διατηρηθεί και να μετατραπεί ΑΜΙΓΩΣ σε Β' Σώμα Καταδρομών, συγκεντρώνοντας υπό την διοίκησή του το 1οΣΚΔ,την 13η Δ.Ε.Ε., το 2ο ΣΑΛ, την 71η Α/Μ Ταξιαρχία και την 32α Ταξιαρχία Πεζοναυτών.Αυτές είναι οι εφεδρείες αμέσου επεμβάσεως ( ξέχωρα από τα τεθωρακισμένα που περιορίζονται στην δια ξηράς μονάχα μετακίνηση) και επιβάλλεται να εκπαιδεύονται στα συγκεκριμένα πλαίσια της αποστολής τους, που όπως εύστοχα υπογραμμίζει ο ΣΔΒ,δεν θα περιορίζονται εντός της χώρας αλλά ούτε και σε έδαφος κατεχόμενο αναγκαστικά από φίλια τμήματα. Το Σώμα αυτό θα έχει διαφορετική αποστολή από την Διοίκηση Διακλαδικών Επιχειρήσεων γιατί άλλο πράγμα οι Ειδικές Δυνάμεις (ΕΤΑ, ΜΥΚ, 31 ΜΕΕ, Ζ' ΜΑΚ) και άλλο Επίλεκτες Δυνάμεις όπως Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες, Καταδρομείς, που θα πολεμήσουν για να διεκδικήσουν έδαφος.Όσον αφορά στην 13η Δ.Ε.Ε., η αποστολή της είναι σύνθετη γιατί οι Μοίρες της καλύπτουν μεγάλες περιοχές γύρω από τα μεγάλα νησιά (μικρονήσια, βραχονησίδες), για την κατοχή, κατάληψη ή ανακατάληψη θα χρειασθεί να διεξάγουν αγώνα και όχι μια επιδρομή (χτύπα-φεύγα) όπως οι προαναφερθείσες Ειδικές Δυνάμεις, χωρίς και αυτό βέβαια να αποκλείεται. Αυτός είναι και ο λόγος που πρέπει να συμπεριληφθεί και η μονάδα αυτή στο Σώμα.

Ανώνυμος 18 Δεκεμβρίου 2012 - 9:53:00 μ.μ. EET  

κατι ασχετο θα ηθελα να αναφερω
στις 19δεκεβριου το 86 ειχε γινει μια συμπλοκη στον Εβρο με νεκρους..εναν Ελληνα και 2Τουρκους αμα δεν κανω λαθος
μηπως να υπαρξει ενα αρθρο για το γεγονος?
ειναι περιεργο που δεν ειναι αρκετα γνωστο παντως σημερα..

Pro από Συμβασιλεύουσα 18 Δεκεμβρίου 2012 - 10:14:00 μ.μ. EET  


Στην Αμερική οι Rangers (καταδρομείς-αλεξιπτωτιστές-αερομεταφερόμενοι κτλ) βρίσκονται υπό την ίδια διοίκηση με τους special forces(ΕΤΑ-ΔΥΚ-31). Προφανώς και εδώ θα γίνει το ίδιο .

Ανώνυμος 19 Δεκεμβρίου 2012 - 1:25:00 π.μ. EET  

Ας κουνήσουμε το μαντίλι στα μεμέτια, να μας βλέπουν απ' τον δορυφόρο Gokturk

http://defense3.com/2012/12/19/έκτακτη-είδηση-βίντεο-της-εκτόξευσης/

Ανώνυμος 19 Δεκεμβρίου 2012 - 9:22:00 π.μ. EET  

Υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ΠΛΗΘΩΡΑ σχηματισμών υπάρχει μονο και μόνο για πελατειακούς λόγους? Για να υπηρετουν τα ντοπια βύσματα? Για να υπάρχει στρατηγός να διακοσμεί ως γλάστρα τις δεξιώσεις του κάθε βλαχονομάρχη? Πολυτιμοι στρατιώτες αναλώνονται σε τετοιους σχηματισμους στο να επανδρώνουν
Θέσεις οδηγών: Στρατηγού, Ταξιάρχου, Επιτελάρχη
Θεσεις άλλες: Παμπολοι σερβιτόροι-βαστάζοι-υπηρετες σε λέσχες κτλ
Δεν βάζω το χρηματικό κόστος όλων αυτών, ΑΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ.
Tα έχουμε δεί όλα αυτά υπηρετώντας να συμβαίνουν γύρω μας.
Επιτέλους πρέπει να αλλάξει κάτι

Ανώνυμος 19 Δεκεμβρίου 2012 - 9:25:00 π.μ. EET  

πολλές μπαρούφες το άρθρο για μένα. δεν φτιάχνεις ΣΣ για να καλύψεις κενά στην παλαιολιθική νοοτροπία και οργάνωση του ΕΣ...
επίσης ψάχνει να βγάλει ξύγκι απο τη μύγα δίνοντας μέχρι και ρόλο πατέρα της ΑΣ στο ΒΣΣ.
Η ΑΣ πήρε φτερά απο τα απάτσι. τίποτε άλλο. Και πρέπει να πάει στην ΠΑ θέλουμε δεν θέλουμε. τα έχω ξαναπεί.

η 2η μ/κ ΜΠ είναι σχηματισμός ΔΤΑ του ΔΣΣ. μένει θεσσαλονίκη κουτσή (λείπει η διαλυμλένη 22η ΤΘΤ) για τα σουβλατζίδικα και την φανταστική τθ απειλή των σκοπιανών.... βουρ ανατολικά λοιπόν

η 1η ΜΠ είναι η 3 ΜΕΔ. και; είδαμε κάποια αλλαγή; ίσα ίσα ξεφτιλίστηκαν οι ΕΔ με την δημιουργία της 71 δήθεν "α/φ" και την πρακτική διάλυση των αλεξιπτωτιστών.
φυσικά επειδή δεν γινόταν να μην έχουμε ΕΔ στο λεκανοπέδιο - έχει και εκεί σουβλάκια - υπάρχει άλλος ένας "σχηματισμός" η 13η ΤΑΞΕΔ η οποία και καλά ήταν/είναι επίλεκτη με μια μονάδα εκεί και άλλες 5-6-7; 200 χλμ μακρυά με άλλο ρόλο και υπαγωγή. οργάνωση του κώλου.

το ΒΣΣ και τα επιχειρησιακά στρατηγεία αν χρειαστούν ΑΝΕΤΟΤΑΤΑ μπορεί να είναι εφεδρικά. υπάρχουν εκατοντάδες ταξίαρχοι και υποστράτηγοι εώς 55 χρονών ικανότατοι σε σύνταξη (απο άλλο κόμμα). ας τους μαζεύουν μια το μήνα και ας κάνουν σεμινάρια.
Ο σαρον το 73 γύρισε και ανέλαβε μεραρχία κατευθείαν απο το χωράφι με τα καρπούζια του.

οπότε μένει ΜΙΑ μόνο δκση ΕΔ-ΕΕ. κατευθείαν στο ΓΕΕΘΑ με 3 υποδιοικήσεις κλαδικές σαν συμβούλους και 3 μονάδες:
μία μονάδα κρούσης του ΕΣ (παντοδαπού εδάφους και θάλασσας) και στρατηγ. αναγνώρισης),
η ΔΥΚ που θα έχει ρόλο μόνο κρούσης του TDK
και η ΜΕΕ που θα έχει 2 μονάδες μια CSAR και μια υποβοήθησης της ΠΑ (εκλεκτές αέρος μάχης).
Στον σχηματισμό θα υπάρχει επίσης μονάδα διαβιβάσεων, μονάδα πληροφοριών μάχης και μονάδα ΔΜ. όλα σε ένα στρατόπεδο, με ένα κέντρο, μόνο για μόνιμους. επίσης μια στολή, ένας μπερές και ένα σήμα για όλους.

Η ΤΑΞΠΝ πάει στην ΑΣΔΕΝ ενισχυμένη με τις μονάδες της πρώην 71 και το ρόλο αυτής. Φυσικά στο βόλο πάνε όλα τα πλωτά.
2 μονάδες απόβασης βαρέου πεζικού, 2 α/φ ή αμφίβιες ελαφρού πεζικού για zubr/σινουκ, και μια μονάδα ειδικών αποστολών (το παλιό καλό 13 ΣΑΚ) για παράκτια κρούση και αναγνώριση ακτών. δίπλα και τα ε/π της ΠΑ πια. ορίστε η διακλαδικότητα για το αιγαίο. καμία μονάδα για ανακατάληψη βραχονησίδας ή μονάδα ΕΔ πάνω σε νησί για ρόλο παρελάσεων και επιταφίων. 6 μήνες το χρόνο στα νησιά σε ασκήσεις (+ κύπρο, όπου παραμένει η 35 μ/κ λόγω αδυναμίας μεταφοράς)

Η ΤΑΞΚΔ-ΑΛ πάει στο ΔΣΣ με 2 μονάδες ορεινού πεζικού (καταδρομείς), 2 μονάδες α/φ-α/κ ελαφρού πεζικού (αλεξ) και μια μονάδα ειδικών αποστολών (για κρούση και αναγνώριση). μία βάση κατα προτίμηση στη θράκη-αν. μακεδονία μαζί με οχήματα και ε/π

Το ΔΣΣ θα έχει απο έβρο μέχρι γιάννενα και η ασδεν απο σαμοθράκη μέχρι κύπρο.

Εν καιρώ πολέμου ενισχύονται και τα 2 ΣΣ απο ένα έξτρα σώμα μάχης και εφεδρικές μεραρχίες όλα κάτω απο την 1η στρατιά που έχει το ρόλο οργανωτή, παροχέα ΔΜ και ΕΑΥ.

απλά λειτουργικά και ΦΤΗΝΑ

μηδενιστής

Ανώνυμος 19 Δεκεμβρίου 2012 - 10:21:00 π.μ. EET  

Πάνω στην κουβέντα αναδιοργάνωσης των Ελληνικών ΕΔ.

Είναι καιρός να διαγράψουμε και τους 2 τίτλους καταδρομέας και αλεξιπτωτιστής απο τις ΕΔ. Καταδρομή είναι ενέργεια που γίνεται απο οποιαδήποτε μονάδα. Οι ΛΟΚ ονομάστηκαν έτσι γι αυτό το λόγο.
Έχουμε 5 ιστορικά συντάγματα ευζώνων μήπως πρέπει να το ξανασκεφτούμε;
αλεξιπτωτιστής είναι οποιοσδήποτε έχει εκπαίδευση αλ. οι μοίρες αλ. είναι κανονικά μοίρες αλεξ.-καταδρομών. κολλάμε το α/φ μπροστά απο το εύζωνας και τελειώσαμε. το ίδιο ισχύει και για τους αμφίβιους.

έτσι έχουμε άλλο ένα θετικό: η προεδρική φρουρά θα αποτελείται απο κληρωτούς που τελειώνουν τη θητεία τους και ΕΧΟΥΝ την ικανότητα και δυνατότητα ΦΡΟΥΡΑΣ εκτός απο τιμητικό άγημα.

100 κομάντο 1,90+ στο σύνταγμα!

Για τις μονάδες ΕΕ του στρατού υπάρχει το ιερολοχίτης.

καλό να κοιτάμε και λίγο την ιστορία μας.

μηδενιστής

Pro από Συμβασιλεύουσα 19 Δεκεμβρίου 2012 - 3:01:00 μ.μ. EET  


Με το δεύτερο σχόλιο του Μηδενιστή συμφωνώ . Οι Εύζωνες ......... μετράνε . Φίλε να το ξέρεις , δεν είναι η πρώτη φορά που το διαβάζω ή το ακούω . Το έχουν πει και άλλοι .
Αν και έφεδρος καταδρομεας μου αρέσει η ιδέα . Επιπλέον , κάθε τάγμα ευζώνων , θα μπορεί να έχει και μια διμοιρά αναγνώρισης , η οποία θα είναι η ελίτ των ελίτ .
Να ξεφύγουμε από τα τετριμένα και να τιμήσουμε και την παράδοση .
Οι σπεσιαλίστες μας θα μπορούσαν να λέγονται και Όμοιοι .

Ρενος 19 Δεκεμβρίου 2012 - 3:33:00 μ.μ. EET  

Καποιες επισημανσεις, η Α/Μ ΤΑΞ ειναι πραγματικα αερομεταφερομενη και (το κυριωτερο) ΔΕΝ θεωρειται ειδικες δυναμεις...Ειναι σιγουρο οτι θελει και ο στρατος και φυσικα τα στελεχη να ενταχθουν; τα στελεχη μπορει να θελουν γτ απο στελεχη που ηταν και εχουν φυγει, λενε οτι ολοι θελουν να φυγουν γιατι τρεχουν και δεν εχουν καποιο αντικρυσμα εν συγκρισει με τις ειδικες δυναμεις...επισης Α/Μ εχει και στο Ρεθυμνο ενα ταγμα, και τωρα λεει θα κανουν ολη τη μεραρχια κρητων (V Μεραρχια "Κρητων"), τωρα πως θα το κανουν αυτο τι ναπω...εκει να δειτε...Αυτη η εικονικη μεραρχια εχει τη ΔΜ της ΣΕΑΠ ! οπως και η ΔΠΖ καθως και τη ΔΜ της 1ης ΜΑΛ οπως και η ΔΕΔ...Μπερδεμα...

Ανώνυμος 19 Δεκεμβρίου 2012 - 3:51:00 μ.μ. EET  

@Ρένος

"η Α/Μ ΤΑΞ ειναι πραγματικα αερομεταφερομενη"

αερομεταφερόμενες δυνάμεις είναι παγκοσμίως οι δυνάμεις αλεξιπτωτιστών. αεροκίνητες είναι οι δυνάμεις με ελικόπτερα. airborne vs airmobile

Η 71η είναι ελαφρά ταξιαρχία πεζικού. Η 5η είναι ελαφρά ταξιαρχία τοποθέτησης κρητικών για μπανιστήρι στην χερσόνησο.
Και 2 φτιάχτηκαν μετά απο επίσκεψη στον Βασίλη Καρά και 2 μπουκάλια ουίσκι.

Αερομεταφερόμενες δυνάμεις έχει η ελλάδα με ικανότητες ειδικών αποστολών και ειδικών επιχειρήσεων: 2ο ΣΑΛ που το έσκισαν μέσα σε μια νύχτα.

Όταν το 90κάτι ήθελαν και είδαν οτι έπρεπε να έχουμε ΔΤΑ με ε/π - άσχετα που δεν είχαμε, και δεν έχουμε ε/π, και ούτε θα έχουμε ποτέ ε/π) έπρεπε να δουν τις ανάγκες και να κάνουν ένα υπάρχον ελαφρύ τάγμα με ικανότητα αεροκίνησης: είτε ΜΑΛ, είτε ΜΚΔ, είτε καλύτερα ΤΠΝ που ήταν και δίπλα στο στεφανοβίκι.

Η μόνη λογική που βλέπω στο μεταμεσονύχτιο σκεπτικό της 71 ήταν ίσως η θέληση να ανεβάσει επίπεδο το πεζικό με έφεδρους. μπαααα....
Για την 5η καλύτερα να μην βρίσω...

μηδενιστής

Ανώνυμος 19 Δεκεμβρίου 2012 - 6:33:00 μ.μ. EET  

Μην χάνεστε με τα μεγέθη και τις ονομασίες των σχηματισμών. Δουλειά κάνουν και τα Συντάγματα και οι Ταξιαρχίες και τα Σώματα.
Διακλαδικότητα στην Ελλάδα είναι κάτι σαν το πείραμα στο CERN. Μόνον που εκεί θα τα καταφέρουν.
Το ζητούμενο ήταν και παραμένει η σωστή οργάνωση και η αποτελεσματικότητα ως απόρροια αυτής.

Εν ολίγοις, κλείσιμο περιττών μονάδων και σχηματισμών, σωστή επάνδρωση σε μέσα και υλικό, ρεαλιστική εκπαίδευση και κατάλληλη νοοτροπία.

Όσο για τις Ειδικές Δυνάμεις μην μπερδεύεστε με σύγχρονους, εμπειροπόλεμους και αποτελεσματικούς στρατούς. Παρατηρώ μια ροπή αμερικανιάς με SF,Ranger,Delta και δεν συμμαζεύεται.
Αφήστε τις ταμπέλες επιτέλους και τα μπερέ στην άκρη. Αν και ορισμένα ΄Οπλα & Σώματα χρειάζονται εγχείριση για να τον βγάλουν τον μπερέ. Το ότι στις Ε.Δ. υπάρχουν ονομασίες στις Μοίρες είναι καθαρά θέμα αρχικού προσανατολισμού και σκοπιμότητας. Εξάλλου όλοι εκπαιδεύονται(όσο είναι εφικτό) σε όλα τα αντικείμενα πλην κληρωτών που δεν ανήκουν σε ΜΑΛ ή βρίσκονται βολεμένοι σε ΛΔ στην Ζ στο ΕΤΑ και σε δκσεις.

Προβοκάτωρ

Ανώνυμος 20 Δεκεμβρίου 2012 - 8:56:00 π.μ. EET  

@Προβοκάτωρ

"Παρατηρώ μια ροπή αμερικανιάς με SF,Ranger,Delta και δεν συμμαζεύεται."

τα διεθνή στάνταρ θα κοιτάξει κάποιος ρίζνοντας βλέφαρα στις μαμάδες (SAS + Decima Flottiglia MAS) και στις λύσεις που έδωσαν ομοιοπαθείς (Kustjägarna, Duvdevan, Egoz, Palsar,669, Maglan)
δεν είναι κακό

μηδενιστής

Ανώνυμος 20 Δεκεμβρίου 2012 - 9:47:00 π.μ. EET  

@μηδενιστή

Αδερφέ,τόσα χρόνια αυτά κοιτάζουμε και αποτέλεσμα..ακόμη κοιτάζουμε.

Εδώ οι επαγγελματικές μονάδες δεν λειτουργούν όπως αυτοί που αναφέρεις,περιμένεις από τις υπόλοιπες;

Όταν βγάλεις από τον εγκέφαλο τους την θεωρία και πρακτική "αυτό ξέρουμε αυτό εμπιστευόμαστε..", ίσως να ξημερώσει μια καλή εποχή.

Προβοκάτωρ

Αρματιστής 20 Δεκεμβρίου 2012 - 1:43:00 μ.μ. EET  

@ Μηδενιστής

Τα Συντάγματα Ευζώνων ονομαστικά ήταν 5 αλλά νομίζω ότι το 4/41 ουδέποτε συγκροτήθηκε και δεν υπάρχει πολεμική ιστορία για αυτό.
Για την ακρίβεια με το Ν. 85/1913 και με ΒΔ που εκδόθηκε την 23/12/1913 συγκροτήθηκαν τα ακόλουθα 5 Σ.Ε.:
1/38 ΣΕ (Ι Μεραρχία Λάρισας): Έδρα Καρδίτσα
2/39 ΣΕ (ΙΙΙ Μεραρχία Πατρών): Έδρα Μεσολόγγι
3/40 ΣΕ (ΙΧ Μεραρχία Ιωαννίνων): Έδρα Ιωάννινα
4/41 ΣΕ (Χ Μεραρχία Βέροιας) Έδρα Βέροια
5/42 ΣΕ (ΧΙΙΙ Μεραρχία Λαμίας): Έδρα Λαμία

Για το 4/41 ΣΕ δεν υπάρχει καμιά απολύτως αναφορά σε πολεμική δράση. Τα άλλα 4 ΣΕ με την αναφερόμενη υπαγωγή πολέμησαν κατά τη Μικρασιατική εκστρατεία.

Τα ΣΕ ήταν κανονικά Συντάγματα ΠΖ και καμιά σχέση δεν είχαν με καταδρομικές επιχειρήσεις κλπ. Συγκροτούνταν σε πόλεις και περιοχές βόρεια του Κορινθιακού όπου η παράδοση του αρματολισμού ήταν ακόμη έντονη. (Στη Πελοπόννησο άκμασε η κλεφτουριά). Η περιοχή της Ρούμελης και της Πίνδου ήταν η τροφοδότρια μάνα των Ευζωνικών Συνταγμάτων. Οι Εύζωνες προέρχονταν κατά βάση από ορεσίβιους, άνδρες που ασχολούνταν κυρίως με τη κτηνοτροφία, σκληρούς, λιτοδίαιτους, μεγάλης αντοχής και ικανούς να διανύουν καθημερινά μεγάλες αποστάσεις σε δύσβατα εδάφη που διέθεταν κυρίως κατσικόδρομους ή ημιονικές οδεύσεις (δρομολόγια που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μόνο από μουλάρια). Και δεν πιστεύω ότι υπάρχουν σήμερα άνδρες με τέτοια χαρακτηριστικά και αντίστοιχες ικανότητες.

Κατά την άποψη μου η ιστορική συνέχεια των μονάδων, κυρίως αυτών που είχαν έντονη πολεμική δράση, θα πρέπει να διατηρείται και να συνεχίζεται. Ως εκ τούτου και οι Μοίρες ΚΔ που διαθέτουν αξιόλογη ιστορία και αρκετές πολεμική δράση, θα πρέπει να συνεχίσουν να διατηρούν τις ονομασίες τους.

Εκείνο που νομίζω ότι χρειάζεται ο Στρατός, είναι μια τουλάχιστο Ορεινή Ταξιαρχία ΠΖ που κάλλιστα θα μπορούσε να φέρει το όνομα ενός ΣΕ. Μια πλήρη Ταξιαρχία, με τη δική της υποστήριξη μάχης και ΔΜ, ικανή για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων σε ορεινά εδάφη.

Και η γνώμη μου είναι ότι στο προσεχές μέλλον είναι βέβαιο ότι η ανάγκη συγκρότησης μιας ορεινής Ταξιαρχίας θα παρουσιαστεί.

ΟΠΛΙΤΗΣ 20 Δεκεμβρίου 2012 - 4:18:00 μ.μ. EET  

Δεν είμαι σε θέση να πω, τι πρέπει να αλλάξει ή να καταργηθεί, όμως έχω να επισημάνω τα παρακάτω:
Η 71 '' αερομεταφερόμενη'' Ταξιαρχία μετρά 18 χρόνια ύπαρξης, χωρίς ελικόπτερα ικανά να μεταφέρουν τις μονάδες σε παραδεκτούς χρόνους, δίχως κάν τον συστρατωνισμό της με μονάδα ελικοπτέρων. Ίσως μία ακόμη παγκόσμια πρωτοτυπία.
Το Β΄ΣΣ ,πριν γίνει ''ταχείας αντίδρασης'' (ουσιαστικά η ΙΙ Μ/Κ ΜΠ) μαζί με την ΧΧ ΤΘΜ του Γ' ΣΣ ήταν η άμεση εφεδρεία του ΓΕΣ για να ενισχυθεί το Δ' ΣΣ, αν και κάπως μακρυά ή έδρα του.
Την προηγούμενη δεκαετία ''μετατράπηκε'' σε ''ταχείας αντιδρασης'', πως είναι δυνατή η διοίκηση και ο έλεγχος τόσων διαφορετικών μονάδων ήταν και παραμένει απορία σε εμένα, αλλά είναι πέραν των γνώσεων μου.
Παραμένουμε μία χώρα ορεινή, παραδόξως χωρίς ένα σχηματισμό με εξοπλισμό και εκπαίδευση στον ορεινό αγώνα, όπως θα μπορούσε να γίνει η VIII ΜΠ(βλέπε Ταξιαρχία).
ΚΕΝ στη Πελοπόνησο, στη Λαμία κ.α, ή σχηματισμοί τύπου ΜΕΡΥΠ δεν έχουν λόγο ύπαρξης.

Ανώνυμος 20 Δεκεμβρίου 2012 - 4:46:00 μ.μ. EET  

@Οπλίτη
την στιγμή που πληρώνεις φόρους για φανταστικές ταξιαρχίες αντί για την σύνταξη του πατέρα σου φυσικά και έχεις λόγο.

Και ο λόγος σου έπρεπε να έχει απάντηση απο το ΓΕΣ αυτά τα 17 χρόνια.

Το Α και Β ΣΣ απο την στιγμή που Αλβανία και Γιουγκοσλαβία βγήκαν εκτός της σοβιετικής επιρροής δεν είχαν κανένα λόγο ύπαρξης

Πόσοι έλληνες ΧΑΡΆΜΙΣΑΝ χρόνια θητείας στα φυλάκια με τα σκόπια...

μηδενιστής

ΟΠΛΙΤΗΣ 20 Δεκεμβρίου 2012 - 7:50:00 μ.μ. EET  

@ Μηδενιστή
Λόγο έχω φυσικά, όπως και κάθε ένας, όμως δεν διαθέτω τις γνώσεις τέτοιου επιπέδου.
Με μεγάλη βεβαιότητα είμαι σε θέση να πω να μην περιμένει κανείς πολλά πράγματα.Οι αλλαγές προυποθέτουν, ενδελεχή μελέτη από ομάδα ή ομάδες επιτελών, του αντικειμένου που καλείται να υποβάλλει προτάσεις, δίχως εναλλαγές προσώπων, φυσικά προηγείται η επιλογή κάτάλληλων προσώπων και όχι η ανάθεση της εργασίας λόγω της τυχαίας τοποθέτησης κάποιου λόγω μετάθεσης.
Απόδειξη επίσης της προχειρότητας των επιλογών είναι ο ''αυτοαφοπλισμός'' που έχει επιβληθεί στο μηχανοκίνητο πεζικό το οποίο γνωρίζω, δεν θα ήθελα να επεκταθώ σε λεπτομέρειες
Έλλειψη κοινής λογικής, ο άκριτος μιμητισμός κάθε ''αμερικανιάς'', η ηθελημένη αποστασιοποίηση των επιτελών από τα πεδία των ασκήσεων, η λοβοτομή που επιβάλλεται στους κατώτατους αξιωματικούς στη λήψη πρωτοβουλιών και αποφάσεων κατά την διεξαγωγή ασκήσεων, που τα επεισόδια τους αποτελούν στείρες επαναλήψεις προηγουμένων, έχουν σαν αποτέλεσμα να βλέπουμε το δένδρο και να έχουμε χάσει το δάσος.
Για παράδειγμα, πριν χρόνια κάποιος επέβαλλε τη κατάργηση της ξηράς τροφής από τα Μ/Κ ΤΠ τουλάχιστον, ισχυριζόμενος ότι θα διανεμηθεί ζεστό παρασκευασμένο συσσίτιο από τη πρώτη ημέρα αγώνος.Απορώ σε ποιά δεδομένα στηρίχθηκε αυτή η απόφαση.
Κλείνοντας θα ήθελα να εκφράσω ένα παράπονο τόσων χρόνων, παρατάχθηκα αρκετές φορές για να επιθεωρηθώ, καμία μα καμία φορά δεν ερωτήθηκε η γνώμη μου σχετικά με μέσα, οπλομηχανήματα, υλικά που έχω χρησιμοποιήσει, από οποιοδήποτε επιτελή, μέρους της ''ακολουθίας'' του εκάστοτε επιθεωρητή.

Ανώνυμος 20 Δεκεμβρίου 2012 - 8:20:00 μ.μ. EET  

Zεστό παρασκευασμένο συσσίτιο σε άσκηση και σε πόλεμο??

Κοίτα να δεις τί γίνεται στον Ε.Σ.

Προβοκάτωρ

Pro από Συμβασιλεύουσα 20 Δεκεμβρίου 2012 - 9:34:00 μ.μ. EET  


Τι μας περασις για τιπουτα Βλλάχ .?

Ανώνυμος 21 Δεκεμβρίου 2012 - 9:21:00 π.μ. EET  

@εν κρυπτώ

μια που κάναμε καλή αρχή αυτό το μήνα μήπως θα ήταν εύκολο ένα αρθράκι με το προσωπικό απέναντι;

θητεία, οπλοσήματα, σχολές και διάρκεια κτλ

μηδενιστής


Ανώνυμος 21 Δεκεμβρίου 2012 - 12:56:00 μ.μ. EET  

πάντως μετείχα ως έφεδρος στην άσκηση ΤΑΜΣ "Αίσιος Οιωνός 99" και την πρώτη ημέρα μας έδωσαν ατομική συσκευασία τροφής σε κονσέρβες νατοικών προδιαγραφών (Ελληνικών εταιριών), αυτό σημαίνει άραγε ότι έχουν αποθέματα μάχης σε κονσέρβες?

άσχετο αλλά να ρωτήσω, μετά το πέρας της άσκησης μας έδωσαν αναμνηστικά διπλώματα συμμετοχής στην οποία αναφερόταν ότι ήμουν Δεκανέας αλλά δεν άλλαξαν τον βαθμό στρατιώτη στο ατομικό βιβλιάριο μου, ισχύει αυτό ή ήταν λάθος;

Πέτρος Κ.

Ανώνυμος 21 Δεκεμβρίου 2012 - 3:12:00 μ.μ. EET  

@οπλίτη

"στο μηχανοκίνητο πεζικό το οποίο γνωρίζω"

νησιώτης ή εβριώτης;

μηδενιστής

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
“Κι αν είναι κ’ έρθουνε χρόνια δίσεχτα, πέσουν καιροί οργισμένοι, κι όσα πουλιά μισέψουνε σκιασμένα, κι όσα δέντρα, για τίποτ’ άλλο δε φελάν παρά για μετερίζια, μη φοβηθείς το χαλασμό.

Φωτιά! Τσεκούρι! Τράβα!, ξεσπέρμεψέ το, χέρσωσε το περιβόλι, κόφτο, και χτίσε κάστρο απάνω του και ταμπουρώσου μέσα, για πάλεμα, για μάτωμα, για την καινούργια γέννα, π’ όλο την περιμένουμε κι όλο κινάει για νάρθει, κι’ όλο συντρίμμι χάνεται στο γύρισμα των κύκλων!..

Φτάνει μια ιδέα να στο πει, μια ιδέα να στο προστάξει,κορώνα ιδέα , ιδέα σπαθί, που θα είναι απάνου απ’ όλα!"

Κωστής Παλαμάς
«Όσοι το χάλκεον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται,ζυγόν δουλείας ας έχωσι·

θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία»


Α.Κάλβος
«Τι θα πει ραγιάς; Ραγιάς είναι εκείνος που τρέμει από τον φόβο τον Τούρκο, που είναι σκλάβος του φόβου του, που θέλει να ζήσει όπως και να είναι. Που κάνει τον ψόφιο κοριό για να μην τον πατήσει κάποιος. Την ραγιαδοσύνη του την ονομάζει αναγκαία φρονιμάδα».

Ίωνας Δραγούμης

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP