Αντισυνταγματικός κρίθηκε ο νόμος Ραγκούση από το ΣτΕ - Άμεση εφαρμογή της απόφασης από την κυβέρνηση

Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012

Την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας με την οποία κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις του νόμου Ραγκούση ζήτησε ο πρωθυπουργός, ενώ εντός επτά ημερών αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα νομοσχέδιο συμβατό με τη συγκεκριμένη απόφαση.

Συγκεκριμένα, με εντολή του κ. Σαμαρά καλούνται ο υπουργός Εσωτερικών, Ευριπίδης Στυλιανίδης, και ο αναπληρωτής υπουργός Χαράλαμπος Αθανασίου, να δώσουν τις κατάλληλες οδηγίες «για την άμεση εφαρμογή της χθεσινής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας ως προς τις προϋποθέσεις απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας, τόσο με την γέννηση του αλλοδαπού στην Ελλάδα όσο και με την πολιτογράφηση, έτσι ώστε να ερευνάται πλέον, μεταξύ άλλων, αν αυτοί έχουν δεσμό με το Ελληνικό Έθνος, όπως το Δικαστήριο συγκεκριμένα απαιτεί». Παράλληλα, στον κ. Αθανασίου δόθηκε εντολή να προετοιμάσει εντός επτά ημερών και να δώσει στη δημοσιότητα νομοσχέδιο συμβατό με την απόφαση του ΣτΕ.

Υπενθυμίζεται ότι βάσει πληροφοριών που δημοσιεύθηκαν, με χθεσινή απόφασή της (που ελήφθη κεκλεισμένων των θυρών και δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη) η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις του νόμου Ραγκούση που αφορούσαν (α) για το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές των ΟΤΑ, σε αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα και (β) τη διευκόλυνση της χορήγησης της ελληνικής ιθαγένειας σε αλλοδαπούς.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας από το Δ΄ Τμήμα του, που με απόφασή του είχε επίσης κρίνει αντισυνταγματικό το νόμο. Η Ολομέλεια του ΣτΕ (με προεδρεύοντα τον αντιπρόεδρο Σωτ. Ρίζο και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Ε. Αντωνόπουλο) συμφωνώντας με το Δ΄ Τμήμα έκρινε, κατά τις διαθέσιμες πληροφορίες, και τις δύο ρυθμίσεις αντισυνταγματικές. Συγκεκριμένα:

Αφ' ενός, τα άρθρα 14 ως 21 του Ν. 3838/2010 που προβλέπουν την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι από αλλοδαπούς κατά την ανάδειξη των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης κρίθηκαν αντισυνταγματικά, καθώς σύμφωνα με την Ολομέλεια, το δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» επιφυλάσσεται μόνο στους Έλληνες πολίτες και δεν μπορεί να επεκταθεί και στους μη έχοντες την ιδιότητα αυτή, χωρίς αναθεώρηση της σχετικής διάταξης του Συντάγματος. Συνεπώς, οι ρυθμίσεις των άρθρων 14 έως 21 του Ν. 3838/2010 κρίθηκαν ανίσχυρες ως αντίθετες προς τα άρθρα 1, 52 και 102 του Συντάγματος.

Αφ' ετέρου, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι ο νέος τρόπος κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας που προβλέπει ο επίμαχος Ν. 3838/2010 προσκρούει στις συνταγματικές επιταγές, διότι η πολιτογράφηση που προβλέπει ο Ν. 3838/2010 γίνεται με βάση αμιγώς τυπικές προϋποθέσεις (χρόνος νόμιμης διαμονής του αιτούντος αλλοδαπού ή της οικογένειας του, φοίτηση σε ελληνικό σχολείο επί ορισμένο χρόνο, ανυπαρξία καταδίκης για ορισμένα σοβαρά ποινικά αδικήματα) και χωρίς να γίνεται εξατομικευμένη κρίση για τη συνδρομή της ουσιαστικής προϋπόθεσης του δεσμού προς το ελληνικό έθνος του αλλοδαπού εκείνου που υποβάλλει αίτηση πολιτογράφησης.

Υπενθυμίζεται ότι με το Ν. 3838/2010 εισάγονταν δύο νέοι τρόποι απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας, εκτός από όσους ήδη προβλέπονταν στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. Ο πρώτος προβλέπει ότι «τέκνο αλλοδαπών που γεννιέται και συνεχίζει να ζει στην Ελλάδα από γονείς που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα και οι δύο στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη, αποκτά από τη γέννησή του την ελληνική ιθαγένεια, εφόσον οι γονείς του υποβάλουν κοινή σχετική δήλωση». Ο δεύτερος τρόπος προβλέπει ότι «τέκνο αλλοδαπών που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τουλάχιστον τάξεων ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στη χώρα αποκτά την ελληνική ιθαγένεια από τη συμπλήρωση του εξαετούς χρόνου φοίτησης».

Αντίθετα, η μειοψηφία των δικαστών υποστήριξε ότι η πενταετής μόνιμη και νόμιμη διαμονή σε συνδυασμό με την 6ετή φοίτηση στο ελληνικό σχολείο αποτελούν στοιχεία επαρκή να για δικαιολογήσουν ένα πραγματικό και νομικό δεσμό του αλλοδαπού με την Ελλάδα και κατά συνέπεια τη χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Την υπόθεση είχε κινήσει με αίτησή του προς το Συμβούλιο της Επικρατείας Έλληνας πολίτης που ζήτησε να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική η από 30.4.2010 απόφαση του υπουργού Εσωτερικών που καθορίζει τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται κατά την αίτηση εγγραφής στο δημοτολόγιο, όπως και η από 7.5.2010 εγκύκλιος του ίδιου υπουργού, η οποία δίνει το δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» (μόνο για τις θέσεις δημοτικών συμβούλων, συμβούλων δημοτικών διαμερισμάτων και τοπικών συμβούλων) στους ομογενείς και στους νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα υπηκόους τρίτων χωρών για την ανάδειξη τους στην πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση. Παρέμβαση υπέρ της επίμαχης υπουργικής απόφασης είχε ασκήσει η Ελληνική Ένωση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και η αλβανικής ιθαγένειας Έντα Γκέμυ, η οποία είχε υποβάλει αίτηση για να μετάσχει στις νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010 στο δήμο Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

(Με στοιχεία από www.otenet.gr, www.skai.gr)

Σχόλιο Εν Κρυπτώ: Την άποψή μας κατά του νόμου Ραγκούση την είχαμε εκφράσει αναλυτικά εδώ. Ευτυχώς "υπάρχουν ακόμα δικαστές στην Αθήνα", κι έτσι η χώρα απέφυγε ένα νέο κύμα άκριτων ελληνοποιήσεων και η αλαζονεία των πάσης φύσεως "πολυπολιτισμικών" που κυριαρχούν στο δημόσιο λόγο δέχθηκε ένα γερό ράπισμα. Μένει να δούμε το περιεχόμενο του νέου νόμου που θα φέρει η κυβέρνηση, καθώς το ΣτΕ με την απόφασή του έδωσε τις κατευθυντήριες γραμμές. Πάντως η εξαγγελία συμμόρφωσης με μια δικαστική απόφαση, πριν καν αυτή δημοσιευθεί, είναι εντυπωσιακή...

10 σχόλια:

Ανώνυμος 14 Νοεμβρίου 2012 - 2:00:00 μ.μ. EET  

Μπράβο στους Δικαστές (με κεφαλαίο δέλτα) του ΣΤΕ. Ακύρωσαν ένα έγκλημα κατά του Έθνους.

Ηλίας Κ. 14 Νοεμβρίου 2012 - 2:01:00 μ.μ. EET  

Άξιοι!
Τώρα να επαναληφθούν και οι δημοτικες εκλογες το 2010 να γελασουμε..

Ανώνυμος 14 Νοεμβρίου 2012 - 2:40:00 μ.μ. EET  

Συγγνώμη, υπήρχε περίπτωση να μην εφαρμόσει η κυβέρνηση την απόφαση του ΣτΕ; Μήπως ο Σαμαράς πουλάει τζάμπα μαγκιά;

Οδυσσέας 14 Νοεμβρίου 2012 - 2:46:00 μ.μ. EET  

Η απόφαση δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα (μπορεί να πάρει και μήνες η δημοσίευση), άρα τυπικά δεν υπάρχει. Άρα θα μπορούσε και αύριο να βγει μια απόφαση πολιτογράφησης που να βασίζεται στο νόμο Ραγκούση. Αυτό στοχεύει η ανακοίνωση του Σαμαρά, δηλαδή να αναστείλει κάθε διοικητική διαδικασία πολιτογράφησης πριν δημοσιευτεί η απόφαση. Και φυσικά να δώσει ένα πολιτικό μήνυμα, ότι εγκρίνει/ενστερνίζεται/επικροτεί την απόφαση του ΣτΕ.

ΑΧΕΡΩΝ 15 Νοεμβρίου 2012 - 1:13:00 π.μ. EET  

Το ὸτι βὰσει του Συντὰγματος το δικαὶωμα του εκλὲγειν και εκλὲγεσθαι επιφυλὰσσεται στους κατὸχους ελληνικὴς ιθαγενεὶας,μου δημιουργεὶ κὰποια απορὶα.
Στην Γερμανὶα ὲχουν δικαὶωμα εκλὲγειν και εκλὲγεσθαι στις αυτοδιοικητικὲς εκλογὲς και οι παρεπιδημοὺντες που προὲρχονται απὸ χὼρες της Ε.Ε, και βεβαὶως και αυτοὺς απὸ την Ελλὰδα,με κὰποιες στιχειὼδεις προ´υ´ποθὲσεις εννοεὶται.
Βὰσει της αρχὴς της αμοιβαιὸτητας,αυτὸ θα πρὲπει να ισχὺει και για τους Γερμανοὺς τουλὰχιστον,ὸσοι εὶναι μὸνιμοι κὰτοικοι Ελλὰδος.
Επειδὴ εξ ὸσων γνωρὶζω,πρὸκειται για ευρωενωσιακὴ επιταγὴ,ενδεχομὲνως υπὰρχει και θὲμα εναρμονισμοὺ με το ισχὺον Σὺνταγμα της Ελλὰδος.
Γνωρὶζει κὰποιος περισσὸτερα;

ΑΧΕΡΩΝ 15 Νοεμβρίου 2012 - 1:19:00 π.μ. EET  

Και κὰτι ακὸμη.
Ο υφυπουργὸς Δικαιοσὺνης Χαρὰλαμπος Αθανασὶου,που επιφορτὶσθηκε με την πρωθυπουργικὴ εντολὴ να φροντὶσει για την τὴρηση του Συντὰγματος,εξὲφρασε προ ημερὼν εντὸς Βουλὴς την ὰποψη ὸτι εὶναι αντισυνταγματικὸ να ψηφὶζουν οι βουλευτὲς κατὰ συνεὶδηση.
Για να ξὲρουμε για ποιὸν πρὸκειται.

Ανώνυμος 15 Νοεμβρίου 2012 - 8:05:00 π.μ. EET  

Στις εκλογές για την αυτοδιοίκηση, τόσο στην Ελλάδα όσο
και στις άλλες χώρες της ΕΕ, συμμετέχουν και οι πολίτες των χωρών-μελών της ΕΕ που διαμένουν μόνιμα.

Αυτό δεν αμφισβητείται.


Η απόφαση του ΣτΕ όμως δεν αφορά τους πολίτες των χωρών-μελών της ΕΕ, αλλά μόνο τους λοιπούς αλλοδαπούς, στους οποίους ο νόμος Ραγκούση επέτρεπε την συμμετοχή στις τοπικές εκλογές.

Ανώνυμος 15 Νοεμβρίου 2012 - 9:26:00 π.μ. EET  

"...αντισυνταγματικὸ να ψηφὶζουν οι βουλευτὲς κατὰ συνεὶδηση...."

ενώ είναι Συνταγματικότατο να πηγαίνουν σαν τα πρόβατα και να ψηφίζουν ό,τι τους διατάζει το boss!! και μετά να ζητούν την ψήφο του λαού, για να μεριμνήσουν και να αγωνιστούν υπέρ του λαού!!
βρεγμένη σανίδα (δεν μπορώ να εκφραστώ όπως πρέπει) που σας χρειάζεται "εκπρόσωποι" του λαού!!
χθές βράδυ ο νίκος κοτζιάς στη εκπομπή "ανιχνεύσεις" της ΕΤ3 και τι δεν είπε για το περιβόητο "σωσίβιο" που μας έφερε ο σαμαράς! η ΑΠΟΛΥΤΗ ξεφτίλα ενός ΕΘΝΟΥΣ και ενός ΛΑΟΥ!!
ακόμη και οι NY Times με έκπληξη έχουν γράψει για το χωρίς τέλος ξεπούλημα της χώρας και την εξολόθρευση του Ελληνικού λαού και αυτοί μας παραμυθιάζουν με νέα κόλπα περί ιθαγένειας κ.λπ.!αυτό μας μάρανε τώρα;;!!
Μπράβο στον Αχέροντα για τα 2σχόλια του! αν η μέρκελ τραβήξει το αυτί του αντώνη, αφού στη Γερμανία μπορούν να ψηφίζουν
και οι παρεπιδημοὺντες που προὲρχονται απὸ χὼρες της Ε.Ε. και βεβαὶως και αυτοὺς απὸ την Ελλὰδα,με κὰποιες στιχειὼδεις προϋποθὲσεις, να δούμε τι θα κάνει!!

Γιάννης

Nativist 15 Νοεμβρίου 2012 - 12:53:00 μ.μ. EET  

@ Ηλίας Κ

Αυτό είναι όντως ένα θέμα. Πιστεύω, όμως, ότι δεν θα επαναληφθούν, διότι όταν έγιναν ίσχυε ο νόμος, άρα έγιναν νόμιμα. Φυσικά, δεν παίρνω και όρκο.

@ Γιάννη

"...αντισυνταγματικὸ να ψηφὶζουν οι βουλευτὲς κατὰ συνεὶδηση...."

ποιος το λέει αυτό;

Σύμφωνα με το Σύνταγμα του κράτους:


MEPOΣ TPITO - Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας
TMHMA Γ΄ - Bουλή
KEΦAΛAIO TPITO - Kαθήκοντα και δικαιώματα των βουλευτών
'Αρθρο 60 - (Δικαίωμα ψήφου, παραίτηση από το αξίωμα)
1. Oι βουλευτές έχουν απεριόριστο το δικαίωμα της γνώμης και ψήφου κατά συνείδηση.

Nativist 15 Νοεμβρίου 2012 - 5:38:00 μ.μ. EET  

Τώρα που αποκαταστάθηκε η ... "τάξις" με την ιθαγένεια και τα δικαιώματα ψήφων αλλοδαπών (πλην πολιτών ΕΕ), καλό θα ήταν να αποκατασταθεί και η απαίτησις του ελληνικού γένους, ως προϋπόθεσης εισαγωγής στις στρατιωτικές σχολές.

Έχει καταργηθεί πριν δύο χρόνια, αν θυμάμαι καλά, όταν ΥΠΕΘΑ ήταν ο Βενιζέλος.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
“Κι αν είναι κ’ έρθουνε χρόνια δίσεχτα, πέσουν καιροί οργισμένοι, κι όσα πουλιά μισέψουνε σκιασμένα, κι όσα δέντρα, για τίποτ’ άλλο δε φελάν παρά για μετερίζια, μη φοβηθείς το χαλασμό.

Φωτιά! Τσεκούρι! Τράβα!, ξεσπέρμεψέ το, χέρσωσε το περιβόλι, κόφτο, και χτίσε κάστρο απάνω του και ταμπουρώσου μέσα, για πάλεμα, για μάτωμα, για την καινούργια γέννα, π’ όλο την περιμένουμε κι όλο κινάει για νάρθει, κι’ όλο συντρίμμι χάνεται στο γύρισμα των κύκλων!..

Φτάνει μια ιδέα να στο πει, μια ιδέα να στο προστάξει,κορώνα ιδέα , ιδέα σπαθί, που θα είναι απάνου απ’ όλα!"

Κωστής Παλαμάς
«Όσοι το χάλκεον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται,ζυγόν δουλείας ας έχωσι·

θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία»


Α.Κάλβος
«Τι θα πει ραγιάς; Ραγιάς είναι εκείνος που τρέμει από τον φόβο τον Τούρκο, που είναι σκλάβος του φόβου του, που θέλει να ζήσει όπως και να είναι. Που κάνει τον ψόφιο κοριό για να μην τον πατήσει κάποιος. Την ραγιαδοσύνη του την ονομάζει αναγκαία φρονιμάδα».

Ίωνας Δραγούμης

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP