Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)

Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012

Ένα πολύ όμορφο βίντεο για την Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), η οποία εκπαιδεύει επιστήμονες διαφόρων κλάδων για τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων από το 1926. Αξίζει να το παρακολουθήσετε!


Μερικά ιστορικά στοιχεία από την ιστοσελίδα της ΣΣΑΣ :

Η Σχολή ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1926 με πρώτη ονομασία Στρατιωτική Ιατρική Σχολή (ΣΙΣ) και λειτούργησε μέχρι το 1935. Το 1937 επανιδρύθηκε ως Σχολή Αξιωματικών Στρατιωτικών Υπηρεσιών (ΣΑΣΥ) απ'  όπου αποφοιτούσαν Αξιωματικοί ως Ιατροί και Στρατολόγοι και λειτούργησε με τη μορφή αυτή μέχρι την έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Οι τότε απόφοιτοι και Μαθητές στελέχωσαν τις υγειονομικές και στρατολογικές υπηρεσίες και αρκετοί βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή του μετώπου, στηρίζοντας τον Έλληνα μαχητή. Αρκετοί από αυτούς θυσιάστηκαν υπέρ πατρίδος.

Το 1947 η Σχολή μετεγκαταστάθηκε και επαναλειτούργησε ως Στρατιωτική Ιατρική Σχολή στη Θεσσαλονίκη, όπου είναι εγκατεστημένη μέχρι και σήμερα.Το 1953 προστέθηκαν τα Τμήματα του Κτηνιατρικού, Οδοντιατρικού και Φαρμακευτικού. Το 1970 η Στρατιωτική Ιατρική Σχολή μετονομάστηκε σε Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) με την προσθήκη των Τμημάτων Δικαστικού, Στρατολογικού και Οικονομικού (το Δικαστικό τμήμα έπαψε να υφίσταται το 1986).

Από το 1989 εισάγονται στη Σχολή και γυναίκες. Το 2005 λειτούργησε για πρώτη φορά το Ψυχολογικό Τμήμα. Το 2010 με το Ν.3883/2010 το Τμήμα Στρατολογικού (Σ) μετονομάστηκε σε Τμήμα Στρατολογικού-Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (ΣΣΝΣ). Όλοι οι Μαθητές φοιτούν στις αντίστοιχες Σχολές και Τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Οι απόφοιτοι της Σχολής κατανέμονται στους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων (Στρατός Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία). Μικρός αριθμός αποφοίτων του Ιατρικού Τμήματος κατανέμεται στην Ελληνική Αστυνομία. Όλοι οι απόφοιτοι της Σχολής εξελίσσονται σε άριστους επιστήμονες Αξιωματικούς, με στρατιωτική καταξίωση και ακαδημαϊκή αναγνώριση. Η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων είναι ανεξάρτητος Διακλαδικός Σχηματισμός επιπέδου Ταξιαρχίας και υπάγεται στον κ. Αρχηγό ΓΕΕΘΑ.

4 σχόλια:

AegeanHawk 22 Οκτωβρίου 2012 - 1:12:00 π.μ. EEST  

Άψογοι.......
Μπράβο!

Ανώνυμος 22 Οκτωβρίου 2012 - 3:50:00 μ.μ. EEST  

Πάντως είναι θλιβερό που η ανάρτηση για τα αξια αυτά παιδιά έχει μόνο ένα σχόλιο και αυτή για το προδοταριό που νοσταλγεί τον Χίτλερ έχει 38...

Ντροπή μας

Ανώνυμος 22 Οκτωβρίου 2012 - 9:01:00 μ.μ. EEST  

ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΟ
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Ανώνυμος 24 Φεβρουαρίου 2014 - 10:49:00 μ.μ. EET  

Μόλις ἀποφασίστηκε ἡ ὁριστικὴ ἐγκατάσταση τῆς Σχολῆς στὴν Θεσσαλονίκη, τὸ Πανεπιστήμιο τῆς πόλης ἀντέδρασε εὐμενῶς.
"Ἅπασα ἡ Σχολὴ ἐκφράζει τὴν εὐαρεσκειάν της, καὶ τὴν ἀπόφασίν της, ὅπως καταβάλῃ πᾶσαν προσπάθειαν, ἵνα φανῇ ἀνταξία τῆς ἐμπιστοσύνης, καὶ τῆς τιμῆς ἣν περιποιεῖ ἡ ἀπόφασις τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ, ἐξουσιοδοτεῖ δὲ τὸν κ. Κοσμήτορα, ὅπως ἀποστείλῃ καὶ εὐχαριστήριον ἐπιστολήν...»
Μετὰ τὴν ἀρχική της ἐγκατάσταση στὴν πρώην Γερμανικὴ Σχολὴ τὴν Ἄνοιξη 1948 παραχωρήθηκε καὶ τὸ παρακείμενο «Κυβερνεῖο», καὶ ἔτσι κάπως αὐξήθηκε ὁ παρατιθέμενος χῶρος.
Ἡ Σχολὴ στὴν ἀρχικτή της φάση λειτουργοῦσε μόνον γιὰ τὴν παραγωγὴ γιατρῶν τοῦ Στρατοῦ, ὄχι σὰν διακλαδική, ἀλλὰ σὰν Μονάδα τοῦ ΓΕΣ. Οἱ πρῶτοι γιατροί, ποὺ βγῆκαν ἀπὸ τὴν Σχολὴ κατατάγησαν ὅλοι στὸν Στρατὸ καὶ ἀργότερα ἔγινε μετάταξη στὸ Ναυτικό, καὶ τὴν Ἀεροπορία, καὶ κάθε χρόνο εἰσήγοντο μαθητές, ποὺ προορίζονταν γιὰ τοὺς δυὸ αὐτοὺς Κλάδους τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων. Μὲ διάταγμα τῆς 15ης Ἰουνίου 1955 μετετάγησαν μερικοὶ γιατροὶ στὸ Π.Ν. καὶ τὴν Ἀεροπορία.
Ἀπὸ τὸ 1951 εἰσάγονταν στὴ Σχολὴ μετὰ ἀπὸ ἐπιτυχία στὴν Κτνιατρικὴ Σχολὴ τοῦ ΑΠΘ καὶ κτηνίατροι.
Στὶς εἰσαγωγικὲς ἐξετάσεις τοῦ 1958 εἰσῆλθαν καὶ 5 μαθητές, ποὺ προορίζονταν γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Χωροφυλακή, ποὺ ὀνομάσθησαν ἀνθυπομοίραρχοι Ὑγειονομικοὶ Ἰατροὶ τὸ 1964.
Ὁ Ὀργανισμὸς τῆς Σχολῆς μεταβλήθηκε μὲ τὸν ὑπ’ ἀριθ. 2840/1954, καὶ τὸν 3298/1955 ὡς πρὸς τὰ φοιτητικὰ δικαιώματα τῶν μαθητῶν ποὺ ἀποχωροῦσαν, εἴτε ἀποβαλλόντουσαν ἀπὸ Αὐτήν. Ὁ καθορισμὸς τῆς ἀπωλείας τῶν φοιτητικῶν δικαιωαμάτων, κατὰ τὴν ἄποψή μου, ἦταν μιὰ τιμωρία ἄδικη, ἂν μὴ ἀνήθικη. Ἦταν καὶ αὐτὲς οἱ περιπτώσεις σημάδια τοῦ Κράτους-Τιμωροῦ. Εὐτυχῶς αὐτὲς οἱ ἀδικίες διορθώθηκαν μὲ τὸν Νόμο 4146 τῆς 2ας Μαρτίου 1961, μὲ τὸν ὁποῖον οἱ μαθητές, ποὺ ἀποβάλλονταν τῆς Σχολῆς δὲν χάνανε τὰ φοιτικικά τους δικαιώματα.
Σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 8 τοῦ Νόμου ἄρχισαν νὰ εἰσάγονται ἀπὸ τὸ ἔτος 1961 καὶ μαθητὲς ποὺ φοιτοῦσαν στὴν Ὀδοντιατρική, καὶ Φαρμακευτικὴ Σχολὴ τοῦ ΑΠΘ. Τὸ ἄρθρο 27 τοῦ Νόμου προέβλεπε τὸν τρόπο κατανομῆς τῶν πτυχιούχων στοὺς τρεῖς Κλάδους τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων. Μέχρι τότε οἱ δηλώσεις προτιμήσεως τῶν διαφόρων Κλάδων ἐκ μέρους τῶν μαθητῶν γινόντουσαν μετὰ τὴν λήψη τοῦ πτυχίου τους. Μὲ τὸ παραπάνω ἄρθρο, οἱ δηλώσεις ἔπρεπε νὰ γίνονται μὲ τὴν εἴσοδο τῶν μαθητὼν στὴ Σχολή. Διατηρήθηκε ὅμως ὁ τρόπος κατανομῆς, ὅπως ἴσχυε, δηλαδή, «πρὸς κάλυψιν τοῦ καθορισθέντος διὰ τῆς προκηρύξεως τοῦ διαγωνισμοῦ δι’ ἕκαστον τούτων ἀριθμοῦ θέσεων, κατόπιν κληρώσεως, ἐνεργουμένης παρ’ Ἐπιτροπῆς μεταξὺ τῶν ὑποβαλόντων κατὰ τὴν εἰσαγωγήν των ἐν τῇ Σχολῇ σχετικὰς δηλώσεις διὰ τοὺς Κλάδους τοῦ Ναυτικοῦ, καὶ Ἀεροπορίας, ἐφ’ ὅσον ὁ ἀριθμὸς τῶν δηλωσάντων διὰ τοὺς Κλάδους τούτους κεχωρισμένως εἶναι ἀνώτερος τῶν καθορισθεισῶν δι’ ἕκαστον τούτων θέσεων...». Τὸ ἄρθρο 37 προέβλεπε ὅτι ἡ ἰσχὺς τοῦ Νόμου ἄρχιζε ἀπὸ τὴν ἠμερομηνία δημοσιεύσεώς του στὴν Ἐφημαρίδα τῆς Κυβερνήσεως. Σὲ ἀφαρμογὴ τοῦ παραπάνω ἄρθρου χωρὶς καμμιὰ εἰδοποίηση κληθήκαμε τὸν Ἰούλιο τοῦ 1961 νὰ ὑποβάλλουμε τὶς ὑπεύθυνες δηλώσεις.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
“Κι αν είναι κ’ έρθουνε χρόνια δίσεχτα, πέσουν καιροί οργισμένοι, κι όσα πουλιά μισέψουνε σκιασμένα, κι όσα δέντρα, για τίποτ’ άλλο δε φελάν παρά για μετερίζια, μη φοβηθείς το χαλασμό.

Φωτιά! Τσεκούρι! Τράβα!, ξεσπέρμεψέ το, χέρσωσε το περιβόλι, κόφτο, και χτίσε κάστρο απάνω του και ταμπουρώσου μέσα, για πάλεμα, για μάτωμα, για την καινούργια γέννα, π’ όλο την περιμένουμε κι όλο κινάει για νάρθει, κι’ όλο συντρίμμι χάνεται στο γύρισμα των κύκλων!..

Φτάνει μια ιδέα να στο πει, μια ιδέα να στο προστάξει,κορώνα ιδέα , ιδέα σπαθί, που θα είναι απάνου απ’ όλα!"

Κωστής Παλαμάς
«Όσοι το χάλκεον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται,ζυγόν δουλείας ας έχωσι·

θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία»


Α.Κάλβος
«Τι θα πει ραγιάς; Ραγιάς είναι εκείνος που τρέμει από τον φόβο τον Τούρκο, που είναι σκλάβος του φόβου του, που θέλει να ζήσει όπως και να είναι. Που κάνει τον ψόφιο κοριό για να μην τον πατήσει κάποιος. Την ραγιαδοσύνη του την ονομάζει αναγκαία φρονιμάδα».

Ίωνας Δραγούμης

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP