Τι σηματοδοτεί η επίσκεψη Πέρες στην Αθήνα

Πέμπτη, 9 Αυγούστου 2012

Ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, κ. Χριστόδουλος Γιαλλουρίδης αναλύει στην τηλεόραση της ΝΕΤ, τις παραμέτρους που συνθέτουν την επίσκεψη του Ισραηλινού προέδρου στην Αθήνα, με όρους διεθνών σχέσεων, και την κοινή λογική, πράγμα σπάνιο στην πρακτική των Ελληνικών κυβερνήσεων τις τελευταίες δεκαετίες. Η προσέγγιση και η ανάπτυξη των διμερών -και τριμερών αν υπολογίσουμε και την Κύπρο-σχέσεων, προχωρά πέρα από συμβολισμούς και προκαταλήψεις. Κόντρα όχι μόνο στις γεωπολιτικές επιδιώξεις των περισσοτέρων γειτόνων μας, αλλά κόντρα σε νοοτροπίες και στερεότυπα που επί σειρά ετών δεν αφήνουν την Ελληνική διπλωματία να ελιχθεί και να φέρει αποτελέσματα προς όφελός μας. Ο τρόπος που οι φιλοξενούντες δημοσιογράφοι εκφράζουν τις απορίες/επιφυλάξεις τους και οι αφοπλιστικά καθαρές και λογικές απαντήσεις του καθηγητή, είναι χαρακτηριστικές.

Την εξαιρετική ανάλυσή του καθηγητή Χριστόδουλου Γιαλλουρίδη μπορείτε να την παρακολουθήσετε ολόκληρη εδώ:

Και σε περίληψη εδώ:Επίσης μπορείτε να παρακολουθήσετε την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη του προέδρου Πέρες στο Mega, όπου για μιά ακόμη φορά ακούμε πράγματα απλά λογικά και αυτονόητα, κάτι που δύσκολα γίνεται από Έλληνες πολιτικούς.

6 σχόλια:

ΑΧΕΡΩΝ 9 Αυγούστου 2012 - 1:43:00 μ.μ. EEST  

Δὺο παρατηρὴσεις επὶ της συνεντεὺξεως Πὲρες:απὸ το 8.40,ὲμμεση αναφορὰ στην ανὰγκη παγκὸσμιας διακυβερνὴσεως(στην πραγματικὸτητα τὶποτε το απροσδὸκητο).Προσὲξτε ὸμως στο 12.03:''το Ιρὰν εὶναι η μὸνη χὼρα στον εικοστὸ πρὼτο αιὼνα με αυτοκρατορικὲς φιλοδοξὶες''.
Προφανὼς οι νεοοθωμανικὲς ιδεοληψὶες δεν λογὶζονται για τον κ.Πρὸεδρο ως αυτοκρατορικὲς φιλοδοξὶες,γιατὶ ὸμως;
Επειδὴ δεν τις παὶρνει στα σοβαρὰ,ἢ μὴπως επειδὴ δεν τον ενοχλοὺν;

Ανώνυμος 10 Αυγούστου 2012 - 10:13:00 π.μ. EEST  

@ 9 Αυγούστου 2012 1:43:00 μ.μ. EEST

α) Παγκόσμια, ή παγκοσμιοποιημένη, αν θέλεις, οικονομία, όχι παγκόσμια διακυβέρνηση.

β) Για το δεύτερο, ο δημοσιογράφος, αν ήταν ατσίδα, θα είχε ρωτήσει.

Ανώνυμος 10 Αυγούστου 2012 - 11:52:00 π.μ. EEST  

ο λόγος που το ισραήλ βλέπει σαν απειλή το ιραν και όχι την τουρκία:
1. η τουρκία είναι κοντά χωρίς να υπάρχει άλλη χώρα ανάμεσα
2. λόγω της τουρκοισραηλινής φιλίας η μοσαντ ξέρει τα πάντα.
3. οι ιρανοί έκαναν πόλεμο 8 χρόνια με παιδιά να καθαρίζουν ναρκοπέδια με τα σώματά τους. οι τούρκοι είναι κότες.

μηδενιστής

ΑΧΕΡΩΝ 10 Αυγούστου 2012 - 7:03:00 μ.μ. EEST  

@10/8 10:13
Ως προς το α),άν πρόσεξες,γράφω ότι έκανε έμμεση αναφορά.Απλώς την αναγκαιότητα παγκόσμιας διακυβερνήσεως,την άφησε να αιωρείται.
Ως προς το β),συμφωνώ απολύτως.

@Μηδενιστής
Ως προς το 1.
Αυτό,θα μπορούσε να την κάνει πραγματική απειλή.
Ως προς το 2.
Άν η Μοσσάντ είναι αντάξια της φήμης της,τότε θα πρέπει να ξέρει τα πάντα ΚΑΙ για το Ιράν.
Ως προς το 3.
Και οι Τούρκοι δεν θα είχαν πρόβλημα να στείλουν παιδιά στα ναρκοπέδια,Κουρδόπουλα εννοώ,ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων.
Το '74 στην Κύπρο,χρησιμοποίησαν σε κάποιες περιπτώσεις αμάχους Ελληνοκυπρίους ως ανθρώπινες ασπίδες.

Ανώνυμος 13 Αυγούστου 2012 - 1:11:00 μ.μ. EEST  

@Αχέρων

1. Η IDF/AF έχει την ΤΗΗ για πλάκα. Δεν υπάρχει χώρα ανάμεσα να αναχαιτίσει τα ισραηλινά μαχητικά ούτε βάσεις Α/Α. Το ισραήλ μπορεί να καταφέρει συντριπτικά πλήγματα στον αέρα με την συνέχεια να έρχεται απο βλήματα επιφανείας απο το ισραηλινό ναυτικό και αεροπορία.
2. Η μοσάντ ούτε είχε μόνιμη βάση στο ιράν ούτε εκπαίδευε αυτούς. Η μεγαλύτερη και καλύτερη πληροφορία είναι η γνώση του ανθρωπίνου δυναμικού. Το ισραήλ αυτό το έχει στην τουρκία.
3. Δεν νομίζω οι τούρκοι να κάνουν ποτέ κάτι τέτοιο. Δεν το έκαναν όταν ήμασταν έξω απο την άγκυρα. Έχουν ευρωπαική εκπαίδευση στο στρατό που σημαίνει οτι φανατισμοί και ασιατικές @@@ δεν υπάρχουν. Οι τούρκοι έχουν δόγμα υποχώρησης. Οι ιρανοί όχι. Εκεί υπάρχει ιερός πόλεμος ο οποίος υπήρχε σαν ιδέα-θρησκεία και αναπτύχθηκε απο τα χημικά του σαντάμ. Άλλες χώρες άλλες νοοτροπίες.
Οι ανθρώπινες ασπίδες δεν συγκρίνονται με εθελοντική εισβολή σε ναρκοπέδια. Εξ άλλου μην συγκρίνουμε αρχαίες πολεμικές φυλές με τούρκους. Οι πέρσες έχουν ιστορία. οι τούρκοι δεν έχουν.

μηδενιστής

ΑΧΕΡΩΝ 13 Αυγούστου 2012 - 7:08:00 μ.μ. EEST  

@Mηδενιστὴς
1.Ὲγραψα ὸτι ΘΑ μποροὺσε να την καταστὴσει πραγματικὴ απειλὴ.Εὰν η Τουρκὶα μπεὶ σε τροχιὰ συγκροὺσεως με το Ισραὴλ σε μακροπολικὸ πλαὶσιο,με προηγμὲνες τεχνολογὶες στην διὰθεσὴ της,ενδεχομὲνως και πυρηνικὰ.Παρεμπιπτὸντως,κατὰ την γνὼμη μου,η αψευδὲστερη ὲνδειξη ὸτι το Ισραὴλ αποφὰσισε την καταστολὴ του νεοοθωμανισμοὺ,θα εὶναι η ὲκφραση ανησυχὶας εκ μὲρους του σχετικὰ με την πυρηνικοποὶηση της Τουρκὶας.
Για την σημασὶα πὰντως της αποστὰσεως,και του πλεονεκτὴματος που μπορεὶ να προσφὲρει,ὸρα Κὺπρος.
Μὰλιστα,ἂς μην μας διαφεὺγει ὸτι ο αδὺναμος κρὶκος,αλλὰ και πιθανὼτερη παρὰπλευρη απὼλεια της τουρκο'ι'σραηλινὴς κὸντρας,μπορει να αποδειχθεὶ,ακριβὼς η Κὺπρος.
2.Η Μοσσὰντ δεν χρειὰζεται μὸνιμες βὰσεις,καθὼς εὶναι ὲνας πραγματικὸς χαμαιλὲων.
3.Σχετικὰ με ασιατικὲς @@@,θα σου πὼ ὸτι στην Γαλλὶα,ὴδη πριν το τὲλος του Β´ΠΠ,χρησιμοπιὴθηκαν ποινικοὶ κατὰδικοι αλλὰ και δωσὶλογοι για την εκκαθὰριση των ακτὼν της Νορμανδὶας απὸ νὰρκες και μὴ εκραγεὶσες βὸμβες.Ὸλα εὶναι ανεκτὰ,αναλὸγως του επικρατοὺντος πολιτικοὺ κλὶματος.
Συμφωνὼ ὸτι οι Τοὺρκοι δὲν ὲχουν την ιστορὶα των Περσὼν,αλλὰ αυτὸ δὲν σημαὶνει ὸτι δὲν ὲχουν ιστορὶα.
Εξ ὰλλου,σημαντικὼτερο και απὸ την ὶδια την ιστορὶα,εὶναι το πὼς προσλαμβὰνει κανεὶς την ιστορὶα του(και τον εαυτὸ του).
Κοὶτα λὶγο βορειὸτερα της Θεσσαλονὶκης,και θα καταλὰβεις τὶ εννοὼ.
Οι παραισθὴσεις,βεβαὶως τελειὼνουν ενὶοτε κατὰ τρὸπο οδυνηρὸ,αλλὰ ὸχι πὰντοτε μὸνο για τοὺς προσβεβλημὲνους απὸ αυτὲς,αλλὰ και για αμὲτοχους.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
“Κι αν είναι κ’ έρθουνε χρόνια δίσεχτα, πέσουν καιροί οργισμένοι, κι όσα πουλιά μισέψουνε σκιασμένα, κι όσα δέντρα, για τίποτ’ άλλο δε φελάν παρά για μετερίζια, μη φοβηθείς το χαλασμό.

Φωτιά! Τσεκούρι! Τράβα!, ξεσπέρμεψέ το, χέρσωσε το περιβόλι, κόφτο, και χτίσε κάστρο απάνω του και ταμπουρώσου μέσα, για πάλεμα, για μάτωμα, για την καινούργια γέννα, π’ όλο την περιμένουμε κι όλο κινάει για νάρθει, κι’ όλο συντρίμμι χάνεται στο γύρισμα των κύκλων!..

Φτάνει μια ιδέα να στο πει, μια ιδέα να στο προστάξει,κορώνα ιδέα , ιδέα σπαθί, που θα είναι απάνου απ’ όλα!"

Κωστής Παλαμάς
«Όσοι το χάλκεον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται,ζυγόν δουλείας ας έχωσι·

θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία»


Α.Κάλβος
«Τι θα πει ραγιάς; Ραγιάς είναι εκείνος που τρέμει από τον φόβο τον Τούρκο, που είναι σκλάβος του φόβου του, που θέλει να ζήσει όπως και να είναι. Που κάνει τον ψόφιο κοριό για να μην τον πατήσει κάποιος. Την ραγιαδοσύνη του την ονομάζει αναγκαία φρονιμάδα».

Ίωνας Δραγούμης

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP