"Staatsbürger in Uniform" και Ε.Σ

Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2012

Andernach 1956 : Ο καγκελάριος Κόνραντ Αντενάουερ επιθεωρεί στρατιωτικό τμήμα της "νέας" Bundeswehr

Γράφει ο Βελισάριος

Από διαφόρους σχολιαστές, ιδιαίτερα στο Εν Κρυπτώ, ετέθησαν διάφορα ερωτήματα σχετικά με τις επί μέρους πτυχές της πρότασης που παρουσιάστηκε. Επειδή το κείμενο είναι απλώς μία συνοπτική έκθεση και όχι αναλυτική τεκμηρίωση των προτάσεων, οι ερωτήσεις ήταν εύλογες. Τα θέματα είναι πολλά, είναι δύσκολο να απαντηθούν πειστικά και ολοκληρωμένα στο πλαίσιο των σχολίων, και ελπίζεται ότι θα συζητηθούν διεξοδικά στο προσεχές μέλλον, και ότι θα υποστηριχθούν πειστικά.

Κατ΄εξαίρεσιν οφείλεται μία απάντηση στο σχολιαστή “Νέστορα” για τα δύο σχόλια που έκανε, επειδή ακριβώς είναι γενικά και αφορούν το σύνολο της πρότασης.

Σε ότι αφορά το πρώτο θέμα, αυτό της τυπικής διαδικασίας διαμόρφωσης αμυντικής πολιτικής, αυτή είναι γνωστή, σεβαστή, αλλά ατελής. Κι αυτό γιατί η διαδικασία αυτή είναι κατ΄ εξοχήν εξωστρεφής, υπό την έννοια ότι επιδιώκει να προσδιορίσει συνολικά την αμυντική πολιτική με βάση το εξωτερικό περιβάλλον. Η ανάλυση αυτή μπορεί να προσδιορίσει το επίπεδο της απαιτούμενης επιχειρησιακής ισχύος, δεν εξετάζει όμως ουσιωδώς το ζήτημα της μη επιχειρησιακής δομής των ΕΔ, απ’ όπου κυρίως αντλείται η ποιότητά τους. Στο επίπεδο αυτό, ακριβώς, κινήθηκε η πρόταση που εκτέθηκε, αποφεύγοντας ρητά οποιαδήποτε αναφορά σε επιχειρησιακά θέματα, οροφές, απειλές κλπ.

Σε ότι αφορά το δεύτερο, ειδικότερο θέμα σχετικά με τη Γερμανική προέλευση του όρου “Ένστολος Πολίτης” και τις πολιτικές περιστάσεις από τις οποίες αντλήθηκε: Η προέλευση του όρου από το μεταπολεμικό status των Γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων είναι, ασφαλώς, ακριβής. Αυτή ακριβώς η προέλευση είναι που την καθιστά προβληματική, τόσο ως προς το συμβολιακό της βάρος όσο και ως προς την αποτελεσματικότητά της. Πιο συγκεκριμένα:

Α) Η γερμανική πολιτική ως προς το θέμα αυτό προήλθε από την αίσθηση ενοχής που οι Γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις είχαν (ή τους επιβαλλόταν από τους Συμμάχους να έχουν) εξ αιτίας του ρόλου τους κατά τον Β’ΠΠ. Η πολιτική αυτή ήταν μέρος μίας γενικότερης πολιτικής για την “αναμόρφωση” τους, και περιλάμβανε δύο βασικά στοιχεία:

Την αλλαγή της ιστορικής νοοτροπίας των γερμανών στρατιωτικών. Λόγω της ιδιαίτερης ιστορικής πορείας του γερμανικού έθνους (και κράτους) στον γερμανικό στρατό παρέμενε ισχυρότατη η παράδοση της προσωπικής και απόλυτης αφοσίωσης των αξιωματικών προς τον ηγεμόνα-φεουδάρχη αρχικά, τον Αυτοκράτορα εν συνεχεία και, τελικώς, προς τον Χίτλερ. Η αφοσίωση αυτή οφειλόταν προς το πρόσωπο και όχι προς το Κράτος, το Έθνος ή κάποια άλλη συλλογική οντότητα, και βρισκόταν πέραν κάθε θεσμικού περιορισμού. Το γεγονός μάλιστα ότι πολλοί στρατιωτικοί επικαλέστηκαν τον “Fuehrer Oath” για την τυφλή τους υπακοή προς τον Χίτλερ, πιθανότατα ειλικρινώς, κατέστησε το συγκεκριμένο θέμα ακόμη πιο σημαντικό. Παρόμοιοι όρκοι προσωπικής πίστεως δίνονταν (και δίνονται) σε πολλές χώρες με βασιλευόμενο πολίτευμα, πλην όμως η Γερμανία ήταν το μόνο κράτος που έφτασε στον 20 αιώνα με τόσο έντονη την παράδοση της πραγματικής και προσωπικής πίστεως του στρατού στον ηγεμόνα, παράδοση την οποία θέλησαν να συντρίψουν οι Σύμμαχοι με την επιβολή του προτύπου του ένστολου πολίτη. Αναρωτάται κανείς, τι ακριβώς ήθελε να συντρίψει ο κ. Βενιζέλος πέρυσι.
Την πλήρη αποκοπή των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων από την ιστορική τους και συμβολική τους συνέχεια – που αναγόταν, φυσικά, στην προ της Wehrmacht εποχή, ακόμη και αιώνες πίσω. Στο πνεύμα αυτό απαγορεύτηκε αυστηρά (παρά την επιμονή των αξιωματικών που τις ανασύστησαν) η συνέχεια σε οποιασδήποτε συμβολικό πεδίο (πχ, αριθμήσεις και ονομασίες μονάδων, διακρίσεις, αναφορά σε Γενικό Επιτελείο, Σχολή Πολέμου, βαθμοί κλπ).

Το κρίσιμο εν προκειμένω είναι ότι ουδείς στρατός υφίσταται τέτοια λύση της συμβολικής του συνέχειας χωρίς αυτή να είναι ποινή ήττας και αίσθηση (ή επιβολή) ενοχής. Κάτι τέτοιο είναι και θα ήταν αδιανόητο για τον Αμερικανικό, το Βρετανικό, το Γαλλικό ή άλλον οργανισμό που δεν υπέστη παρόμοια ήττα. Ακόμη και για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, θα ήταν, ίσως, κατ΄ αρχήν, αποδεκτή μία τέτοια συμβολική τομή, το 1974. Αλλά να γίνεται αυτό τώρα, εν ψυχρώ, είναι όχι απλώς αψυχολόγητο, αλλά αποκαλυπτικό των προθέσεων του κ. Βενιζέλου.

Β. Σε ότι αφορά την αποτελεσματικότητα του νέου “καθεστώτος”: Το γενικό Γερμανικό αρχέτυπο στρατιωτικής οργάνωσης, είναι, μαζί με το Γαλλικό και το Βρετανικό, τα τρία βασικά αρχέτυπα, στα οποία λίγο πολύ βασίζονται και βασίστηκαν όλοι οι στρατιωτικοί οργανισμοί. Το γερμανικό αρχέτυπο, τόσο λόγω της επίδοσης του γερμανικού στρατού μέχρι και τον Β΄ΠΠ, όσο και λόγω της επίδοσης (ή της φήμης) άλλων στρατών που το είχαν και έχουν ακολουθήσει (πχ, Φιλλανδία, Ελβετία, Ισραήλ – παρά τη φιλολογία περί Χαγκάνα) έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικό, έχει αναλυθεί εκτενώς, κι έχουν επισημανθεί τόσο τα ισχυρά όσο και τα αδύνατα σημεία του. Ορισμένες από τις προτάσεις που υπάρχουν στο άρθρο είναι, ακριβώς, μεταφορές, των θεωρούμενων ισχυρών σημείων αυτού του στρατιωτικού προτύπου.

Στρατηγός Heusinger, ο πρώτος μεταπολεμικός αρχηγός των Γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων


Το πρότυπο ακολουθήθηκε σε σημαντικό βαθμό και στην μεταπολεμική ανασύσταση των Γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων, αν και με ουσιώδεις διαφορές. Ας επιτραπεί να υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρές αμφιβολίες για το κατά πόσον η όποια – πολύ συζητήσιμη – ποιότητα των μεταπολεμικών γερμανικών ενόπλων δυνάμεων έμεινε ανεπηρέαστη από το νέο “πνεύμα” που τους επεβλήθη, ιδίως, μάλιστα, όσο αυτό επικρατούσε. Η – μάλλον μέτρια – ποιότητα των μεταπολεμικών γερμανικών ενόπλων δυνάμεων οφείλεται κυρίως στα στοιχεία του στρατιωτικού συστήματος που διατηρήθηκαν, στη γερμανική βιομηχανική και τεχνολογική ισχύ, ενώ επηρεάστηκαν βαθύτατα αρνητικά από την κατάργηση βασικών του χαρακτηριστικών (όπως η κατάργηση της παράδοσης του Γενικού Επιτελείου, ή της ίδρυσης των “πανεπιστημίων” της Bundeswehr) και φυσικά, η αποκοπή από τo γερμανικό στρατιωτικό πνεύμα. Αυτό δε σημαίνει ότι μπορούσε ή έπρεπε να παραμείνει αλώβητο το προηγούμενο καθεστώς, αλλά η μετακύλισή του στο άλλο άκρο όχι μόνον δεν έκανε καλό αλλά έδρασε διαλυτικά για το γερμανικό στρατό.

Με απλά λόγια, οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις ευνουχίστηκαν μεταπολεμικά επειδή ενεπλάκησαν με τον Ναζισμό στα εγκλήματα του Β’ ΠΠ. Το να επιχειρεί τον ίδιο ευνουχισμό ο κ. Βενιζέλος για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, εν ψυχρώ κι επειδή οι αρχηγοί δεν του έκαναν το χατήρι να παρακάμψουν ή να αγνοήσουν όλο το αναφερόμενο στο πρώτο μέρος της παρατήρησης πλαίσιο αμυντικής πολιτικής πετώντας ΠΕΑ, ΣΑΚ και ΕΘΣΣ στα σκουπίδια επ’ ωφελεία των ανοησιών περί σημειακών κρίσεων, στρατηγικής ψυχραιμίας και λοιπών φαιδρών είναι πολιτικά απαράδεκτο.

Βελισάριος

13 σχόλια:

Ανώνυμος 12 Ιουλίου 2012 - 11:18:00 π.μ. EEST  

Παράλληλη πολιτική εφάρμοσαν και οι αμερικάνοι στην ιαπωνία δημιουργώντας τις Ιαπωνικές Δυνάμεις Αυτοάμυνας. Για να καταλάβουμε τον όρο "ένστολος πολίτης" και πως εφαρμόστηκε στην ιαπωνία δεν υπάρχουν στρατιωτικοί όροι πχ πχ μεραρχία αλλά κάτι σαν "μεγάλη ομάδα", δεν υπάρχουν στρατοδικεία αλλά κανονικά δικαστήρια, αδυνατούν να πάρουν επιθετικά όπλα πχ βομβαρδιστικά ενώ το μπάτζετ ελέγχεται απο διάφορες επιτροπές. Κάτι σαν δημοτική αστυνομία με αποστολή την άμυνα χαχαχαχα

Η πολιτική δεν πρέπει να μπαίνει στον στρατό που ενώ εξασφαλίζει την δημοκρατία δεν την ασκεί. Είναι καθαρά μοναρχικός οργανισμός που βασίζεται στην απόλυτη πειθαρχία.
Οι απανωτές και εξευτελιστικές σφαλιάρες σε πολιτικοποιημένους στρατούς ("χειμερινός", "σινοβιετναμικός") έχει δείξει ιστορικά οτι δεν παίζουμε με τις ένοπλες δυνάμεις.

Ο Βενιζέλος κάποτε ήθελε να κλείσει το στρατιωτικό μουσείο και να το κάνει τέχνης (μάλλον με πινέλα απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη χαχαχαχα) αλλά μιλάμε για άτομα που δεν τον ενδιαφέρει το έθνος. Θα ήταν εξάλλου τέλειος ομιλητής δίπλα στον Ερντογάν.

μηδενιστής.

TED 12 Ιουλίου 2012 - 11:57:00 π.μ. EEST  

Σχετικά με την πρώτη φωτογραφία, η πόλη λέγεται Andernach (χωρίς "t").

Βρίσκεται μεταξύ Βόννης και Koblenz και πολύ κοντά στην ιδιαίτερη πατρίδα του Adenauer (το Königswinter).

Αν θέλετε το διορθώνετε.

ΝΕΣΤΩΡ 14 Ιουλίου 2012 - 11:23:00 μ.μ. EEST  

Αγαπητέ Βελισάριε, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για τις απαντήσεις που έδωσες στα σχόλιά μου τις θεωρώ πολύ σωστές ιδίως αυτές που αφορούν τον Γερμανικό Στρατό. Θα ήθελα συμπληρωματικά να πω για τις σημερινές Γερμανικές ΕΔ (Bundeswehr), ότι αυτές ιδρύθηκαν το 1955, με πολλούς περιορισμούς πολλοί από τους οποίους ισχύουν μέχρι σήμερα, όπως δεν υπάρχουν Γενικά Επιτελεία, όλες οι Γερμανικές Επιχειρησιακές Δυνάμεις τέθηκαν απευθείας υπό τον Ανώτερο Δκτή του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, οι δε ΄΄Αρχηγοί΄΄ των Γερμανικών Επιτελείων δεν είχαν επιχειρησιακή αρμοδιότητα και γιαυτό φέρουν μέχρι σήμερα τον τίτλο του Γενικού Επιθεωρητή( A/ΓΕΕΘΑ) ή Επιθεωρητή (Αρχηγών Κλάδων) ( General Inspekteur, Inspekteur) και άλλοι πολλοί που δεν είναι του παρόντος για ανάπτυξη. Θα ήθελα να επισημάνω ότι εμείς είμαστε στο πλευρό των Ελληνικών ΕΔ, τις οποίες τιμούμε, αγαπούμε και υποστηρίζουμε και σεβόμαστε τους άλλους Στρατούς ιδίως με αυτούς που είμαστε σήμερα σύμμαχοι.

Επίσης σχολιάζοντας τον Επίλογό σου θα ήθελα να πω ότι Βασική Αρχή σε ένα δημοκρατικό Πολίτευμα στις σχέσεις μεταξύ Πολιτικής και Ανώτατης Στρατιωτικής Ηγεσίας είναι το προβάδισμα της Πολιτικής Ηγεσίας η οποία έχει και την ευθύνη βάσει του Συντάγματος και έναντι του Ελληνικού Λαού για την Άμυνα της Χώρας και η εκάστοτε Κυβέρνηση μέσω του Υπουργού Άμυνας Διοικεί τις Ένοπλες Δυνάμεις. Εάν οι Στρατιωτική Ηγεσία δεν συμφωνεί με τον Πολιτικό της προϊστάμενο, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να παραιτηθεί. Για να ευνουχιστεί κάποιος πρέπει να διαθέτει Αρχ….α., εάν δεν έχει περιττεύουν τα λόγια. Σίγουρα, λόγω ιστορικών συγκυριών μετά την άνευ όρων συνθηκολόγηση της Γερμανίας, ο Γερμανικός Στρατός δεν διέθετε, εξ αντικειμένου. Εάν υποτίθεται η εκάστοτε Ηγεσία των Ελληνικών ΕΔ ( όχι οι Ελληνικές ΕΔ, πρέπει να κάνουμε διαχωρισμό ) διέθετε Αρχ….. γιατί μέχρι τώρα δεν έχει παραιτηθεί κανένας ? δεν υπήρξαν προβλήματα ? Για την κατάσταση που βρίσκονται σήμερα οι Ελληνικές ΕΔ πρωτίστως ποιος πταιει ? η Ανωτάτη Στρατιωτική Ηγεσία ή όχι ? και στην περίπτωση που εσείς αναφέρεστε στον Βενιζέλο παραιτήθηκε κανένας ? και ο τελευταίος κατά πολλούς επιτυχημένος Α/ΓΕΣ, που έγινε και Υπουργός Άμυνας, τι έκανε ? παραιτήθηκε για τίποτα, διότι το ένα εκ των δύο Αρχι…το είχε δώσει στο Βενιζέλο και το άλλο στο Σαμαρά ( για να μπει στ Ψηφοδέλτιο Επικρατείας σε εκλόγιμη θέση ). Για ενημέρωσή σου, επειδή έχεις γνώσεις για τον Γερμανικό Στρατό θα φέρω δυο παραδείγματα. Τον Στρατηγό Gert Gudera ( Αρχηγό του Γερμανικού ΓΕΣ ), οποίος το 2004 παρατήθηκε διότι διαφώνησε με τον τότε Υπουργό Άμυνας Peter Struck (SPD), διότι είχε άλλη άποψη για την αναδιοργάνωση και την χρηματοδότηση της του Γερμανικού Στρατού. Τον Στρατηγό Wolfgang Schneiderhan (1/7/2002-26/11/2009 ), Αρχηγός ΓΕΕΘΑ για 7 χρόνια ( με θητεία σε 4 διαφορετικούς Υπουργούς Άμυνας , διαφορετικών κομμάτων ) αναγκάσθηκε σε παραίτηση από τον Υπουργό Άμυνας Karl-Theodor zu Guttenberg ( γνωστός στην συνέχεια από σκάνδαλο για το μαϊμού διδακτορικό του ), όταν ήλθε σε αντιπαράθεση μαζί του, διότι ο Στρατηγός έλαβε το μέρος και υποστήριξε τον Σχη Klein στους χειρισμούς του, ως Διοικητή των Γερμανικών Δυνάμεων στο Αφγανιστάν, όταν στις 4.9.2005 στην περιοχή Kunduz του Αφγανιστάν ο Σχης ζήτησε αεροπορική υποστήριξη από Α/Φ των ΗΠΑ και από τους βομβαρδισμούς σκοτώθηκαν 142 άμαχοι. Ο νοών νοείτο.

belisarius21 16 Ιουλίου 2012 - 10:29:00 μ.μ. EEST  

Αγαπητέ Νέστωρ,

Σ' ευχαριστώ για την απάντησή σου.

Παρ' όλα αυτά, θα διαφωνήσω και πάλι μαζί σου. Για την ακρίβεια, θεωρώ ότι η απάντησή σου αντιστρέφει πλήρως την πραγματικότητα. Και δεν είναι απλώς θέμα θεωρητικής ανάλυσης, αλλά πρακτικό θέμα. Γιατί από το ποιος φταίει για την κατάσταση εξαρτάται και από ποιον έχουμε την απαίτηση να τη διορθώσει.

Επικαλείσαι, αρχικά, τη θεωρία:

"Βασική Αρχή σε ένα δημοκρατικό Πολίτευμα στις σχέσεις μεταξύ Πολιτικής και Ανώτατης Στρατιωτικής Ηγεσίας είναι το προβάδισμα της Πολιτικής Ηγεσίας η οποία έχει και την ευθύνη βάσει του Συντάγματος και έναντι του Ελληνικού Λαού για την Άμυνα της Χώρας και η εκάστοτε Κυβέρνηση μέσω του Υπουργού Άμυνας Διοικεί τις Ένοπλες Δυνάμεις. Εάν οι Στρατιωτική Ηγεσία δεν συμφωνεί με τον Πολιτικό της προϊστάμενο, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να παραιτηθεί."

Κι αφού: "Εάν υποτίθεται η εκάστοτε Ηγεσία των Ελληνικών ΕΔ ( όχι οι Ελληνικές ΕΔ, πρέπει να κάνουμε διαχωρισμό ) διέθετε Αρχ….. γιατί μέχρι τώρα δεν έχει παραιτηθεί κανένας ? δεν υπήρξαν προβλήματα ? Για την κατάσταση που βρίσκονται σήμερα οι Ελληνικές ΕΔ πρωτίστως ποιος πταιει ? η Ανωτάτη Στρατιωτική Ηγεσία ή όχι ? και στην περίπτωση που εσείς αναφέρεστε στον Βενιζέλο παραιτήθηκε κανένας ?"

Λοιπόν, για την κατάσταση στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις φταίνε οι πολιτικοί – και μόνον. Τελεία.

Θα μπορούσε κανείς να μέμφεται τη στρατιωτική ηγεσία αν ίσχυε (κι εφαρμοζόταν) η θεωρία. Η πολιτική ηγεσία (ΚΥΣΕΑ) συνέρχεται και κάθε χρόνο κρίνει και ορίζει την "στρατιωτική ηγεσία", με αξιοκρατικά κριτήρια και χωρίς καμία στρέβλωση της κρίσης της. Στην περίπτωση αυτή γεννάται το απλό ερώτημα: τόσες δεκαετίες, πως στο διάβολο βγαίνει ελλειμματική η στρατιωτική ηγεσία; Είτε η κρίση της πολιτικής ηγεσίας είναι συστηματική κακή (με εξωφρενική συνέπεια, όμως…) και δεν καταφέρνει να επιλέξει τους ικανότερους, είτε οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν καταφέρνουν να διαμορφώσουν ηγέτες της προκοπής, έστω και ως υποψηφίους. Στην περίπτωση αυτή, βέβαια (κάπως εξωφρενική, όπως υποπτευόμαστε όλοι, γιατί ακόμη κι αν οι ΕΔ δεν καταφέρνουν να διαμορφώσουν συστηματικά αξιωματικούς υψηλού επιπέδου, δεν είναι δυνατόν μέσα σε κάθε τάξη που κρίνεται να μην υπάρχει ένα, αν μη τι άλλο, ταλαντούχο 4-5%) δε μπορώ να καταλάβω πως "πρέπει να κάνουμε το διαχωρισμό ανάμεσα στις Ελληνικές ΕΔ και στην εκάστοτε Ηγεσία των Ελληνικών ΕΔ", όπως λες.

belisarius21 16 Ιουλίου 2012 - 10:30:00 μ.μ. EEST  

Βέβαια, οι παροικούντες εν Ιερουσαλήμ ξέρουν ότι τα ανωτέρω δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Για διαφόρους λόγους (δεν είναι του παρόντος, αν κι έχουν ενδιαφέρον – και πρακτικό, τελικά), τα πολιτικά κόμματα επιδιώκουν, και τους είναι πολύ εύκολο, να έχουν ασφυκτικό έλεγχο όχι επί της ηγεσίας αλλά επί του μηχανισμού των ΕΔ. Δεν είναι κάτι που αφορά την "ηγεσία" αλλά το σύνολο του πυρήνα των ΕΔ, δηλαδή τους ανωτέρους και ανωτάτους αξιωματικούς. Όταν ο έλεγχος αρχίζει από τις κρίσεις και τις μεταθέσεις των ανωτέρων αξιωματικών, όταν για να επιβιώσει επαγγελματικά ένας αξιωματικός πρέπει να δηλώσει πίστη στο ένα ή στο άλλο κόμμα, όταν όποιος δεν κάνει κάτι τέτοιο μόνον από ένα συνδυασμό ασυνήθιστα εξαιρετικής ικανότητας και ασυνήθιστα εξαιρετικής τύχης μπορεί να προαχθεί σε ανώτατο βαθμό (κι όσο υψηλότερος ο βαθμός, τόσο μικρότερη η πιθανότητα), όταν για να ευνοηθούν οι κομματικοί ημέτεροι κατά τις κρίσεις δεν υπάρχει κανένας δισταγμός στο να σφαγιασθούν ολόκληρες τάξεις (λόγω του συστήματος προαγωγών που ισχύει), όταν σε θέσεις ηγεσίας εμφανίζονται απίθανα άτομα, όταν ικανά άτομα που τοποθετούνται σε κρίσιμες θέσεις (επειδή κανείς δεν εμπιστεύεται κάποιες κρίσιμες θέσεις απλώς σε κομματικούς ημετέρους) στις επόμενες κρίσεις πάνε σπίτι τους, όταν τα 1α ΕΓ καταλαμβάνονται εξ εφόδου από κομματόσκυλα, όταν οποιαδήποτε τυπική πρόβλεψη αξιοκρατίας είναι πολύ εύκολο να παραβιαστεί με τον έναν ή άλλο τρόπο, τότε το να εγκαλείται η "στρατιωτική ηγεσία" για το χάλι των ΕΔ είναι εξωφρενικό.

Το πρόβλημα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων δεν είναι απλώς οι πολιτικές παρεμβάσεις ή η απαίτηση των κομμάτων να είναι η στρατιωτική ηγεσία της αρεσκείας της – ακόμη κι ελεγχόμενη. Παρά την περί του αντιθέτου φιλολογία, αυτό συμβαίνει σε πολλές χώρες, ακόμη και σε χώρες με καλές Ένοπλες Δυνάμεις. Το εξωφρενικό στην περίπτωσή μας είναι ο βαθμός ελέγχου και το θράσος της αναξιοκρατικής παρέμβασης των πολιτικών κομμάτων σε κάθε επίπεδο και σε κάθε πτυχή της λειτουργία του μηχανισμού, που δεν τον αφήνει να λειτουργήσει με στοιχειώδεις προϋποθέσεις σοβαρής κρατικής μηχανής. Κι αυτό δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο που επιδεινώνει την κατάσταση συνεχώς, και την έχει φτάσει σε οριακά επίπεδα.

Και, που φυσικά, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι με τον "κόκκινο Πάνο" θα σταματήσει να υφίσταται.

Τα ανωτέρω δεν αποτελούν καμία προσπάθεια "υπεράσπισης" των κατά καιρούς ηγεσιών των ΕΔ. Από τις θέσεις αυτές έχουν περάσει από εξαιρετικά ικανοί και άξιοι στρατιωτικοί μέχρι απίθανα υποκείμενα, που μόνον ανησυχία για την τύχη της άμυνας προκαλούσαν. Και δεν ετέθη ποτέ θέμα "καθυπόταξής τους" και παραιτήσεων, όπως αναφέρεις. Με εξαίρεση τον Θεοδωρουλάκη που παραιτήθηκε, όποιος, τυχόν, διαφωνεί και δεν κάνει αρκετά χατίρια, αποστρατεύεται γρήγορα (κάθε Μάρτιο υπάρχει ευκαιρία), και τηρούνται και τα προσχήματα. Να θυμίσω μόνον το λόγο που αποστρατεύτηκε ένας από τους ικανότερους αρχηγούς ΓΕΣ τις τελευταίες δεκαετίες, ο στρατηγός Παναγιωτάκης; Επειδή… "απέκρυψε κρούσμα λευχαιμίας στελέχους στο Κόσσοβο". Ίσως και γιατί δε φόραγε κράνος, όπως λέει το γνωστό ανέκδοτο.
Απλούστατα, το να αποδίδεται ευθύνη για την κατάσταση στις φυσικές ηγεσίες του στρατεύματος, και μάλιστα να αθωώνονται οι πολιτικές ηγεσίες, είτε σε άγνοια της κατάστασης μπορεί να οφείλεται, είτε σε σκόπιμη προσπάθεια συγκάλυψης του ρόλου των ενόχων – που είναι τα κόμματα. Όχι τα κόμματα επί της αρχής – προς αποφυγήν παρεξηγήσεων. Αλλά τα συγκεκριμένα κόμματα και το συγκεκριμένο πολιτικό καθεστώς, όπως το γνωρίσαμε τα τελευταία σαράντα χρόνια.

ΑΧΕΡΩΝ 17 Ιουλίου 2012 - 8:33:00 π.μ. EEST  

Βελισὰριε,μιὰς και αναφὲρθηκες στο ὸνομα του Κ.Παναγιωτὰκη,θα επιτρὲψω στον εαυτὸ μου να παραστὴσει τον συνὴγορο του διαβὸλου,και να κὰνω μὶα παρατὴρηση:μετὰ την αποστρὰτευσὴ του,ο στρατηγὸς ανὲλαβε την προεδρὶα του Δ.Σ της Ε.Β.Ο,για ὲνα σὺντομο διὰστημα,νομὶζω ενὸς ὲτους.Η ανὰληψη αυτὴς της θὲσεως,πὰντως,εξελὴφθη απὸ πολλοὺς ὲξωθι ιστὰμενους ως ''παζὰρι''με την πολιτικὴ ηγεσὶα,ἢ ὲστω ''αποζημὶωση'' ἂν και δεν ὴταν ο πρὼτος απὸστρατος που του ανατὲθηκε τὲτοιο ὲργο.
Περιττὸ βεβαὶως να προσθὲσω ὸτι οι ὰσχημες εντυπὼσεις σχετικὰ με το συγκεκριμὲνο φαινὸμενο οδηγοὺν πολλοὺς και σε προκαταληψη ενατὶον των στρατιωτικὼν,ενὼ περιὲργως,οι πολιτικοὶ,περὶπου απαλλὰσονται στην συνεὶδηση του κοινοὺ(την δουλειὰ τους κὰνουν...).

Ανώνυμος 17 Ιουλίου 2012 - 10:05:00 π.μ. EEST  

Αγαπητέ Αχέρων,

Δεν ξέρω πως εξελήφθη από ποιους και ως τι η αποστρατεία Παναγιωτάκη. Ξέρω ότι ήταν ένας από τους ικανότερους Α/ΓΕΣ μεταπολιτευτικά, (πράγμα όχι δύσκολο, αν σκεφτεί κανείς τους μεταπολιτευτκούς Α/ΓΕΣ, αλλά τέλος πάντων), ότι αρνήθηκε να κάνει τις κρίσεις, μεταθέσεις και λοιπά ρουσφέτια που του ζητούσαν, και ότι αποστρατεύτηκε εντελώς προσχηματικά.

Αν ήταν να διαπραγματευτεί κάποια θέση, δε νομίζεις ότι θα του ήταν πολύ πιο εύκολο και προτιμότερο να κάνει τα ρουσφετάκια και να παραμείνει Α/ΓΕΣ 2-3 χρόνια, κι ενδεχομένως και Α/ΓΕΕΘΑ;

Καλό είναι να μην ισοπεδώνουμε. Μεταξύ των γενικώς κακών στρατιωτικών ηγεσιών υπήρξαν και αξιόλογες. Αλλά δε μπορούν μεμονωμένες αξιόλογες στρατιωτικές ηγεσίες να χτίσουν εκεί που γκρεμίζουν τα κόμματα.

Βελισάριος.

ΑΧΕΡΩΝ 17 Ιουλίου 2012 - 11:53:00 π.μ. EEST  

Bελισὰριε
Για τον Κ.Παναγιωτὰκη δεν ὲχω να προσὰψω ανεπὰρκεια,ὰλλωστε δεν εὶμαι σε θὲση να τον κρὶνω,οὺτε τον γνωρὶζω.Επειδὴ ὸμως αποστρατεὺθηκε προσχηματικὰ,ὸπως εὶπες,πριν ολοκληρὼσει κἂν την προβλεπὸμενη διετὴ θητεὶα του ως Α/ΓΕΣ,η τοποθὲτηση του ως προὲδρου της ΕΒΟ ὲδωσε λαβὴ σε σχὸλια.Μὰλιστα,ὸπως ρητὼς ανὲφερα στο προηγοὺμενο σχὸλιὸ μου,το παζὰρι το χρὲωσαν οι περισσὸτεροι στον στρατηγὸ και ὸχι στην πολιτικ(ὰντ)ικη ηγεσὶα.
Ἂς μην δεχὸταν την θὲση,για να μὴν εδινε λαβὲς.
Η γυναὶκα του Καὶσαρα,πρὲπει ὸχι μὸνο να εὶναι,αλλὰ και να φαὶνεται ενὰρετη,κατὰ τα ὰλλα.

Ανώνυμος 17 Ιουλίου 2012 - 7:08:00 μ.μ. EEST  

Βρε Αχέρων, εξήγησέ μου για να καταταλάβω, γιατί πραγματικά δε μπορώ να σε παρακολουθήσω.

ΠΟΙΑ είναι η μομφή για τον Παναγιωτάκη;

Ήταν Α/ΓΕΣ, κατά ΚΟΙΝΗ ομολογία εξαιρετικά ικανός, κι ενώ ήταν γνωστό ότι ήταν Πασόκος, επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ αρνείτο να κάνει τα ρουσφέτια που του ζητούσε ο κομματικός μηχανισμός και γι΄αυτό αποστρατεύθηκε, και μάλιστα εκτάκτως και με κωμικό πρόσχημα.

Ποια είναι η πιθανή συναλλαγή; Τι αφορά η μομφή; Για ποιο πράγμα κατηγορείται; Το ότι τοποθετήθηκε στην ΠΥΡΚΑΛ μετά από κάποιο χρονικό διάστημα ποιο ακριβώς θέμα εγείρει εις βάρος του - τουλάχιστον σε ότι αφορά τη θητεία του ως Α/ΓΕΣ; Τι ακριβώς εξαγόρασε; Κι αν είχε διάθεση να εξαγοράσει κάτι, ή να διαπραγματευτεί, γιατί δεν το έκανε με αντάλλαγμα αυτό που προφανώς ήθελε (τη θέση Α/ΓΕΣ) και το έκανε για άλλη θέση;

Από την ηγεσία των ΕΔ κατά τα τελευταία σαράντα έτη, και δεν αναφέρομαι μόνον στις θέσεις των Α/ΓΕ, έχουν περάσει πάρα πολλές μετριότητες (δηλαδή ακατάλληλοι για τις θέσεις αυτές) αρκετοί επικίνδυνα ακατάλληλοι και λίγοι πραγματικά καλοί αξιωματικοί, κι αυτό δεν αφορά μόνον την επαγγελματική τους ικανότητα αλλά και το ήθος τους. Είναι κρίμα να κατηγορούμε αδιακρίτως αυτούς που άξιζαν τη θέση τους. Υπάρχουν πάρα μα πάρα πολλοί άλλοι για να λιθοβολήσει κανείς δικαίως.

Βελισάριος

ΑΧΕΡΩΝ 17 Ιουλίου 2012 - 9:37:00 μ.μ. EEST  

Βελισὰριε
Τὼρα,εὶσαι εσὺ που με φὲρνεις σε αμηχανὶα.Νομὶζω ὸτι το ὲγραψα ξεκὰθαρα πως δεν ὲχω να προσὰψω ανεπὰρκεια στον Κ.Παναγιωτὰκη ως προς την στρατιωτικὴ του κατὰρτιση,οὺτε του κατελὸγισα συναλλαγὴ.Αυτὸ που εγὼ επισημαὶνω,εὶναι ὸτι μετὰ την αποστρὰτευσὴ του αποδὲχθηκε διορισμὸ σε κρατικὴ βιομηχανὶα,πρὰγμα το οποὶο πολλοὶ το εξὲλαβαν ως συναλλαγὴ.Ὴταν βλὲπεις και η εποχὴ Σημὶτη,ὸταν ὸλα εὶχαν αναχθεὶ σε θὲμα και αντικεὶμενο συναλλαγὴς,και ο κὸσμος εὶχε μὰθει να εξηγεὶ τα πὰντα με ὸρους διαπλοκὴς(τον βολὲψανε...).Δεν εξὲδωσα εγὼ καταδικαστικὸ πὸρισμα.
Εξὲθεσα,ἢ μὰλλον προσπὰθησα να εκθὲσω το πὼς προσλαμβὰνει μεγὰλο μὲρος του κοινοὺ κὰποια πρὰγματα.
Και επαναλαμβὰνω,δεν θα υπὴρχε θὲμα προς συζὴτηση,εὰν ο στρατηγὸς δεν εὶχε αποδεχθεὶ τον διορισμὸ.
Πὸσο πιὸ λιανὰ να το κὰνω;

Ανώνυμος 19 Ιουλίου 2012 - 11:00:00 π.μ. EEST  

Αχέρων,

Γράφεις "δεν ὲχω να προσὰψω ανεπὰρκεια στον Κ.Παναγιωτὰκη ως προς την στρατιωτικὴ του κατὰρτιση,οὺτε του κατελὸγισα συναλλαγὴ" αλλά αμέσως μετά "αποδὲχθηκε διορισμὸ σε κρατικὴ βιομηχανὶα,πρὰγμα το οποὶο πολλοὶ το εξὲλαβαν ως συναλλαγὴ". Και μετά "Δεν εξὲδωσα εγὼ καταδικαστικὸ πὸρισμα" αλλά "δεν θα υπὴρχε θὲμα προς συζὴτηση,εὰν ο στρατηγὸς δεν εὶχε αποδεχθεὶ τον διορισμὸ". Ήξεις - αφήξεις.

Δυοιν θάτερον: είτε αποδέχεσαι ότι υπάρχει θέμα, και το λες ευθέως, είτε θεωρείς ότι δεν υπάρχει θέμα, και δεν το επανεφέρεις επίμονα από την πίσω πόρτα.

Αν κάποιος θεωρεί ότι υφίσταται θέμα, οφείλει αν μη τι άλλον να εξηγήσει με σαφήνεια σε τι συνίσταται. Ποιο ήταν το προϊόν της συναλλαγής; Τι στο διάβολο ήταν αυτό που αντάλλαξε ο Παναγιωτάκης με την αποδοχή της προεδρίας (απλώς της προεδρίας - δε νομίζω να ήταν διευθύνων) της ΠΥΡΚΑΛ; Έχεις ιδέα τι παραμάγαζα υπήρχαν αμέσως πριν κι αμέσως μετά τον Παναγιωτάκη στο ΓΕΣ;

Αν υπάρχει κάποια ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ μομφή, ας ειπωθεί.

Δεν έχω καμία συμπάθεια προς τον πολιτικό χώρο στον οποίον ανήκε ο Παναγιωτάκης. Και τυγχάνει να έχω λόγο προσωπικής πικρίας εξ αιτίας αποφάσής του. Αλλά βρίσκω βαθύτατα θλιβερό να συκοφαντούνται οι λίγοι άνθρωποι στην ηγεσία των ΕΔ που υπήρξαν ικανοί και στάθηκαν ακέραιοι, και με σχετλιαστικά επιχειρήματα χωρίς ΚΑΝΕΝΑ περιεχόμενο να μπαίνουν στο ίδιο καλάθι με τους άλλους. Δε μπορεί και να διαμαρτυρόμαστε για την ανεπάρκεια των ηγεσιών, και όταν εμφανίζονται ικανές ηγεσίες να τις χαρακτηρίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Είναι αυτοκαταστροφικό - και άδικο.


Βελισάριος

ΝΕΣΤΩΡ 19 Ιουλίου 2012 - 2:56:00 μ.μ. EEST  

Θα ήθελα και εγώ να συμπαραταχτώ με την άποψη ότι ο Στργός Παναγιωτάκης υπήρξε ένας επιτυχημένος Αρχηγός του ΓΕΣ, από αυτούς που μετριούνται στα δάκτυλα του ενός χεριού μετά την Μεταπολίτευση και αξίζει την τιμή και τον σεβασμό μας, ήταν ισχυρή προσωπικότητα και εργάστηκε για το καλό του Ελληνικού Στρατού. Μακάρι να είχαμε και άλλους Αρχηγούς σαν τον Στργό Παναγιωτάκη. Οι πραγματικοί λόγοι για τους οποίους αποστρατεύθηκε, δεν νομίζω ότι ήταν αυτοί που φαίνονται, πιστεύω ότι μπορεί ο τότε ΥΕΘΑ Τσοχατζόπουλος και το πολιτικό σύστημα να ήθελαν να τον ξεφορτωθούν, διότι δεν τους έκανε τα χατίρια της ασύδοτης ρουσφετολογίας. Εάν σήμερα, μετά που όσα βγαίνουν στο φως για το τι έγινε επί Υπουργίας Τσοχατζόπουλου στο ΥΕΘΑ, τότε θα καταλάβει κανείς ΄την αξία του Στργου Παναγιωτάκη ως Αρχηγού ΓΕΣ.

ΑΧΕΡΩΝ 20 Ιουλίου 2012 - 2:19:00 π.μ. EEST  

Λοιπὸν Βελισὰριε,επειδὴ βλὲπω ὸτι εκπὲμπουμε σε διαφορετικὲς συχνὸτητες,μὶα τελευταὶα διευκρὶνηση εκ μὲρους μου.
Δεν,επαναλαμβὰνω,ΔΕΝ ὲχω κανὲνα απολὺτως πρὸβλημα με τον Κ.Παναγιωτὰκη.Στην Ελλὰδα της κουτοπονηρὶας ὸμως,το μεγὰλο κοινὸ,το οποὶο παρεμπιπτὸντως ὲχει μαὺρα μεσὰνυχτα απὸ θὲματα ὰμυνας,συγκρατεὶ κὰποια φαινὸμενα,τα ερμηνεὺει κουτοπὸνηρα και βγὰζει εὺκολους αφορισμοὺς,χωρὶς να λαμβὰνει υπ´ὸψιν την στρατιωτικὴ αξὶα κὰποιων.Εγὼ ο ὶδιος ὰκουσα απὸ κὰποιον Νεοὲλληνα να σχολιὰζει τον διορισμὸ που εὶπα προηγουμὲνως,και με ὺφος καρδιναλὶου να λὲει''τον βολὲψανε''.Ὸταν τον ρὼτησα τι γνὼμη εὶχε για τον Κ.Παναγιωτὰκη,και τὶ γνὼμη εὶχε για τον αντικαταστὰτη του,βεβαὶως δεν εὶχε ιδὲα,αλλὰ οὺτε και χρειαζὸταν,αφοὺ ''ὸλοι εὶναι γαλονὰδες''.Εὶμαι πεπεισμὲνος ὸτι ο εν λὸγω πολὶτης ὲχει μεὶνει με τις εὺκολες και ὶσως βολικὲς για τον ὶδιο εντυπὼσεις,αλλὰ εὶμαι επὶσης βὲβαιος ὸτι σαν και αυτὸν υπὰρχουν εκατομμὺρια,και υπερθεματὶζουν σε κὰθε μεὶωση των αμυντικὼν δαπανὼν,δεν ξὲρουν ποιὸς εὶναι ο Βασιλὰκος,ἢ ο Φιλλιπὰκος, αλλὰ πρὲπει πὰντα να φταὶει κὰποιος στρατιωτικὸς.Εγὼ,στο φαινὸμενο αυτὸ ακριβὼς θὲλησα να εστιὰσω,αλλὰ προφανὼς παρεξηγὴθηκα.
Και τὲλος,ὲλπιζα ο Παναγιωτὰκης να γὶνει Α/ΓΕΕΘΑ,αλλὰ δεν ὲχει καμμὶα σημασὶα πλὲον.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
“Κι αν είναι κ’ έρθουνε χρόνια δίσεχτα, πέσουν καιροί οργισμένοι, κι όσα πουλιά μισέψουνε σκιασμένα, κι όσα δέντρα, για τίποτ’ άλλο δε φελάν παρά για μετερίζια, μη φοβηθείς το χαλασμό.

Φωτιά! Τσεκούρι! Τράβα!, ξεσπέρμεψέ το, χέρσωσε το περιβόλι, κόφτο, και χτίσε κάστρο απάνω του και ταμπουρώσου μέσα, για πάλεμα, για μάτωμα, για την καινούργια γέννα, π’ όλο την περιμένουμε κι όλο κινάει για νάρθει, κι’ όλο συντρίμμι χάνεται στο γύρισμα των κύκλων!..

Φτάνει μια ιδέα να στο πει, μια ιδέα να στο προστάξει,κορώνα ιδέα , ιδέα σπαθί, που θα είναι απάνου απ’ όλα!"

Κωστής Παλαμάς
«Όσοι το χάλκεον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται,ζυγόν δουλείας ας έχωσι·

θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία»


Α.Κάλβος
«Τι θα πει ραγιάς; Ραγιάς είναι εκείνος που τρέμει από τον φόβο τον Τούρκο, που είναι σκλάβος του φόβου του, που θέλει να ζήσει όπως και να είναι. Που κάνει τον ψόφιο κοριό για να μην τον πατήσει κάποιος. Την ραγιαδοσύνη του την ονομάζει αναγκαία φρονιμάδα».

Ίωνας Δραγούμης

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP