Βολές αρμάτων μάχης Leopard-2HEL της ΧΧΙΙΙ ΤΘΤ

Τετάρτη, 16 Μαΐου 2012

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), στις 10 Μαΐου πραγματοποιήθηκαν βολές πληρωμάτων αρμάτων μάχης Leopard-2HEL στην Περιοχή Ευθύνης της ΧΧΙΙΙ Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας, στις οποίες συμμετείχε το σύνολο του προσωπικού των Μονάδων Τεθωρακισμένων του Σχηματισμού. Πρόκειται για μία σημαντική εξέλιξη που σηματοδοτεί από πλευράς ΓΕΣ την ταχύτατη αξιοποίηση των 3.000 βλημάτων αρμάτων Μ830 Υψηλής Εκρηκτικότητας, Αντι-Αρματικών – Πολλαπλής Χρήσης – Τροχιοδεικτικών (HEAT-MP-T) διαμετρήματος 120mm, τα οποία παραχωρήθηκαν δωρεάν από τις ΗΠΑ και έφθασαν στην Ελλάδα μόλις προ δύο εβδομάδων.

Σημειώνεται ότι παρά το χαμηλό απόθεμα πυρομαχικών στους Σχηματισμούς των Leopard-2, τα πληρώματα των αρμάτων μάχης διακρίνονται από υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης που διεξάγεται με τη χρήση εξομοιωτών καθώς και συσκευών υποδιαμετρήματος AIM-TEST. Η προμήθεια πρόσθετων πυρομαχικών 120mm αποτελεί κορυφαία εξοπλιστική προτεραιότητα για τον Ελληνικό Στρατό.strategyreports

17 σχόλια:

ΑΧΕΡΩΝ 16 Μαΐου 2012 - 9:26:00 μ.μ. EEST  

Η KMW,κατασκευὰστρια των Leopard,ὲχει διαμηνὺσει ὸτι η χρὴση μὴ πιστοποιημὲνων απὸ την ὶδια πυρομαχικὼν απὸ τα Leopard-2 HEL,θα εὶχε ως συνὲπεια την ὲκπτωση της εγγυὴσεως.Και ὸταν λὲει''πυρομαχικὰ μὴ πιστοποιημὲνα απὸ την ὶδια''εννοεὶ απλοὺστατα οποιαδὴποτε εκτὸς αυτὼν της Rheinmetall.Επειδὴ ὸμως υπὰρχει ὴδη μὶα εκκρεμὸτητα με την εγγὺηση των σωλὴνων,οι οποὶοι ὲχουν παρουσιὰσει αποφλοιὼσεις στο κοὶλο κὰννης,πολὺ θα ὴθελα να γνωρὶζω πὼς ὲχει -ἂν ὲχει-ρυθμιστεὶ το θὲμα.
Παραδὸξως,για τους σωλὴνες των Leopard-2A4,που δεν καλὺπτονται απὸ εγγὺηση,οὺτε πρὸβλημα ὲχει αναφερθεὶ,αλλὰ οὺτε και πρὸβλημα εγγυὴσεως θα προκὺψει ἂν χρησιμοποιηθοὺν μη πιστοποιημὲνα πυρομαχικὰ.
Υποτὶθεται ὸτι το ΝΑΤΟ ὲχει προνοὴσει για την συμβατὸτητα πυρομαχικὼν διαφορετικὼν προελεὺσεων,ορὶζοντας τα NSN(NATO STOCK NUMBERS),και επιπροσθὲτως οι περισσὸτεροι τὺποι διατρητικὼν κινητικὴς ενεργεὶας που κατασκεὺαζονται στην Δὺση(NEXTER,IMI,κλπ)εὶναι σχεδιὰσεως Rheinmetall.Ὸμως,ὸλοι επιδιὼκουν να αποκτὴσουν πιστοποιημὲνα πυρομαχικὰ.Χαρακτηριστικὸ παρὰδειγμα η Τουρκὶα,η οποὶα,για μὲν τα Leopard-2A4 προμηθεὺτηκε τα DM-63,ενὼ για τα M-60T,Ισραηλινὰ βλὴματα.
Οποιαδὴποτε πληροφορὶα,ευπρὸσδεκτη.

HBS 16 Μαΐου 2012 - 10:16:00 μ.μ. EEST  

Καλησπέρα αγαπητέ. Για τα Αμερικανικά βλήματα (σύμφωνα με τις εταιρείες παραγωγής πυρομαχικών αρμάτων) δεν απαιτούνται ειδικές διαδικασίες, καθώς τα βλήματα καλύπτουν τις απαιτήσεις της STANAG 4385, ενώ η διαλειτουργικότητα εξασφαλίζεται από το Έγγραφο Ελέγχου Διασύνδεσης (ICD) το οποίο τηρείται από το διεθνές Κοινό Συμβούλιο Διαμόρφωσης (JCB). Οι εταιρείες των ΗΠΑ παραπέμπουν σε επίδειξη διαλειτουργικότητας στο Κέντρο Εκπαίδευσης Oksboel της Δανίας, στις 13 Σεπτεμβρίου 2008. Ένα Leopard 2A4 του Στρατού της Δανίας και ένα Leopard 2A6 του Στρατού της Ολλανδίας, με πυροβόλο 120mm μήκους κάννης 44 και 55 διαμετρημάτων (L44/ L55) αντίστοιχα –στην τελευταία περίπτωση όπως στα Leopard 2HEL του ΕΣ– έβαλαν από 7 βλήματα υποδιαμετρήματος Μ830Α1, αντί του Μ830 πλήρους διαμετρήματος. Η απόσταση βολής ήταν 1.700m ενώ από δύο βλήματα βρίσκονταν σε θερμοκρασία -32°C, τρία στους +21°C και δύο στους +50°C. Τα αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά στην περίπτωση του L44 και ακόμη καλύτερα με το L55, ενώ χρησιμοποιήθηκε η υπάρχουσα βαλλιστική ρύθμιση Α2 του Συστήματος Ελέγχου Πυρός των Leopard 2. Δύο ακόμη βλήματα βλήθηκαν με επιτυχία, κατά ενός στόχου προσομοίωσης ελικοπτέρου και κατά παροπλισμένου Leopard 1A5 αντίστοιχα, από απόσταση 1.000m. Προσωπικά, μου ακούγεται λογικό γιατί το Μ256 Smoothbore των 120 χλστ που χρησιμοποιούν τα Αμερικανικά Μ1Α1/2 σχεδιάστηκε από την Rheinmetall, και κατασκευάστηκε κατόπιν άδειας από την Αμερικανική Watervliet Arsenal.
Σημαντικότατα προβλήματα πιστοποίησης σε χρήστες Leopard 2 διεθνώς (συγκεκριμένα σε Ισπανία, Δανία, Ελβετία, Σουηδία, Χιλή)έχουν αναφερθεί για τα πυρομαχικά της ΙΜΙ (Israel Military Industries). Σε όλες τις περιπτώσεις το εσωτερικό κατακλύζονταν από τοξικά καυτά αέρια (στη Δανία είχαν υπάρξει και σοβαροί τραυματισμοί), λόγω κακής ποιότητας πυρίτιδας και της έντονης διαβρωτικής της ισχύος η διάρκεια ζωής του σωλήνα του πυροβόλου έπεφτε στις 100-150 βολές(αναφέρθηκε για τα Σουηδικά Leo2A4) και λόγω απαράδεκτων επιδόσεων σε διασπορά και διάτρηση(Ελβετία).

Ανώνυμος 17 Μαΐου 2012 - 1:33:00 π.μ. EEST  

Φίλε Αχέρωντα
Η εγγύηση ούτως ή άλλως έχει ήδη λήξει από το περασμένο φθινόπωρο (Σεπτέμβριο σύμφωνα με το www.hellenicdefence.gr).
Όσον αφορά το θέμα αποφλοιώσεως στο εσωτερικό του πυροβόλου κάποιων εκ των Leopard-2HEL, αυτό φαίνεται πως έχει αντιμετωπιστεί (εντός της εγγύησης) με κατάλληλη τροποποίηση του προγράμματος συντήρησης της κάννης. Η τροποποίηση προτάθηκε από την KMW και κρίθηκε "επαρκής" από το ΓΕΣ και το ΥΠΕΘΑ (βλ. και ανάρτηση στο site του τελευταίου σχετικά με την συνάντηση στελεχών της ΓΔΑΕΕ με εκπροσώπους της KMW για το θέμα αυτό την 7/7/2011). Μάλιστα, την 4/7/2011 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και σχετική δοκιμή στο ΠΒΑΞ, κατα την οποία άρμα Leopard-2HEL έβαλε περί τα 100 βλήματα DM-33A2 σε μικρό χρονικό διάστημα και με το πυροβόλο να μην εμφανίζει κανένα πρόβλημα.
Κατόπιν αυτών το πρόγραμμα συντήρησης των πυροβόλων προσαρμόστηκε στις νέες εγκεκριμένες προδιαγραφές και έκτοτε δεν έγινε γνωστό κάποιο άλλο πρόβλημα.
Γ.Μ.

ΑΧΕΡΩΝ 17 Μαΐου 2012 - 9:22:00 π.μ. EEST  

Φὶλε HBS,φὶλε Γ.Μ,σας ευχαριστὼ για την ανταπὸκριση και την ενημὲρωση.
Ὸμως,ὸπως διὰβασα στην τελευταὶα επὶ του θὲματος ανὰρτηση της ΕΑ&Τ,το ΓΕΣ αγνὸησε τις προειδοποιὴσεις των κατασκευαστὼν του Leopard-2HEL και του οπλικοὺ του συστὴματος για ανὰγκη βολὼν πιστοποιὴσεως,και αυτὸ,παρὰ την εκπνοὴ της εγγυὴσεως.Για τις δοκιμὲς στο Oksboel τον Σεπτὲμβριο του 2008,θυμὰμαι ὸτι η τὸτε ΕΑ&Α εὶχε γρὰψει ὸτι το ΓΕΣ απὲφυγε να εκπροσωπηθεὶ με αποστολὴ,αλλὰ στὰλθηκαν κὰποιοι ΑΚΑΜ.Σχετικὸ με το Οksboel σὺνδεσμο εὶχε παραθὲσει ο σχολιαστὴς ''Δὸκιμος''σε παλαιὸτερη ανὰρτηση.
Μου γεννὰται επιπλὲον η απορὶα,εἂν για αμερικανικὰ βλὴματα προβὰλλουν οι Γερμανοὶ τὸσες ενστὰσεις,τὶ θα πρὲπει να περιμὲνουμε για τα ισραηλινὰ,που δεν γνωρὶζω κἂν εὰν εὶναι πιστοποιημὲνα κατὰ ΝΑΤΟ,και ὲχουν και βεβαρημὲνο μητρὼο,απ´ὸτι διαβὰζω.
Θυμὰμαι ὸμως,ὸτι στην δεκαετὶα του ´80,ὰκουγα για ισραηλινὰ πυρομαχικὰ των 90χλσ στον Ε.Σ, με πολὺ καλὲς επιδὸσεις.Για πιστοποιὴσεις και τὲτοιες διαδικασὶες,δεν ακοὺγαμε τὸτε.Και ο δικὸς μας Αρματιστὴς,σε σχετικὰ πρὸσφατο σχὸλιὸ του,μου φὰνηκε απαξιωτικὸς ως προς την ανὰγκη επαναπιστοποιὴσεως των ''ληγμὲνων''Μ-830.
Το βὲβαιο εὶναι ὸτι οι κατὲχοντες τα πνευματικὰ δικαιὼματα οπλικὼν συστημὰτων,αφενὸς αναζητοὺν τρὸπους να αυξὴσουν τον κὺκλο εργασιὼν τους,αφ´ετὲρου προσπαθοὺν να κρατὴσουν μακριὰ απὸ τα προ'ι'ὸντα τους τους ανταγωνιστὲς.
Η ταπεινὴ μου γνὼμη εὶναι ὸτι καλὼς αγνοὴθηκαν οι επιφυλὰξεις των κατασκευαστὼν την συγκεκριμὲνη δὺσκολὴ στιγμὴ,αλλὰ δεν ξὲρω τὶ στὰση θα πρὲπει να κρατὴσουμε απὲναντι στα ισραηλινὰ πυρομαχικὰ.
Θεωρὼ ὸτι θα πρὲπει με κὰθε τρὸπο να κλεὶσει αυτὴ η μαὺρη τρὺπα στο ελληνικὸ οπλοστὰσιο,ὲστω και με αμφιλεγὸμενα πυρομαχικὰ,ὸπως τα αμερικανικὰ DU,τουλὰχιστον ως ενδιὰμεση λὺση,μὲχρι να βρεθεὶ μὶα οριστικὼτερη.
Και στην ανὰγκη,βαρὰμε και με DU.
Τὶ δηλαδὴ,χαρακτὴρα θα κρατὴσουμε;

Ανώνυμος 17 Μαΐου 2012 - 1:12:00 μ.μ. EEST  

Φίλε Αχέροντα
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου στο οτί ορθώς ο Ε.Σ. εκτέλεσε βολές δοκιμής/εξοικείωσης με τα M830 αγνοώντας τις προειδοποιήσεις (ή απειλές...) της όποιας εταιρείας. Εξάλλου, όπως ανέφερα και πιο πάνω, η εγγύηση έχει ήδη λήξει και δεν είχαμε απολύτως τίποτα να χάσουμε.
Για το θέμα των ισραηλινών πυρομαχικών, χωρίς να είμαι ειδικός, αντιμετωπίζω με ιδιαίτερες επιφυλάξεις όλες αυτές τις φήμες περί χαμηλής ποιότητας κτλ. Δηλαδή οι Τούρκοι που τα παρήγγειλαν για τα M-60T Sabra πιάστηκαν κορόιδα;;; Επίσης ο Ισραηλινός Στρατός που χρησιμοποιεί αποκλειστικά εγχώρια πυρομαχικά στα Merkava γιατί δεν ανέφερε ποτέ κανένα πρόβλημα;;;
Να υπενθυμίσω ακόμη ότι και ο Ε.Σ. χρησιμοποιεί ευρέως ισραηλινά πυρομαχικά των 105mm και ουδέποτε αναφέρθηκε το παραμικρό....Συμπεραίνω λοιπόν ότι το όποιο πρόβλημα υπήρξε σε άλλους χρήστες μάλλον διογκώθηκε σκοπίμως ώστε να εξυπηρετηθούν πολιτικά/επιχειρηματικά συμφέροντα....
Τέλος, για τα πυρομαχικά DU που ανέφερες, πιστεύω κι εγώ ότι θα έπρεπε να μην τα απορρίπταμε, ειδικά στην περίπτωση παραχώρησης από τα αμερικανικά αποθέματα μαζί με τα Abrams. Σημειωτέον πως οι Τούρκοι διαθέτουν πυρομαχικά αρματων με πυρήνα DU εδώ και χρόνια, ενώ και ο Ε.Σ. ήδη διαθέτει πυρομαχικά άλλης κατηγορίας που περιέχουν (σε μικρές ποσότητες) DU....
Γ.Μ.

HBS 17 Μαΐου 2012 - 1:45:00 μ.μ. EEST  

@ Γ.Μ. 1:12:00 μ.μ.

Αγαπητέ φίλε, η ασυμβατότητα των πυρομαχικών 120mm της IMI δεν στηρίζεται σε φήμες αλλά σε πραγματικές δοκιμές. Τα τουρκικά M-60T χρησιμοποιούν τα εν λόγω βλήματα καθώς χρησιμοποιούν το πυροβόλο MG253 120 mm το οποίο η ΙΜΙ ανέπτυξε. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι αν πρόκειται για καλής ή κακής ποιότητας βλήματα γενικότερα, ΑΛΛΑ για το αν είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ συμβατά και ΑΣΦΑΛΗ με τις κάνες των LEO 2A4/HEL. Και οι μέχρι τώρα δοκιμές έχουν αποδείξει πως δεν είναι...

Ανώνυμος 17 Μαΐου 2012 - 5:46:00 μ.μ. EEST  

Αγαπητέ HBS
Δεν διαφωνώ μαζί σου ούτε αμφισβητώ τα αποτελέσματα των δοκιμών. Το θέμα είναι αν υπό τις παρούσες συνθήκες έχουμε την πολυτέλεια να απορρίπτουμε κάποιες λύσεις...
Γνωρίζω ότι τα τουρκικά M-60T χρησιμοποιούν το ισραηλινό πυροβόλο MG-253. Αλλά, αν δεν κάνω λάθος, αυτό (όπως και ο πρόγονός του, το MG-251 των Merkava) βασίζεται ως σχεδίαση στο γερμανικό L/44. Γιατί λοιπόν τα ισραηλινά πυρομαχικά είναι ασφαλή για χρήση από τα ισραηλινά πυροβόλα και όχι από τα παρόμοια γερμανικά; Είναι ευπρόσδεκτη όποια επιπλέον πληροφορία διαθέτεις επ' αυτού.

Ακόμη, νομίζω πως οι Τούρκοι απέκτησαν τα ισραηλινά πυρομαχικά μέσω ΝΑΤΟικών διαδικασιών. Για να γίνει κάτι τέτοιο δεν είναι προυπόθεση το αντικείμενο της αγοράς να έχει ΝΑΤΟική πιστοποίηση, άρα να είναι πιστοποιημένο στα ΝΑΤΟικά συτήματα που δυνητικά θα το χρησιμοποιήσουν (βλ. πυροβόλα Μ-256, L/44 & L/55); Γνωρίζεις τι έχουν πράξει άλλες ΝΑΤΟικές χώρες που επίσης έχουν αγοράσει ισραηλινά πυρομαχικά για άρματα παρόμοια με τα ελληνικά (π.χ. Ισπανία);
Καλοδεχόμενο κάθε πρόσθετο στοιχείο για το θέμα.
Με εκτίμηση,
Γ.Μ.

HBS 17 Μαΐου 2012 - 9:01:00 μ.μ. EEST  

Αγαπητέ φίλε Γ.Μ. αυτό που γνωρίζεις είναι απόλυτα αληθές, το MG253 έχει πολλές ομοιότητες με το πυροβόλο της Rheinmetall. Παρόλα αυτά, ενώ το αντίστοιχο Μ256 των Αμερικανικών Abrams (το οποίο προέρχεται απ' ευθείας από το αντίστοιχο γερμανικό) είναι απλά μια πιο απλουστευμένη έκδοση χρησιμοποιώντας ελικοειδές ελατήριο αντί υδραυλικό σύστημα για τον παλινδρομητή οι Ισραηλινοί το αντικατέστησαν εξ ολοκλήρου με ένα πολύπλοκο πνευματικό σύστημα παλινδρόμησης και ειδικά στο MG253 ένα σύστημα συμπιεσμένων αερίων (εικάζεται πως κάνει χρήση των αερίων βολής). Από εδώ ξεκινά η προσωπική μου εκτίμηση καθώς δεν εχω πρόσβαση στα λεπτομερή σχέδια του πυροβόλου. Με δεδομένη την ανάγκη στεγανοποίησης του συστήματος συμπιεσμένων αερίων παλινδρόμησης είναι λογικό τα Ισραηλινά πυροβόλα να μην αντιμετωπίζουν το φαινόμενο κατάκλυσης του εσωτερικού με αέρια που έχει εμφανιστεί κάθε φορά που τα εν λόγω πυρομαχικά χρησιμοποιούνται στα πρωτότυπα πυροβόλα της Rheinmetall. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα οι δοκιμές διεξάγονταν αναγκαστικά με αναπνευστικές συσκευές τόσο λόγω της υπερβολικής έκλυσης αερίων όσο και της τοξικότητας τους! Όσον αφορά στα Ισπανικά αποθέματα αυτό που γνωριζω είναι πως βρίσκονται σε αποθήκευση με την ένδειξη να χρησιμοποιηθούν ΜΟΝΟΝ αν είναι απολύτως αναγκαίο.
Εννοείται πως αν διαθέτεις ή προκύψουν στο μέλλον διαφορετικές πληροφορίες θα χαρώ πολύ να τις διαβάσω.

Ανώνυμος 18 Μαΐου 2012 - 2:59:00 π.μ. EEST  

Φίλτατε HBS
Ευχαριστώ για τις πληροφορίες και για τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες επισημάνσεις σου. Γνώριζα κι εγώ τις σχεδιαστικές λεπτομέρεις των ισραηλινών πυροβόλων αλλά ομολογώ πως δεν είχα ξανακούσει πως στο MG253 γίνεται χρήση των αερίων βολής με τον τρόπο που αναφέρεις. Από όσα γνωρίζω κάτι τέτοιο δεν ισχύει στο προγενέστερο MG251.
Αυτό που μου γεννά αμφιβολίες είναι το ότι με αυτόν τον τρόπο η παραγόμενη οπισθοδρόμιση θα είναι μεγαλύτερη σε σχέση με άλλες μεθόδους λειτουργίας. Το αντιφατικό είναι ότι Ισραηλινοί αυτό ακριβώς ήθελαν να αποφύγουν κατά την σχεδίαση του εν λόγω πυροβόλου αυτού δεδομένου πως εξαρχής το προόριζαν για εγκατάσταση (και) σε αναβαθμιζόμενα άρματα που προηγουμένως έφεραν πυροβόλα μικρότερου διαμετρήματος (105mm).

Ξαναλέω πως δεν είμαί ειδικώς και πως όλα αυτά αποτελούν προσωπικές (και ενδεχομένως άστοχες) εκτιμήσεις. Συνεπώς κάθε επιπλέον διευκρίνιση είναι καλοδεχούμενη.
Φιλικά,
Γ.Μ.

HBS 18 Μαΐου 2012 - 12:17:00 μ.μ. EEST  

Αγαπητέ φίλε Γ.Μ. η παρατήρησή σου είναι εύστοχη. Ίσως για αυτόν τον λόγο χρησιμοποιούν και βελτιωμένο ομοκεντρικό επιβραδυντή επί του συστήματος.
Γενικότερα είμαι της άποψης πως πέραν της ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗΣ ανάγκης απόκτησης επαρκών ποσοτήτων πυρομαχικών αρμάτων ΠΡΕΠΕΙ να δόσουμε βάση και στην ποιότητα τους γιατί μεταξύ ισοδύναμων αρμάτων τη διαφορά κάνει η ποιότητα του πληρώματος ΚΑΙ η ποιότητα του βλήματος. Δεδομένου πως τα γερμανικά και αμερικανικά βλήματα είναι δοκιμασμένα σε σχεδόν ίδιους σωλήνες αυτό με κάνει να τα θεωρώ περισσότερο συμβατά και ασφαλή από αυτά του Ισραήλ τα οποία (πέραν του αρνητικού ιστορικού δοκιμών τις οποίες προανέφερα) είναι κατασκευασμένα για ένα διαφορετικό πυροβόλο. Η ΙΜΙ δεν το αντέγραψε (όπως έκανε η Watervliet Arsenal) αλλά το χρησιμοποίησε σαν βάση για να φτιάξει κάτι εντελώς νέο.
Όπως και να χει αυτή είναι η προσωπική μου άποψή και αναγνωριζω πως επιδέχεται κριτικής και αντιλόγου...

Ανώνυμος 18 Μαΐου 2012 - 5:51:00 μ.μ. EEST  

Φίλε HBS
Για το θέμα του MG253 να προσθέσω ότι οι ισραηλινοί ανέπτυξαν και νέο σύστημα απαγωγής αερίων βολής και βελτιωμένο θερμικό κάλυμμα. Προφανώς οι προσθήκες αυτές σχετίζονται με τα ζητήματα λειτουργίας που συζητήσαμε πιο πάνω.

Η άποψη σου για τα ισραηλινά πυρομαχικά είναι καθ' όλα σεβαστή και πλήρως τεκμηριωμένη. Μάλιστα υπό άλλες συνθήκες θα αποτελούσε και δική μου θέση.
Το θέμα είναι ότι με τις παρούσες οικονομικές και πολιτικές συνθήκες οι λύσεις για το τεράστιο πρόβλημα των πυρομαχικών των 120mm που αντιμετωπίζει ο Ε.Σ. περιορίζονται ακόμη περισσότερο. Υπό αυτό το πρίσμα, γιατί να μην αποκτήσουμε τα ετοιμοπαράδοτα ισραηλινά πυρομαχικά και να τα θέσουμε σε αποθήκευση για όταν παραστεί ανάγκη (όπως ανέφερες και εσύ ότι έκαναν οι Ισπανοί);
Σε κάθε περίπτωση ευχαριστώ για το υγιές του διαλόγου μας και για τις πληροφορίες που μοιράστηκες.
Με εκτίμηση,
Γ.Μ.

Nicholas 21 Μαΐου 2012 - 9:08:00 μ.μ. EEST  

Αγαπητέ HBS

Διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά το μέρος του άρθρου που έχετε αντιγράψει από το www.hellenicdefence.gr, με τον τίτλο «Βολές με Μ830 για τα Leopard 2HEL της ΧΧΙΙΙ Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας» και το έχετε επικολλήσει στο σχόλιό σας εδώ, περιέχει μία ανακρίβεια. Το άρθρο αυτό λέει ότι «έβαλαν από 7 βλήματα υποδιαμετρήματος Μ830Α1, αντί του Μ830 πλήρους διαμετρήματος». To βλήμα M830 Α1 είναι μια αναβάθμιση του βασικού M830, και τα δύο βλήματα είναι του ίδιου διαμετρήματος, 120 mm.

To M830A1 προσθέτει μεγαλύτερη ταχύτητα εκτόξευσης, μεγαλύτερη εμβέλεια από το M830, αυξημένη διατρητικότητα θωράκισης και πυροσωλήνα επιλογής που επιτρέπει την εμπλοκή διαφόρων στόχων.

Ανώνυμος 22 Μαΐου 2012 - 1:45:00 π.μ. EEST  

Αγαπητέ Nicholas
Το πυρομαχικό M830A1 διαθέτει πολεμική κεφαλή διαμετρήματος μικρότερου των 120mm. Η κεφαλή αυτή βρίσκεται εντός απορριπτόμενου κελύφους το οποίο καθιστά το βλήμα συμβατό με πυροβόλα του εν λόγω διαμετρήματος. Το κέλυφος αυτό διαχωρίζεται από την πολεμική κεφαλή λίγο μετά την έξοδο του βλήματος από την κάννη, κατά τρόπο ανάλογο με την αντίστοιχη διαδικασία στα διατρητικά βλήματα της κατηγορίας APFSDS. Αντιθέτως, το προγενέστερο πυρομαχικό M830 αποτελείται από εννιαίο κορμό/πολεμική κεφαλή.
Με τον όρο "υποδιαμέτρημα" σε αυτή τη περίπτωση εννοείται το προαναφερθέν σχεδιαστικό χαρακτηριστικό του M830A1 και ΌΧΙ η διαφοροποίηση (σε σχέση πάντα με το M830) του διαμετρήματος της κάννης από την οποία βάλλεται.
Τα υπόλοιπα που αναφέρεις σχετικά με τα M830/M830A1 είναι σωστά.


Ελπίζω να σε κάλυψα,
Γ.Μ.

ΑΧΕΡΩΝ 22 Μαΐου 2012 - 8:59:00 π.μ. EEST  

Φὶλε Nicholas
Το Μ830Α1 ὲχει διὰμετρο πολεμικὴς κεφαλὴς(warhead) περὶπου 80χλσ,ὲναντι 120χλσ του Μ830,και αντιστοὶχως μειωμὲνη διατρητικὸτητα.Δεν βρὴκα κὰποια αριθμητικὰ στοιχεὶα,αλλὰ τουλὰχιστον μὶα γενικὴ αναφορὰ ὸτι το Μ830Α1,χαρακτηριζὸμενο απὸ τα πληρὼματα ως ΜΡΑΤ,για να μην συγχὲεται με το ΗΕΑΤ,εὶναι κατὰλληλο για πλὴγμα σε ὰρματα απὸ τα πλευρὰ ἢ πὶσω.Δες εδὼ:
www.inetres.com/gp/military/cv/weapon/M256.html

HBS 22 Μαΐου 2012 - 3:51:00 μ.μ. EEST  

Αγαπητέ φίλε Nicholas, καλώς όρισες στην κουβέντα μας. Θαρρώ πως το ερώτημά σου απαντήθηκε από τους υπόλοιπους φίλους. Το M830A1 HEAT-MP-T αν και βλήμα μικρότερης διαμέτρου επιδεικνύει αυξημένη απόδοση περί τα 20% έναντι οχυρωματικών θέσεων και 30% έναντι ελαφρά θωρακισμένων οχημάτων έναντι του προκατόχου του. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κατά ελικοπτέρων. Θα θελα να συμπληρώσω και κάτι ακόμη:
Αυτό που κάνουμε γενικότερα όλοι εμείς οι "άνθρωποι ειδικού ενδιαφέροντος" (όπως λογίζονται όσοι ασχολούνται με στρατιωτικά/αμυντικά θέματα) είναι να ενημερωνόμαστε από τον διεθνή έντυπο ή ηλεκτρονικό ειδικό τύπο ή να χρησιμοποιούμε τις γνώσεις και τις εμπειρίες μας ως επαγγελματίες στον ευρύτερο χώρο της άμυνας (αν έχουμε αυτό το προνόμιο). Αυτά τα φόρουμ δεν είναι πτυχιακές πραγματείες για να αναφέρονται μετά το πέρας κάθε πληροφορίας οι πηγές και η βιβλιογραφία από την οποία αυτή προήλθε. Το σημαντικό όταν κάποιος κομίζει μια πληροφορία είναι η διάθεσή του να βοηθήσει και να βοηθηθεί, να επικοινωνήσει, όχι να το παίξει έξυπνος. Μέσα από το παρόν blog (και άλλα ειδικά sites) συλλέγω καθημερινά πολύτιμες πληροφορίες από άλλους φίλους και τους είμαι ευγνώμων για αυτό. Εύχομαι να συμβαίνει και με σένα το ίδιο.

ΑΧΕΡΩΝ 23 Μαΐου 2012 - 12:26:00 μ.μ. EEST  

Φὶλε HBS
Υποθὲτω ὸτι παρὲβλεψες την λεπτομὲρεια ὸτι την πηγὴ την παρὲθεσα εγὼ και ὸχι ο Nicholas.
Και την παρὲθεσα ὸχι για να τσιμεντὼσω ὰποψη,αλλὰ προς χὰριν της αλληλοπληροφορὴσεως,που και εσὺ αναφὲρεις.
Αυτὰ,για να μην δημιουργηθεὶ καμμὶα λανθασμὲνη εντὺπωση.
Επὶ της ευκαιρὶας,ὲχω να σου θὲσω μὶα ερὼτηση:στο Μ256 το σπειροειδὲς ελατὴριο αναλαμβὰνει και την οπισθοδρὸμηση,ἢ μὴπως μὸνο την επανὰταξη;
Και αυτὸ,επειδὴ η προχθεσινὴ μου περιὴγηση στην εν λὸγω διὲθυνση,μὰλλον μου ενὲτεινε την απορὶα,παρὰ μου την ὲλυσε.

HBS 23 Μαΐου 2012 - 1:33:00 μ.μ. EEST  

Αγαπητέ φίλε ΑΧΕΡΩΝ, το σχόλιό μου αφορούσε την επισήμανση που έκανε ο φίλος Nicholas σχετικά με ένα μέρος του σχολίου που παρέθεσα τη 16η Μαΐου 2012 10:16:00 μ.μ. και προερχόταν από δημοσίευση του Hellenicdefence.gr. Σε καμία περίπτωση δεν αναφερόμουν σε σένα και την πηγή που παρέθεσες ούτε η πρόθεση μου είναι η δαιμονοποίηση της παράθεσης εξειδικευμένων πηγών.

Το περιγραφόμενο σπειροειδές ελατήριο αποτελεί μέρος του συστήματος ανάσχεσης ανάκρουσης του πυροβόλου Μ256. Σκοπός του είναι η μείωση της ανάκρουσης του πυροβόλου εντός του άρματος.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
“Κι αν είναι κ’ έρθουνε χρόνια δίσεχτα, πέσουν καιροί οργισμένοι, κι όσα πουλιά μισέψουνε σκιασμένα, κι όσα δέντρα, για τίποτ’ άλλο δε φελάν παρά για μετερίζια, μη φοβηθείς το χαλασμό.

Φωτιά! Τσεκούρι! Τράβα!, ξεσπέρμεψέ το, χέρσωσε το περιβόλι, κόφτο, και χτίσε κάστρο απάνω του και ταμπουρώσου μέσα, για πάλεμα, για μάτωμα, για την καινούργια γέννα, π’ όλο την περιμένουμε κι όλο κινάει για νάρθει, κι’ όλο συντρίμμι χάνεται στο γύρισμα των κύκλων!..

Φτάνει μια ιδέα να στο πει, μια ιδέα να στο προστάξει,κορώνα ιδέα , ιδέα σπαθί, που θα είναι απάνου απ’ όλα!"

Κωστής Παλαμάς
«Όσοι το χάλκεον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται,ζυγόν δουλείας ας έχωσι·

θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία»


Α.Κάλβος
«Τι θα πει ραγιάς; Ραγιάς είναι εκείνος που τρέμει από τον φόβο τον Τούρκο, που είναι σκλάβος του φόβου του, που θέλει να ζήσει όπως και να είναι. Που κάνει τον ψόφιο κοριό για να μην τον πατήσει κάποιος. Την ραγιαδοσύνη του την ονομάζει αναγκαία φρονιμάδα».

Ίωνας Δραγούμης

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP