Η Μάχη της Κρήτης

Δευτέρα, 21 Μαΐου 2012

Πηγή: Θέματα Στρατιωτικής ιστορίας
           Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού
           Αθήνα 1981

ΕΙΣΑΓΩΓH
1. Γερμανικά Σχέδια διά τήν Ν.Α. Εύρώπην

α. Δέκα έξ ημέρας μετά τήν έναρξιν του Έλληνοϊταλικού πολέμου (12 Νοεμ. 1940) ό Χίτλερ εις οδηγίας επιχειρήσεων εκδηλώνει τάς προθέσεις του διά τήν κατάληψιν της Ελλάδος, ίνα καταστή δυνατή ή χρησιμοποίησις των γερμανικών εναέριων δυνάμεων εναντίον στόχων εις τήν Άνατολικήν Μεσόγειον καί ίνα διασφάλιση τό νότιον πλευρόν κατά τάς μελλοντικάς εις Ρωσίαν επιχειρήσεις του.

β. Βραδύτερον, τήν 13ην Δεκ. 1940, εκδίδεται ή ύπ' άριθ. 20ή διαταγή γενικών κατευθύνσεων, διά της όποιας καθωρίζετο ή αποστολή της αεροπορίας καθ' όλας τάς φάσεις της επιθέσεως κατά της Ελλάδος καί, έφ' όσον καθίστατο δυνατόν, έπρεπε νά καταληφθούν Βρεττανικά στηρίγματα έπί των Ελληνικών νήσων δι' αποβάσεων άπό αέρος.

γ. Κατά τήν έξέλιξιν της Γερμανικής Επιθέσεως εναντίον τής Ελλάδος καί έν όψει τών ανωτέρω προθέσεων τού Χίτλερ, ό Πτέραρχος Λώρ (Loehr), Διοικητής τού 4ου Γερμανικού Αεροπορικού Στόλου, εις τόν όποιον είχον άνατεθή αί αεροπορικοί επιχειρήσεις ες τήν Ν.Α. Εύρώπην, υπέβαλεν εις τόν Στρατάρχην Γκάτριγκ (τήν 15ην Άπρ. 1941) σχέδιον περί καταλήψεως τής Κρήτης, τό όποιον είχεν έκπονηθή ύπό τού Άντιπτεράρχου Στούντεντ (Student) Διοικητού τού XI Αεροπορικού Σώματος. Τήν αυτήν ήμέραν, ή Ανωτάτη Διοίκησις τού Στρατού υπέβαλε σχέδιον περί καταλήψεως τής Μάλτας.

δ. Τήν 20ήν Άπρ. 1941 ό Χίτλερ, επειδή αί διατιθέμενοι δυνάμεις δέν έπήρκουν διά τήν έφαρμογήν καί τών δύο σχεδίων (κατάληψις Μάλτας καί Κρήτης), έν συσκέψει εις τήν οποίαν συμμετείχε καί ό Στούντεντ, απεφάσισε νά προηγηθή ή έπιχείρησις πρός κατάληψιν της Κρήτης.
 


Περισσότερα στον ιστότοπο του ΓΕΕΘΑ εδώ στον οποίο υπάρχουν επίσης και βίντεο του Πολεμικού Μουσείου:

A΄ Μέρος
Β΄ Μέρος
Γ΄ Μέρος

9 σχόλια:

ΑΧΕΡΩΝ 21 Μαΐου 2012 - 8:12:00 π.μ. EEST  

Το Γ´μὲρος εὶναι επανὰληψη του Β´,ὸσον αφορὰ τα βὶντεο.Μπορεὶτε να το ρυθμὶσετε;

Ανώνυμος 21 Μαΐου 2012 - 12:12:00 μ.μ. EEST  

'Χίτλερ να μην το καυχηθείς πως πάτησες την Κρήτη, ξαρμάτωτη την ήβρηκες και λείπαν τα παιδιά της. Η πέμπτη Μεραρχία της, το αίμα της καρδιάς της. Στα ξένα επολεμούσανε πάνω στην Αλβανία, μα πάλι πολεμήσαμε για την ελευθερία (Ριζίτικο).

Alexandros 21 Μαΐου 2012 - 3:59:00 μ.μ. EEST  

Τρομερά ένδοξες στιγμές συνεχεια, και επίσης, η προτεραιότητα που έδωσε ο Hitler στην εισβολή της Κρήτης αποτελεί ένα ακόμα αποδεικτικό στοιχειο της τρομερής γεωπολιτικής σημασίας του Νησιού στην Μεσόγειο! Η Κρήτη και τα δωδεκάνησα είναι τα πόδια της Ελλάδος.......από όλες τις απόψεις!

Mithridates 21 Μαΐου 2012 - 7:16:00 μ.μ. EEST  

Αχέροντα ευχαριστούμε, το βίντεο διορθώθηκε.

Ανώνυμος 21 Μαΐου 2012 - 7:25:00 μ.μ. EEST  

μεγάλο σφάλμα των Γερμανών να κάνουν αποβαση με αλεξιπτωτιστές, αλλά ήθελαν να κάνουν επιδειξη..

Ανώνυμος 22 Μαΐου 2012 - 3:52:00 μ.μ. EEST  

μην ξεχνάμε οτι η μάχη της κρήτης έγινε κυρίως απο μη-κρήτες.
η 5η και να βρισκόταν στο νησί δεν θα άλλαζε κάτι
Επίδειξη οι ναζί δεν έκαναν. Απο ανάγκη την έπεσαν με αλεξίπτωτα αφού δεν είχαν ναυτικό. Αν είχαν και έκαναν απόβαση με μια μεραρχία πάντζερ η μάχη της κρήτης θα κράταγε λίγες ώρες.

Επίσης δεν καταλαβαίνω γιατί η 5η θα πολεμούσε διαφορετικά στην νοοτροπία των κρητικών... δηλαδή οι μη-κρήτες που πολέμησαν επειδή δεν ήταν σπίτι τους παραδώθηκαν;
Ποιοί είχαν απελευθερώσει την κρήτη απο το 1897 με τον Τιμολέων Βάσσο; εξωγήινοι;

καλός ο τοπικισμός αλλά ουδείς έλλην δεν είναι σούπερμαν.
η 5η δοξάστηκε όπως όλες οι μεραρχίες και οι κρήτες πολίτε ς που πολέμησαν δοξάστηκαν όσοι οι λοποί οι ανέβηκαν κατα χιλιάδες στα βουνά στην αντίσταση.

KOTZEN 24 Μαΐου 2012 - 12:02:00 π.μ. EEST  

ΣΤΟ ΒΛΑΚΑ ΠΟΥ ΑΦΗΝΕΙ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ ΕΧΩ ΝΑ ΠΩ ΟΤΙ ΚΑΙ Η ΧΑΖΟΜΑΡΑ ΕΧΕΙ ΟΡΙΑ...ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΤΟΝ ΔΙΑΨΕΥΔΟΥΝ ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ(ΟΠΩΣ ΤΟΥ ΦΕΡΜΟΡ ΠΧ).ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΨΑΞΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΣΤΡΑΒΩΘΕΙ.ΑΛΛΩΣΤΕ ΤΑ ΤΟΣΑ ΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ ΔΕΝ ΤΑ ΕΚΑΝΑΝ ΟΙ ΝΑΖΙ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟΥΣ ΘΥΜΩΝΑΝ ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ...

Ανώνυμος 24 Μαΐου 2012 - 9:18:00 π.μ. EEST  

@KOTZEN

Ο βλάκας που λες δεν αφήνει υπονοούμενα για καμία κρητική αντίσταση. Λέω απλώς οτι η μάχης της κρήτης έγινε κυρίως απο μη κρήτες (νεοζηλανδοί, χωροφύλακες, ευέλπιδες κτλ).
Το οτι βγήκαν οι πολίτες και πολέμησαν το έκαναν όπως πχ οι ηπειρώτες νωρίτερα.
Δεν έχουν οι κρητικοί πρωτεία σε κανένα αγώνα του έθνους.
Ο τοπικισμός συχνά δημιουργεί ιστορική τύφλωση.

KOTZEN 3 Ιουνίου 2012 - 10:22:00 π.μ. EEST  

http://www.youtube.com/watch?v=nes69lAg8rI&feature=player_embedded#!

ανοιξε τα ματια σου....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
“Κι αν είναι κ’ έρθουνε χρόνια δίσεχτα, πέσουν καιροί οργισμένοι, κι όσα πουλιά μισέψουνε σκιασμένα, κι όσα δέντρα, για τίποτ’ άλλο δε φελάν παρά για μετερίζια, μη φοβηθείς το χαλασμό.

Φωτιά! Τσεκούρι! Τράβα!, ξεσπέρμεψέ το, χέρσωσε το περιβόλι, κόφτο, και χτίσε κάστρο απάνω του και ταμπουρώσου μέσα, για πάλεμα, για μάτωμα, για την καινούργια γέννα, π’ όλο την περιμένουμε κι όλο κινάει για νάρθει, κι’ όλο συντρίμμι χάνεται στο γύρισμα των κύκλων!..

Φτάνει μια ιδέα να στο πει, μια ιδέα να στο προστάξει,κορώνα ιδέα , ιδέα σπαθί, που θα είναι απάνου απ’ όλα!"

Κωστής Παλαμάς
«Όσοι το χάλκεον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται,ζυγόν δουλείας ας έχωσι·

θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία»


Α.Κάλβος
«Τι θα πει ραγιάς; Ραγιάς είναι εκείνος που τρέμει από τον φόβο τον Τούρκο, που είναι σκλάβος του φόβου του, που θέλει να ζήσει όπως και να είναι. Που κάνει τον ψόφιο κοριό για να μην τον πατήσει κάποιος. Την ραγιαδοσύνη του την ονομάζει αναγκαία φρονιμάδα».

Ίωνας Δραγούμης

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP