Η Άγκυρα ανησυχεί και προκαλεί - Νέες τουρκικές προκλήσεις

Δευτέρα, 7 Μαΐου 2012

Των Χρήστου Μηνάγια και Βασίλη Γιαννακόπουλου
Στις 27 Απριλίου 2012, δηλαδή εννέα ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εκλογών στην Ελλάδα, δημοσιεύθηκαν στην τουρκική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι υπουργικές αποφάσεις, βάσει των οποίων εξουσιοδοτείται η ΤΡΑΟ (Τουρκική Ανώνυμη Εταιρεία Πετρελαίου) να διεξάγει έρευνες πετρελαίου, εκτός των τουρκικών χωρικών υδάτων, στους τομείς XIV (Αdana), XVI (Antalya), XΙΙΙ (Ηatay) και XVΙΙΙ (Muğla). Σύμφωνα με την εφημερίδα Sabah/28-4-2012, η Τουρκία θα προκηρύξει διεθνή διαγωνισμό για να ανατεθούν οι έρευνες πετρελαίου σε ξένες εταιρείες. Ειδικότερα, οι εν λόγω υπουργικές αποφάσεις αφορούν στα εξής:

Aριθμός απόφασης 2011/1753: Διεξαγωγή ερευνών πετρελαίου στην περιοχή AR/TPO/4856, εκτάσεως 306.518 εκταρίων, του τομέα XIV (Αdana).
Αριθμός απόφασης 2012/2973: Διεξαγωγή ερευνών πετρελαίου στην περιοχή AR/TPO/5029 του τομέα XIV (Αdana).
Αριθμός απόφασης 2012/2802: Διεξαγωγή ερευνών πετρελαίου στην περιοχή AR/TPO/5011, εκτάσεως 365.433 εκταρίων, του τομέα XIV (Αdana).
Αριθμός απόφασης 2012/2968: Διεξαγωγή ερευνών πετρελαίου στις περιοχές AR/TPO/5026, 5027 και 5028, του τομέα XVI (Antalya).
Αριθμός απόφασης 2012/2975: Διεξαγωγή ερευνών πετρελαίου στην περιοχή AR/TPO/5039, του τομέα XΙΙΙ (Ηatay).
Αριθμός απόφασης 2012/2974: Διεξαγωγή ερευνών πετρελαίου στις περιοχές AR/TPO/5033, 5034 και 5035, του τομέα XVΙΙΙ (Muğla).

Επισημαίνεται ότι οι περιοχές που αναγράφονται στις παραπάνω εξουσιοδοτήσεις δεν περιλαμβάνονται στη συμφωνία που υπογράφηκε στις 23-11-2011 μεταξύ της τουρκικής ΤΡΑΟ και της ολλανδο-βρετανικής εταιρείας πετρελαίου SHELL. Συγκεκριμένα, η Συμφωνία Κοινής Εκμετάλλευσης στις Θαλάσσιες Περιοχές της Antalya στην Ανατολική Μεσόγειο περιλαμβάνει δύο φάσεις και εδόθησαν από την ΤΡΑΟ στη SHELL εξουσιοδοτήσεις ερευνών πετρελαίου στις περιοχές AR/TPOXVI/ 4154, AR/TPO-XVI/4319 και AR/TPO-XVI/4320. Κατά την πρώτη φάση, υπεύθυνη για όλους τους χειρισμούς θα είναι η ΤΡΑΟ και θα πραγματοποιηθούν σεισμολογικές έρευνες, οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την 31-12- 2013. Η δεύτερη φάση θα αρχίσει την 1-1-2014, θα ολοκληρωθεί στις 31-12-2016 και υπεύθυνη θα είναι η SHELL, η οποία θα αναλάβει την πραγματοποίηση μιας γεώτρησης. Οι δύο εταιρείες θα έχουν ποσοστό συμμετοχής στα κέρδη κατά 50% έκαστη. Yστόσο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι, η TPAO βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις εταιρείες Exxon-Mobil (ΗΠΑ), Chevron (ΗΠΑ), Petrobras (Βραζιλία) και Total (Γαλλία) για έρευνες πετρελαίου στον κόλπο της Αλεξανδρέττας 2 (İskenderun) και της Μερσίνης (Mersin) με πιθανή ημερομηνία υπογραφής σχετικής συμφωνίας στα μέσα του 2012. Ακολούθως, παρατίθεται ο χάρτης που δημοσιεύθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Υποθέσεων Πετρελαίου του τουρκικού υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (βλ. Χάρτη Νο 1), όπου απεικονίζονται τόσο οι περιοχές που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις της εφημερίδος της κυβερνήσεως της 27-4-2012, όσο και οι περιοχές εξουσιοδοτήσεων ερευνών από την ΤΡΑO στη SHELL.Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι Τούρκοι δημοσίευσαν επίσημα τον εν λόγω χάρτη πριν από τρεις μήνες στις 20-1-2012 και δεν υπήρξε καμία αντίδραση από την ελληνική πλευρά, παρά μόνο στις 27-4-2012, οπότε και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως της Τουρκίας. Τονίζεται επίσης, ότι το τουρκικό υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων σε χάρτη που είχε δημοσιεύσει στις 17-6-2011 (βλ. Χάρτη Νο 2) καταπατούσε σχεδόν το ήμισυ της ελληνικής Α.Ο.Ζ. μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου, σε σχέση με τον αντίστοιχο χάρτη του Ιανουαρίου του 2012 όπου καταπατείται το σύνολο αυτής.Aς σημειωθεί ακόμη, πως η Τουρκία έχει επαφές με την Λιβύη, την Αίγυπτο και το Λίβανο για την από κοινού οριοθέτηση της Α.Ο.Ζ., αποσκοπώντας στον αιφνιδιασμό της ελληνικής πλευράς. Συνακόλουθα δε, εξετάζοντας τους παραπάνω χάρτες διαπιστώνεται ότι οι Τούρκοι:

Οριοθετούν τα όρια της υποτιθέμενης τουρκικής Α.Ο.Ζ., χωρίς να λάβουν υπόψη τη Ρόδο και το Καστελόριζο, αποκόπτοντας την Ελλάδα από την Κύπρο και αμφισβητώντας άμεσα τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Επιδιώκουν να επιδείξουν την υποτιθέμενη «κρατική» υπόσταση της κατεχόμενης Κύπρου και να προβάλλουν για ακόμη μια φορά τη συμφωνία Ερευνών Πετρελαίου και Κοινής Παραγωγής που υπογράφηκε από την TPAO με το ψευδοκράτος. Η συμφωνία αυτή δημοσιεύθηκε στην «εφημερίδα της κυβερνήσεως» των κατεχομένων στις 23-11-2011.

Υποστηρίζουν την άποψη ότι η κυριότητα μιας θαλάσσιας περιοχής ανήκει στο κράτος που πραγματοποιεί έρευνες πετρελαίου σε αυτήν.

Οι εκλογές στην Ελλάδα δημιουργούν έντονες ανησυχίες στην Τουρκία

Το μείζον ερώτημα είναι «γιατί η Άγκυρα προέβη σ’ αυτή την ενέργεια τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή;», «Τι επιδιώκει και τι μπορεί να καταφέρει;». Η απάντηση είναι σχεδόν προφανής. Η ημερομηνία της δημοσίευσης των αποφάσεων του τουρκικού Υπουργικού Συμβουλίου στην εφημερίδα της κυβερνήσεως σχετίζεται και με τις εκλογές στην Ελλάδα. Yς γνωστόν, τα περισσότερα ελληνικά πολιτικά κόμματα -άλλα επίσημα και άλλα ανεπίσημα- έχουν συμπεριλάβει την κήρυξη της ελληνικής ΑΟΖ ως μία από τις προτεραιότητές τους. Επομένως, η Άγκυρα επιχειρεί να εμποδίσει μια τέτοια ενέργεια, θέτοντας άλλο ένα «σιωπηρό casus belli». Από την πλευρά της, η Άγκυρα αδυνατεί να κηρύξει την τουρκική ΑΟΖ με τα όρια που θα επιθυμούσε στην Ανατολική Μεσόγειο, καθότι μια τέτοια ενέργεια, πέρα από την επιδείνωση της περιφερειακής κατάστασης ασφάλειας, θα οδηγούσε τις ενδιαφερόμενες χώρες στα διεθνή δικαστήρια, όπου η ελληνική και κυπριακή πλευρά συγκεντρώνουν πολλές πιθανότητες να δικαιωθούν. Επιπρόσθετα, η χρονική στιγμή σχετίζεται και με την εκπνοή της προθεσμίας κατάθεσης ενδιαφέροντος των διεθνών πετρελαϊκών εταιριών (λήγει στις 11 Μαΐου), για έρευνες στα ενεργειακά οικόπεδα της νότιας περιοχής της κυπριακής ΑΟΖ (δεύτερος γύρος αδειοδότησης). Άρα, η νέα προκλητική ενέργεια της Άγκυρας επιδιώκει και στην αποθάρρυνση των ξένων εταιρειών να καταθέσουν τις προσφορές τους. Η τουρκική πλευρά διαθέτει μόνο τρεις επιλογές, προκειμένου να προωθήσει νόμιμα (de jure) τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο:

Η πρώτη επιλογή είναι να κηρύξει την τουρκική ΑΟΖ και οι ενδιαφερόμενες χώρες να μην αντιδράσουν. Δηλαδή, ένα σενάριο μη ρεαλιστικό.
Η δεύτερη επιλογή είναι η εξεύρεση λύσης, μέσω αποφάσεων από τα Διεθνή Δικαστήρια. Προς το παρόν, το σενάριο αυτό δεν συγκεντρώνει υψηλές πιθανότητες. Yστόσο, οι μελλοντικές εξελίξεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν τις δύο χώρες στην εξεύρεση μιας λύσης μέσω διαιτησίας.
Η τρίτη επιλογή είναι να πιέσει την επόμενη ελληνική κυβέρνηση να αποδεχθεί μια διμερή ελληνοτουρκική συμφωνία, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα την ικανοποίηση μέρους των επιδιώξεων της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το σενάριο μιας διμερούς ελληνοτουρκικής συμφωνίας, που πιθανόν επιθυμεί και η Ουάσιγκτον [1], όντως επιλύει το πρόβλημα, παρακάμπτοντας την προσφυγή στα διεθνή δικαστήρια και μάλλον απομακρύνοντας την πιθανότητα αύξησης της συγκρουσιακής κατάστασης σε περιφερειακό επίπεδο. Ωστόσο, αναμένεται να αφαιρέσει σημαντικό μέρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό. Προφανώς, στην παρούσα φάση καμιά ελληνική κυβέρνηση δεν θα αποφάσιζε να διαπραγματευτεί με την τουρκική πλευρά, η οποία ως συνήθως προβάλλει παράλογες αξιώσεις. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι «αν η Άγκυρα επιλέξει να προωθήσει τα τουρκικά κυριαρχικά δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο σύμφωνα με τη διεθνή νομιμότητα, τότε οι πιθανότητες επιτυχίας της είναι σημαντικά περιορισμένες». Μέχρι όμως να προκύψει μια de jure επίλυση του θέματος, οι μόνες επιλογές της Τουρκίας είναι:

Η εξουσιοδότηση της TPAO για έρευνες πετρελαίου στις περιοχές που καθόρισε ή και σε αυτές που πιθανόν να καθορίσει μελλοντικά με νέες αποφάσεις το τουρκικό Υπουργικό Συμβούλιο.

Η συμμετοχή διεθνών πετρελαϊκών εταιριών για έρευνες πετρελαίου, μόνο στις περιοχές που σύμφωνα με τους κανόνες του Δικαίου της Θάλασσας σαφώς θα ανήκουν στην τουρκική δικαιοδοσία (παράδειγμα η συμφωνία της 23ης Νοεμβρίου, που υπογράφηκε μεταξύ της τουρκικής ΤΡΑΟ και της ολλανδο-βρετανικής εταιρείας πετρελαίου SHELL).

Η παρασκηνιακή ενθάρρυνση γειτονικών χωρών (Αίγυπτος, Λιβύη, Λίβανος, κτλ) να υπογράψουν διμερείς συμφωνίες με την Τουρκία για οριοθέτηση της τουρκικής ΑΟΖ, στις οποίες δεν θα αναγνωρίζεται το δικαίωμα των ελληνικών νήσων (σύμπλεγμα Καστελόριζου, Κάσος, Κάρπαθος, Κρήτη, Γαύδος) να έχουν τη δική τους ΑΟΖ.

Η δημιουργία φοβικών συνδρόμων και η στρατιωτικοποίηση του θέματος, προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία τετελεσμένων από την Ελλάδα και την Κύπρο στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

[1] «Σύμφωνα vε Αμερικανούς αναλυτές «στην παρούσα φάση, η Τουρκία θεωρείται πιο σημαντική σύμμαχος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε σχέση με την ψυχροπολεμική περίοδο», λόγω των νέων προκλήσεων που προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Η γεωστρατηγική θέση της Τουρκίας πλησίον διαφόρων «θεμvών σημείων» (Ιράν, Ιράκ, Συρία, Αφγανιστάν, Κεντρική Ασία, Καύκασος, Μαύρη Θάλασσα, κτλ) την καθιστά πολύτιμο εταίρο των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ».

Βασίλης Γιαννακόπουλος, Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, «Τουρκία και αραβική άνοιξη: Προσαρμογή της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής», 28 Μαρτίου 2012

Πηγή

5 σχόλια:

Alexandros 7 Μαΐου 2012 - 1:58:00 π.μ. EEST  

Αρχικά να διορθώσω το εξής, για ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ Αμερικανούς αναλυτές η Τουρκία είναι πιο σημαντική σύμμαχος, πολλοί βλέπουν την Τουρκία με μεγάλη καχυποψία. Όσον αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η Τουρκική εξωτερική πολιτική είναι ξεκάθαρα επεκτατική εναντίον της Ελλάδος και της Κύπρου, απομένει να δούμε τι σκοπούς έχει η Ελληνική πλευρά! Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε και να διεκδικήσουμε τα δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα ή θα σκύψουν οι ηγέτες, άλλη μια φορά, το κεφάλι;

Ανώνυμος 7 Μαΐου 2012 - 4:00:00 π.μ. EEST  

Όταν οι Ελληνικές κυβ., πολιτικοί, κόμματα, ΜΜΕ, και οι ίδιοι οι εν Ελλάδα συμπατριώτες και συμπατριώτισσες αναλώνονται και καταναλώνονται με σχετικά άχρηστα θέματα όπως αυτό των εκλογών της 6ης Μαΐου 2012, αντί ν’ αφοσιώνονται σε καθολικά θέματα εθνικής ενότητας και συμφερόντων εθνικής ασφάλειας, τότε παραδίδονται και «κάποιες γραμμές» και το εθνικό πορτοφόλι στους «γείτονες» και σε άλλους. Εφ’ όσον οι Ελληνικές κυβ. και τα πολιτικά κόμματα που τις πλαισίωσαν ΔΕΝ αποφάσισαν να χαράξουν ΕΓΚΑΙΡΩΣ την Ελληνική ΑΟΖ, την χαράζει για λογαριασμό της η Τουρκική κυβ. Οι Κοι. Μηνάγιας και Γιαννακόπουλος (νομίζω και οι δύο απόστρατοι αξ.) εξηγούν τις Τουρκικές κινήσεις αλλά, δυστυχώς, φαίνεται ότι «το λεωφορείο ήδη έφυγε από την στάση» και... ασθμαίνουσα πλέον η Ελληνική εξωτερική πολιτική (άν υπάρχει τέτοιο πράγμα κι άν βέβαια σχηματισθεί σύντομα καινούργια κυβ. κι αυτό δεν είναι καθόλου σίγουρο), θα προσπαθήσει να... προλάβει τις δυσάρεστες εξελίξεις με τα συνήθη «διαβήματα διαμαρτυρίας» τα οποία βέβαια ρίπτονται στον κάλαθο των αχρήστων στο Τουρκικό ΥΕΞ. Αντίθετα, από τις 14-8-2011 και ιδιαίτερα στις 22-4-2012, τουλάχιστον μία Ελληνική εφημερίδα προβάλει νομικιστικές (όχι νομικές) απόψεις «μοιρασιάς του Αιγαίου» και το πόσο «νομικά δύσκολη» είναι η χάραξη μιάς Ελληνικής ΑΟΖ. Όλα αυτά ήδη έχουν ακράδαντα διαψευστεί από το τί έχει ήδη επιτύχει η μικρή Κύπρος η οποία στερείται και αξιόλογου ΠΝ αλλά που ΔΟΥΛΕΨΕ το θέμα ΑΟΖ (WORKED the issue) από το 2004. Φυσικά, δεν χρειάζεται να επαναλάβω τις διορατικές αναλύσεις των νομομαθών διεθνούς δικαίου Δρ. Μαρκεζίνη και Δρ. Θ. Καρυώτη. Με αυτές τις παραμέτρους δυσλειτουργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας περιμένουν οι εν Ελλάδα συμπατριώτες και συμπατριώτισσες την εν Η.Π.Α. ομογένοια να υποστηρίξει τα Ελληνικά συμφέροντα εθνικής ασφάλειας όταν αυτά παραδίδονται άνευ όρων στην Αθήνα; Τι απάντηση θα δώσω εγώ και άλλοι εν Η.Π.Α. μετανάστες όταν θα τεθεί το ερώτημα ότι ο Ελληνικός λαός στις χθεσινές εκλογές εξέλεξε ως δεύτερο ένα κόμμα με κάποιες «παράξενες» ιδέες σε θέματα Ελληνικής εθνικής ασφάλειας, και ότι έβαλε και 21-22 νεο-Ναζήδες στην Ελληνική Βουλή; Και άντε μετά να γίνει κουβέντα περί παράνομης Τουρκικής καταπάτησης Ελληνικής ΑΟΖ κ.λ.π.

Λάμπρος Ε. Π. – εν Η.Π.Α. μετανάστης
6 Μαΐου 2012 – τοπική ώρα 21:00 – ώρα Ελλάδος 04:00, 7/5/2012

Alexandros 7 Μαΐου 2012 - 12:39:00 μ.μ. EEST  

Λαμπρό,

Διαφωνώ στο συμπέρασμα σου, εν μέρει και οι ΗΠΑ είναι υπεύθυνες για το χθεσινό αποτέλεσμα. Επί πολλά έτη,από την εισβολή στην Κύπρο και έπειτα για την ακρίβεια, η πολιτική των ΗΠΑ στην περιοχή εξυπηρετεί τα συμφέροντα όλων των υπολοιπων χωρων πλην της Ελλάδος, πως δηλαδή περίμενες να αντιδράσει ο κόσμος ύστερα και από την οικονομική εξαθλίωση. Στα μεγάλα αστικά κέντρα όπου ο κόσμος ένιωσε τεραστια απογοήτευση από τα κόμματα εξουσίας και την κρίση στο πετσί του, ψηφίστηκε πρώτο κόμμα το ΣΥΡΡΙΖΑ, διότι ήταν η μονη μακρόβια δημοκρατική εναλλακτική δύναμη των κομματων εξουσίας και μην ξεχνάς ότι ένα κόμμα κεντροδεξιό με ζωή δυο μηνών έπιασε ουσιαστικά τα ποσοστά της ΝΔ στα αστικά κέντρα και αυτό δεν έχει προβληθεί ανάλογα! Ποια είναι η πολιτική των ΗΠΑ τόσα χρονια έναντι της Ελλάδος? Μα να ευνοεί τα κακά παιδιά (Τούρκους, Σκοπιανούς, Αλβανούς) και τους καλοβούλους Έλληνες να τους αλλάζει τα φώτα, e ποσο θα συνεχιζόταν αυτό? Δεν έχει να δώσεις καμια εξήγηση σε κανένα για το εκλογικό αποτέλεσμα στη χωρα σου, κάθε χωρα είναι ελεύθερη να έχει οποια κυβέρνηση θέλει, εσύ και εμείς συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε την πατρίδα, η οποια είναι πάνω από κόμματα και κυβερνήσεις. Επίσης, όσον αφορά τις περίεργες απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ για τα εθνικά θέματα, θα μου επιτρέψεις να πω πως έτσι πλέον θεωρώ και τίσα απόψεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, περίεργες και τα ελεγχόμενα από την πρεσβεία ΜΜΕ δεν έδειξαν να προβάλλουν τα εθνικά θέματα στις εκλογές αυτές, όχι για να μην φανεί ο ΣΥΡΡΙΖΑ περίεργος αλλα γιατί μάλλον και το ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ θα φαίνονταν εξίσου περίεργοι. Όσο για τους Νεοναζί που αναφέρεις, δηλαδή τόσα χρονια τις ΗΠΑ δεν τις πείραζε το κόμμα με το σφυροδρέπανο στη βουλή? Θα τους δούμε και αυτούς, από ο,τι φαίνεται ο ελληνικός λαός έδωσε την ευκαιρία σε όλους και ήθελε να τη δώσει και σε ακόμα περισσοτερους για την ακρίβεια, 18% εκτος βουλής και 35% αποχη, άρα κόμματα που δεν μπήκαν για λίγο στη βουλή και κόμματα που ακόμα δεν υπάρχουν. Θα κριθούν όλοι από τις μελλοντικές πράξεις τους και νικητές και ηττημένοι, εσύ συνέχισε να υπερασπίζεσαι την πατρίδα σου με το κεφάλι ψηλά, δεν έχεις να απολογηθείς για τίποτα και σε κανέναν

Alexandros 7 Μαΐου 2012 - 1:02:00 μ.μ. EEST  

Το ότι όμως πολλές απόψεις του ΣΥΡΡΙΖΑ είναι εντελώς απαράδεκτες κατά την άποψη μου και εναντια στα συμφέροντα της πατρίδος, είναι γεγονός και ακόμα είναι γεγονός πως η ηγεσία του ΣΥΡΡΙΖΑ απέκρυψε τις προτάσεις αυτές από τον ελληνικό λαό και στηρίχτηκε στην αντίθεση του στο μνημόνιο το οποιο ήταν το εύπεπτο και επιθυμητό από την πλειοψηφία του ελληνικού λαου ακόμα και από αυτούς που ψηφισαν τα μεγάλα κόμματα, κανένας ωστόσο δεν είναι αντιευρωπαϊστής, είναι όμως όλοι antimnhmoniakoi. Σε αυτό ευθύνη όμως φέρουν και τα μέσα, αλλα μπρός στο φόβο της Χρυσής Αυγής και του ΚΚΕ ίσως, και της μικρής ηλικίας εναλλακτικών κομματων η και της παντελούς έλλειψης τους, ο κόσμος προτίμησε ΣΥΡΡΙΖΑ, που θεωρείτε λιγότερο αριστερό του ΚΚΕ, έχει ασάφεια στα εθνικά θέματα, αλλα υπόσχεται απελευθέρωση από το μνημόνιο, το οποιο θεωρείται ως ο νούμερο ένα εθνικός και ατομικώς κίνδυνος και μπορεί να στείλει και το μήνυμα διαμαρτυρίας, βεβαια και παρα το ο,τι έχει συμβεί πρώτο κόμμα είναι η ΝΔ, που και καταδικάστηκε αλλα και επιλέχτηκε ως η καταλληλότερη δύναμη εφόσον διορθώσει τις ανορθογραφίες της, να γίνει κυβέρνηση.

Ανώνυμος 7 Μαΐου 2012 - 4:04:00 μ.μ. EEST  

Αυτά είναι, όταν ανυσηχεί η τουρκία κάνει καμιά δεκαριά προκλήσεις και χώνεται στον δικό μας χώρο.
Αυτά για να της φύγει η ανυσηχία.
Και εμείς;
Ά! εμείς δεν είμαστε ακραίοι σαν δαύτους, εμείς για να σωπάσουμε την ανησυχία τους στηνώμαστε στα τέσσερα και περνάμε και λίγη βαζελίνη.
ρε τι άλλο θα διαβάσουμε.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
“Κι αν είναι κ’ έρθουνε χρόνια δίσεχτα, πέσουν καιροί οργισμένοι, κι όσα πουλιά μισέψουνε σκιασμένα, κι όσα δέντρα, για τίποτ’ άλλο δε φελάν παρά για μετερίζια, μη φοβηθείς το χαλασμό.

Φωτιά! Τσεκούρι! Τράβα!, ξεσπέρμεψέ το, χέρσωσε το περιβόλι, κόφτο, και χτίσε κάστρο απάνω του και ταμπουρώσου μέσα, για πάλεμα, για μάτωμα, για την καινούργια γέννα, π’ όλο την περιμένουμε κι όλο κινάει για νάρθει, κι’ όλο συντρίμμι χάνεται στο γύρισμα των κύκλων!..

Φτάνει μια ιδέα να στο πει, μια ιδέα να στο προστάξει,κορώνα ιδέα , ιδέα σπαθί, που θα είναι απάνου απ’ όλα!"

Κωστής Παλαμάς
«Όσοι το χάλκεον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται,ζυγόν δουλείας ας έχωσι·

θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία»


Α.Κάλβος
«Τι θα πει ραγιάς; Ραγιάς είναι εκείνος που τρέμει από τον φόβο τον Τούρκο, που είναι σκλάβος του φόβου του, που θέλει να ζήσει όπως και να είναι. Που κάνει τον ψόφιο κοριό για να μην τον πατήσει κάποιος. Την ραγιαδοσύνη του την ονομάζει αναγκαία φρονιμάδα».

Ίωνας Δραγούμης

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP