Υπεγράφησαν από το ΚΥΣΕΑ τα ολλανδικά πυρομαχικά

Τρίτη, 17 Απριλίου 2012

Σύμφωνα με τον ιστότοπο defencepoint.gr, την προηγούμενη εβδομάδα εγκρίθηκε δια περιφοράς από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ) το σχέδιο της διακρατικής σύμβασης για την προμήθεια πυρομαχικών αρμάτων μάχης των 120 χλστ. από τα ολλανδικά αποθέματα.

Έτσι, έστω και μερικώς, αντιμετωπίστηκε ένα ζήτημα που την παρούσα δεκαετία εξελίχθηκε σε καρκίνωμα που έφθασε να απειλεί τη συνολική επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα του ελληνικού αρματικού δυναμικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λόγω της οικονομικής δυστοκίας, οι προς προμήθεια ποσότητες έχουν μειωθεί σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις ώστε να περιοριστεί το κόστος της προμήθειας. Συγκεκριμένα τα βλήματα μάχης κινητικής ενέργειας (APFSDS-T: Armor Piercing Fin Stabilized Discarding Sabot – διατρητικά θώρακος σταθεροποιούμενα δια πτερυγίων απορριπτόμενου κελύφους – τροχιοδεικτικά), DM53A1 παραγωγής της γερμανικής Rheinmetall ανέρχονται σε περίπου 4.200 ενώ τα βλήματα ασκήσεων M865 TPCSDS-T (Target Practice, Cone Stabilized, Discarding Sabot – Tracer) σε περίπου 2.000. Το δε συνολικό κόστος της προμήθειας έχει περιοριστεί σε 14 εκατ. ευρώ.

Έστω όμως και σε αυτές τις μικρές ποσότητες η παραλαβή των βλημάτων, που αναμένεται το αργότερο εντός του επομένου τριμήνου (με βάση τις αρχικές εκτιμήσεις), θα επιτρέψει την έναρξη της αναδιάταξης του ελληνικού αρματικού δυναμικού και την απόσυρση σημαντικού αριθμού αρμάτων παλαιότερων τύπων (κυρίως M60A1 RISE / -A3 TTS). Υπενθυμίζεται ότι οι οκτώ επιλαρχίες μέσων αρμάτων που επιχειρούν τα Leopard 2A4/ -2HEL λόγω της έλλειψης πυρομαχικών των 120 χλστ. ήταν αναγκασμένες να διατηρούν σε χρήση δύο τύπους αρμάτων με ότι αυτό συνεπάγεται στην καταπόνηση του προσωπικού, την εκπαίδευση, την υποστήριξη και τη συντήρηση.

Πολύ συντομότερα από τα ολλανδικά πυρομαχικά, ίσως και μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα αναμένεται η άφιξη στην Ελλάδα και των 3.000 βλημάτων χημικής ενέργειας M830 HEAT-MP-T (High Explosive Anti-Tank, Multipurpose – Tracer: εκρηκτικό αντιαρματικό πολλαπλής χρήσης – τροχιοδεικτικό). Τα βλήματα ήδη βρίσκονται εν πλω προς την Ελλάδα και αμέσως μετά την άφιξη και επιθεώρηση τους θα προωθηθούν στις ΕΜΑ των Leopard 2.

7 σχόλια:

ΑΧΕΡΩΝ 17 Απριλίου 2012 - 8:59:00 μ.μ. EEST  

Tα 3.000 Μ830 ...ὴδη εν πλὼ προς Ελλὰδα.Με τὶ σκὰφος,του U.S Navy,ἢ ὰλλο;

TED 18 Απριλίου 2012 - 12:16:00 π.μ. EEST  

@ ΑΧΡΟΝΤΑ
Μήπως θέλετε να δημοσιοποιήσουν και το ακριβές στίγμα του πλοίου;;;

ΑΧΕΡΩΝ 18 Απριλίου 2012 - 8:48:00 π.μ. EEST  

@TED
Με συγκινεὶ η αγωνὶα σου για το εθνικὸ απὸρρητο,αλλὰ το νὸημα της ερωτὴσεὼς μου δεν το αντελὴφθης.
Παρεμπιπτὸντως,εἂν δημοσιευθεὶ η ὸποια πληροφορὶα για το φορτὶο πυρομαχικὼν,εσὺ κλεὶσε τα μὰτια και τα αυτιὰ σου για να μην σκανδαλισθεὶς.

TED 18 Απριλίου 2012 - 1:53:00 μ.μ. EEST  

@αγαπητό ΑΧΕΡΟΝΤΑ

Προφανώς παραπάνω ήθελα να γράψω "@Αχέροντα" και ουχί "Άρχοντα", όπως και συ κατάλαβες. :-)))

Εάν δημοσιευτούν (π.χ. από ανεύθυνα κανάλια που "κυνηγούνε το ρεπορτάζ") πληροφορίες για το φορτίο, το πλοίο ή τη διαδρομή, βεβαίως και θα σκανδαλισθώ για τη διαρροή αυτή.

Επί του προσωπικού τώρα, σε διαβάζω καιρό τώρα και δεν είχα τη διάθεση να σου επιτεθώ προσωπικά. Ενθυμούμενος την ιστορία με τα S-300, βεβαίως και καταλαβαίνω το νόημα της ερωτήσεώς σου. Είναι σαφές ότι δεν αδιαφορείς για την ασφάλεια του φορτίου.

Ζητώ και πάλι συγγνώμη για το χιούμορ μου.

ΑΧΕΡΩΝ 18 Απριλίου 2012 - 9:08:00 μ.μ. EEST  

@TED
Η ασφὰλεια πληροφοριὼν εὶναι οπωσδὴποτε μὶα σοβαρὴ υπὸθεση,κὰποιες πληροφορὶες ὸμως δεν εὶναι ακριβὼς αυτὸ που θα ονομὰζαμε ''ταμποὺ'',παρ´ὸτι στην μετα 9/11 εποχὴ πολλα πρὰγματα ὲχουν γὶνει αντικεὶμενο υστερὶας.Ὶσως ὲχεις υπ´ὸψιν την Freedom of Information Act,βὰσει της οποὶας οι ομοσπονδιακὲς αρχὲς των Η.Π.Α δεν μποροὺν ατεκμηρὶωτα να επικαλεσθοὺν εθνικὸ απὸρρητο,ὼστε να παρεμποδὶσουν πρὸσβαση σε πληροφορὶες.
Το 1984,θυμὰμαι,εὶχε ὲλθει στην Ελλὰδα ὲνα σκὰφος,δεν εὶμαι βὲβαιος ὰν ὴταν αμερικανικὸ,πὰντως διὰβασα σε εφημερὶδα της εποχὴς ὸτι ὲφερε κὰποιον οπλισμὸ στην Ελλὰδα και κατὸπιν θα ὲπλεε στην Τουρκὶα ὸπου θα εκφὸρτωνε μεταξὺ ὰλλων 28.000 Μ-16.Υποθὲτω ὸτι ὸλοι οι ενδιαφερὸμενοι γνὼριζαν τὶ μετὲφεραν τα πλοὶα Grande Roma,Grande Napoli,και το ὰλλο,που δεν θυμὰμαι το ὸνομα του,(Grande...κὰπως) ὸταν απὲπλεαν για την Ελλὰδα φορτωμὲνα με M-109A3GEA2.
Την ερὼτηση σχετικὰ με το ποιὸν του σκὰφους που μεταφὲρει τα πυρομαχικὰ δεν θα την ὲκανα,ἂν δεν εὶχε προκὺψει ο τραγὲλαφος με την αναζὴτηση εθνικὼν ευεργετὼν που θα ὴταν πρὸθυμοι να υποστοὺν την δαπὰνη μεταφορὰς των Ὰμπραμς στην Ελλὰδα,ἂν καταλαβαὶνεις τον συνειρμὸ.
Και τὲλος,δεν με προσφὼνησες ''Ὰρχοντα'',αλλὰ ''Ὰχροντα''ἂν το παρατὴρησες.
Σὴμερα ὸμως,δεν θυμὼνω,επειδὴ η εὶδηση καθεαυτὴ με ὲχει χαροποιὴσει.
Ὸταν μὰθω μὰλιστα ὸτι το υλικὸ (επιτὲλους!)παρελὴφθη,θα ανοὶξω σαμπὰνια.
Ὲρρωσο.

Μanolis 19 Απριλίου 2012 - 1:02:00 μ.μ. EEST  

Αν και οχι 100% σχετικο, σημερα η ΕΤ1 προβαλλει στις 23:00 την Ισραηλινη ταινια ''LEBANON'', με θεμα επεισοδιο απο τη ζωη 4 αρματιστων μεσα απο το αρμα τους (για Centurion το κοβω). Ασχετως αλλων μηνυματων , που αφθονουν , η ταινια ειναι εξαιρετικη, γυρισμενη επι το πλειστον μεσα απο τις θυριδες και τα σκοπευτικα του τανκ και ρεαλιστικη. Οσοι πιστοι ,ας προσελθουν. Χριστος Ανεστη και Χρονια πολλα σε όλους.

TED 19 Απριλίου 2012 - 3:23:00 μ.μ. EEST  

Επίσης άκρως ενδιαφέρουσα είναι η ταινία "Tsahal" του Λάντσμαν. Αν δεν την ξέρετε, δείτε την και θα ζηλέψετε.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
“Κι αν είναι κ’ έρθουνε χρόνια δίσεχτα, πέσουν καιροί οργισμένοι, κι όσα πουλιά μισέψουνε σκιασμένα, κι όσα δέντρα, για τίποτ’ άλλο δε φελάν παρά για μετερίζια, μη φοβηθείς το χαλασμό.

Φωτιά! Τσεκούρι! Τράβα!, ξεσπέρμεψέ το, χέρσωσε το περιβόλι, κόφτο, και χτίσε κάστρο απάνω του και ταμπουρώσου μέσα, για πάλεμα, για μάτωμα, για την καινούργια γέννα, π’ όλο την περιμένουμε κι όλο κινάει για νάρθει, κι’ όλο συντρίμμι χάνεται στο γύρισμα των κύκλων!..

Φτάνει μια ιδέα να στο πει, μια ιδέα να στο προστάξει,κορώνα ιδέα , ιδέα σπαθί, που θα είναι απάνου απ’ όλα!"

Κωστής Παλαμάς
«Όσοι το χάλκεον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται,ζυγόν δουλείας ας έχωσι·

θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία»


Α.Κάλβος
«Τι θα πει ραγιάς; Ραγιάς είναι εκείνος που τρέμει από τον φόβο τον Τούρκο, που είναι σκλάβος του φόβου του, που θέλει να ζήσει όπως και να είναι. Που κάνει τον ψόφιο κοριό για να μην τον πατήσει κάποιος. Την ραγιαδοσύνη του την ονομάζει αναγκαία φρονιμάδα».

Ίωνας Δραγούμης

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP